Magazin

Radnici imaju pravo na nadoknadu putnih troškova, čak i kada na posao idu peške

Ministarstvo finansija dalo je obavezujuće mišljenje prema kojem preduzeća više neće morati da računima za karte u javnom prevozu ili za gorivo pravdaju troškove prevoza radnika do posla, da bi ostvarila pravo da na taj iznos ne plaćaju porez.

Naknada za troškove prevoza neoporeziva je do sume od 3.988 dinara, bez uslovljavanja radnika da račune za gorivo ili karte u javnom prevozu donose poslodavcu.

Pravo na naknadu za prevoz imaju svi zaposleni, bez obzira na koji način dolaze na posao.

Snežana Mitrović, predsednica Računovodstvene komore Srbije, ističe da su mišljenja Ministarstva finansija obavezujuća za Poresku upravu, prema Zakonu o poreskom postupku i administraciji, a samim tim su indirektno obavezujuća i za poreske obveznike i računovođe koji primenjuju propise.

– Čekali smo da Ministarstvo definiše da je računovodstvena isprava dokumentovana ako je ispravna, tačna i nedvosmisleno pokazuje osnovu poslovne promene. Ali to mišljenje više ne navodi da je potrebno da imate račun za prevoz da bi zaposleni mogao ostvariti tu naknadu na koju ima pravo u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana – navela je Mitrovićeva za RTS.

Ovim mišljenjem, Ministarstvo je pojasnilo i poreski aspekt naknade, jer je u prethodnom periodu upravo ta izmenjena odredba člana 18 Zakona o porezu na dohodak građana izazvala dosta polemike u javnosti.

– Izazvala je i pravnu nesigurnost kod poreskih obveznika i računovođa, jer neki poslodavci nisu mogli da obezbede za svoje zaposlene račune za prevoz – autobusku kartu ili račun za gorivo. Ne dolaze svi na posao automobilom ili autobusom. Onda su na iznos koji je neoporeziv u ovom momentu, 3.988 dinara, oni obračunavali porez od 10 odsto – rekla je Mitrovićeva

Ovo mišljenje potvrđuje da je ovaj rashod poreski priznat ne na osnovu dokumentovane isprave, već na osnovu odluke poslodavca da zaposleni ima pravo na tu naknadu i na osnovu blagajničkog dnevnika koji je dokaz da je on primio novac ili na osnovu uplate na tekući račun. Neoporeziva osnovica, koja se usklađuje svake godine 1. februara, sada je 3.988 dinara.

– Svaki zaposleni ima pravo na tu naknadu. Bez obzira na koji način dolazi na posao – da li autobusom, sopstvenim vozilom, sa komšijom ili peške – on ima pravo na tu naknadu – istakla je Snežana Mitrović.

Napominje da poslodavac, ipak, može da traži da se donesu računi ili da javnom prevozniku uplati karte.

– Ali mišljenje potvrđuje da zaposleni ne mogu biti diskriminisani, posebno u unutrašnjosti gde radnici organizovano dolaze i koji nisu mogli da obezbede karte – rekla je Mitrovićeva.

“Blic” podseća da je Ministarstvo finansija u junu prošle godine dalo mišljenje kojim je uvelo obavezu pravdanja troškova prevoza, a zatim je od 1. januara ove godine to isto bilo propisano i zakonom.

Tim izmenama bilo je predviđeno da naknada troškova za prevoz mora da bude pravdana, što znači da bi radnik morao da ima račun za autobusku kartu ili za gorivo ako dolazi na posao svojim automobilom.

Time su, praktično, bili pogođeni svi zaposleni koji ne koriste gradski prevoz.

Poslodavci su bili u obavezi da radnicima kupuju markicu, a ukoliko im plaćaju gotovinu morali su iznos da pravdaju računima za benzin ili prevoz.

Mnoge firme su se, zbog komplikovanog procesa, ipak odlučile da prevoz zaposlenima plaćaju u okviru plate i da na to plaćaju 10 odsto poreza.

Posle protivljenja računovođa i inicijativa za izmenu ove procedure, Ministarstvo finansija je potvrdilo u mišljenju od 3. juna da do sada tražena dokumentacija više nije neophodna.

287 Shares
287 Shares
Share via
Copy link