Magazin Novi Sad

Novosađanka pobedila EPS na sudu, moguće masovne tužbe zbog nelegalne naplate troškova

novac-eps
Foto: D. Milovanović

Viši sud u Novom Sadu presudio je u korist Novosađanke koja je tužila Elektroprivredu Srbije zbog naplate “troška garantovanog snabdevača”.

Osnovni sud odbacio je tužbu Novosađanke protiv EPS-a, ali ova istrajna žena nije odustala od borbe. Uložena je žalba i o svemu je odlučivao Viši sud u Novom Sadu, koji je presudu preinačio u korist Novosađanke. Presuda je postala pravnosnažna i izvršna u aprilu ove godine.

U presudi Višeg suda se konstatuje da računi za utrošenu električnu energiju ne sadrže jasne i precizne informacije koju uslugu potrošač plaća kroz “trošak garantovanog snabdevača”.

“Troškovi koji nastaju u isporuci električne energije moraju biti jasno opredeljeni, transparentni, i u vezi sa obavezom naknade istih i njihovom strukturom ne sme da postoji nedoumica kod potrošača. Okolnost da je tužiocu bilo poznato da račun za utrošenu električnu energiju uključuje stavku ‘trošak garantovanog snabdevača’, kao i da je Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje utvrđeno da su troškovi garantovanog snabdevača predviđeni za sve kategorije kupaca u jednakom iznosu i da se tarifa garantovanog snabdevača izražava po mestu isporuke, nije od značaja, s obzirom da ni u računu, niti u Metodologiji nije jasno navedeno na šta se odnose troškovi garantovanog snabdevača, odnosno koja usluga je obuhvaćena navedenim troškovima”, navodi se u presudi.

Agencija za energetiku na svom sajtu imala je opis “troška javnog snabdevača”, u kojem se navodi da se njime naplaćuju troškovi koji nastaju u poslovanju s kupcima, kao što je zaključivanje ugovora, izrada obračuna, štampanje i slanje računa, info centra što je razlog zbog kog se plaća i u mesecima kada nema potrošnje.

“Iz navedene objave Agencije za energetiku proizilazi da ‘troškovi javnog snabdevača’ obuhvataju troškove izdavanja računa, što je protivno odredbi člana 12 Zakona o zaštiti potrošača”, ukazuje Viši sud, obrazlažući da je zabranjeno naplaćivanje izdavanja i  slanja računa potrošaču.

Sud je ukazao i na to da je protivno zakonu naplaćivanje troškova info centra, jer je, u ovom slučaju EPS, dužan da obezbedi korisnicima besplatnu telefonsku liniju za obaveštavanje i odgovore na pitanja.

U međuvremenu, Agencija je promenila opis, pa umesto “troška javnog snabdevača” postoji “trošak garantovanog snabdevača” kroz čiji opis nije najjasnije šta to građani tačno plaćaju. Upravo ova promena iz “javnog” u “garantovano” za Viši sud u Novom Sadu nije relevantna.

“U svakom slučaju, čak i kada se ne bi cenilo izjašnjenje Agencije dato na internet sajtu, ostaje zaključak da je predmetni ‘trošak garantovanog snabdevača’ naplaćen protivpravno”, navodi se u presudi, piše 021.rs.

U Udruženju za zaštitu prava građana “Proces” kažu da praktično svako ko ima brojilo na svoje ime može da tuži EPS.

“Svako ko plaća račun za struju i brojilo se vodi na njegovo ime, dakle svi vlasnici brojila, od septembra 2014. godine do danas, može da tuži EPS. Građani mogu da dobiju povraćaj sredstava koja su svih ovih godina plaćali EPS-u pod stavkom ‘trošak garantovanog snabdevača’ neosnovano, naravno ukoliko sud utvrdi neosnovanim naplatu ovih troškova (plus pokrivanje troškova postupka)”, dodaju u ovom udruženju.

Zbog naplate “troška garantovanog snabdevača” EPS se suočava sa mogućim masovnim tužbama, a led je probio Viši sud u Užicu, koji je presudio u korist korisnika električne energije, po čemu je EPS građaninu morao da nadoknadi 6.000 dinara, koje je od 2014. platio po osnovu spornog troška.

EPS najavio tužbu protiv Efektive zbog poziva građanima da traže nazad nelegalno uzet novac

Čitajte Luftiku na Google vestima

Luftika

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
15.6K Shares
15.6K Shares
Share via
Copy link