Koronavirus Magazin

Vanredno stanje uvedeno na protivustavan način, odluka ne sadrži obrazloženje

Upravni odbor Advokatske komore Srbije pozvao je predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković da sazove sednicu Narodne skupštine ili da građanima Srbije saopšti razloge zbog kojih Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane.

U saopštenju su naveli da upravni odbor Advokatske komore Srbije smatra da je vanredno stanje u Srbiji uvedeno na protivustavan način, jer odluka predsednika, predsednice Narodne skupštine i predsednice Vlade, kojom se proglašava vanredno stanje, ne sadrži obrazloženje.

“Bez obrazloženja nije moguće utvrditi ispunjenost uslova za primenu čl.200. st. 5. Ustava Srbije tj. razlog zbog kojeg Narodna skupština nije bila u mogućnosti da se sastane”, naveli su.

Dodali su da Ustav u čl.200. st. 1. propisuje da vanredno stanje proglašava Narodna skupština i da to pravo Narodne skupštine, kao organa zakonodavne vlasti, ne može biti suspendovano bilo kakvom odlukom organa izvršne vlasti.

“Ljudska prava zajemčena Ustavom mogu biti ograničena samo ako ta ograničenja dopušta Ustav, u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadiranja u suštinu zajemčenih prava”, naveli su.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije saopštio je da ne osporava neophodnost ograničenja pojedinih prava građana u cilju efikasnog sprečavanja širenja epidemije i zaštite zdravlja i života građana, ali dodaje da insistira na doslednom poštovanju odredbi Ustava od strane organa izvršne vlasti, prilikom donošenja odluka koja prava, u kojoj meri i na koji način mogu biti ograničena.

Advokatska komora Srbije navela je da u uslovima vanrednog stanja “sa povećanom pažnjom prati donošenje i primenu svih mera koje nadležni državni organi donose”.

Komora dodaje da će, u skladu sa svojom društvenom ulogom, reagovati uvek kada oceni da je došlo do narušavanja pravnog poretka u meri koja predstavlja opasnost po funkcionisanje pravne države.

Najnovije mere: Šta smete, a šta nikako ne smete raditi za vreme vanrednog stanja?

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

generic vignette (DESK luftika.rs)
241 Shares
241 Shares
Share via
Copy link