Koronavirus Srbija

Detaljan plan vakcinacije u Srbiji: Ko se kada vakciniše?

Operativni plan za imunizaciju protiv kovida-19, koji je objavio Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје “Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, predvidja tri faze koje bi obuhvatile oko 1,75 miliona gradjana Srbije, prenosi portal 021.

Prva faza

U prvoj fazi vakcinacije obuhvaćeni su zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najvišim rizikom od infekcije, kao i zaposleni u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite.

Prioritetne grupe u zdravstvu obuhvataju zaposlene u jedinicama intezivnog lečenja u kovid-bolnicima, zaposlene u kovid-ambulantama domova zdravlja i prijemno-trijažnim centrima bolnica, radnike koji su u kovid-bolnicama u direktnom kontaktu sa obolelima na odeljenjima i zaposlene u laboratorijama za direktnu dijagnostiku kovida-19,

U prioritetnu grupu spadaju i zaposleni na intenzivnom lečenju i hirurškim odeljenjima u ne-kovid bolnicama, zaposleni na ostalim odeljenjima u ne-kovid bolnicama i zaposleni u domovima zdravlja.

Planirano je da u ovoj kateogriji vakcinacije bude sprovedena na 60 do 80 odsto zaposlenih, odnosno oko 85.400 ljudi.

U prvoj fazi biće vakcinisani i starije grupe stanovništva.

Konkretno, reč je o osobama starijim od 65 godina koje stalno borave u domovima za stare i drugim ustanovama socijalne zaštite, osobama starijim od 75 godina u opštoj populaciji, kao i osobama u starosnoj grupi 65-74 godine u opštoj populaciji sa višestrukim faktorima rizika.

Obuhvat vakcinacije u ovoj kategoriji gradjana trebalo bi da bude izmedju 75 i 80 odsto, odnosno oko 635.000 osoba.

Druga faza

U drugoj fazi koja obuhvata do 20 odsto od ukupnog broja stanovništva biće stariji koji nisu obuhvaćeni u prvoj fazi, osobe sa komorbiditetima koje ne spadaju u starije grupe stanovništva, kao i zaposleni u odredjenim ustanovama od značaja za funkcionisanje društva.

Biće vakcinisani i zaposleni u službama od vitalnog i posebnog značaja za funkcionisanje društva, koje će odrediti Vlada Srbije ili organ uprave kome Vlada poveri izradu takve liste prioriteta, zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji su posebno izloženi infekciji u neposrednom radu sa strankama, zaposleni u komunalnim i javnim preduzećima, u policiji i pravosudju, kao i u obrazovnim ustanovama, od predškolskog do fakulteta.

Za drugu fazu planira se imunizacija sa obuhvatom od 10 do 80 odstu, odnosno oko 736.000 ljudi.

Treća faza

Ukoliko se obezbede količine vakcine veće od potreba za vakcinaciju ciljnih grupa planiranih u prve dve faze imunizacije, plan se proširuje na treću fazu, koja bi trebalo da obuhvati do 50 odsto ukupnog stanovništva Srbije.

Prioriteti za ovu fazu će se odrediti naknadno, “na osnovu novih saznanja o toku epidemije, imunogenosti vakcine, kao i na osnovu dostupnih količina vakcine”.

U ovoj fazi trebalo bi da budu vakcinisani zaposleni u obrazovnim ustanovama sa manjim rizikom od transmisije virusa, esencijalno osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora koje nije obuhvaćeno u drugoj fazi, zaposleni na proizvodnji vakcina i u laboratorijama na mestima sa visokim rizikom za infekciju.

U trećoj fazi će se imunizovati i osobe koje su usled svog socijalnog statusa u povećanom riziku od infekcije, kao što su migranti i tražioci azila u kolektivnom smeštaju, gradjani koje žive u nehigijenskim naseljima, beskućnici i osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu i zatvorenici stariji od 50 godina.

U ovim kategorijama planiran je obuhvat od 75 odsto za vakcinaciju, odnosno oko 446.000 osoba.

Gde će se obavljati vakcinacija?

Vakcinacija zdravstvenih radnika obavljaće se u posebno opredeljenom prostoru zdrastvene ustanove, u domovima zdravlja biće vakcinisano starije stanovništvo, a zaposleni iz prioritnih grupa biće vakcinisani u posebno opredeljenim prostorijama tih ustanova.

Kada je reč o korisnicima gerontoloških centara oni će, kao i do sada, biti vakcinisani u tim ustanovama, dok će zatvorenici biti vakcinisani u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Migranti i tražioci azila biće vakcinisani u prihvatnim centrima, a za osobe koje žive u nehigijenskim naseljima, beskućnike i osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu biće posebno organizovani vakcinalni punktovi.

Vakcinacija neće biti jedini uslov za dobijanje kovid-pasoša

53 Shares
Share via
Copy link