Novi Sad

Ministarstvo finansija: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu nezakonito potrošio 127 miliona RSD

poljoprivredni fakultet
Foto: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu mora u budžet Republike Srbije da vrati 127,3 miliona dinara zbog utvrđenih nezakonitosti u radu.

Nezakonitosti se odnose na niz propusta – finansijsko poslovanje ustanove, isplate zarada, naknada i drugih primanja, potvrđeno je u Ministarstvu finansija, piše 021.rs.

Iako je zapisnikom inspekcije Poljoprivrednom fakultetu predložena mera povraćaja tog iznosa, u Dekanatu fakulteta kažu da nisu činili nikakve nezakonitosti, niti je tako odlučeno – kao i da postoje delovi poslovanja koji su poslovna tajna o kojoj detalje ne mogu da pruže.

Redovna inspekcija poslovanja i trošenja novca počela je 2022. godine, kad su inspektori Ministarstva finansija tražili dokumentaciju fakulteta koja se odnosi na period od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2020. godine.

Iako su inspektori imali plan da svoj posao zvanično okončaju u roku od 60 dana, posao im se odužio. Postupanje u ovom slučaju i dalje traje.

U zvaničnom zapisniku o inspekcijskoj kontroli, kažu u Ministarstvu finansija, utvrđene su nezakonitosti i predložene mere za postupanje – povraćaj ukupne sume od 127.295.963 dinara.

– Kako je postupanje u ovom predmetu i dalje u toku, nismo u mogućnosti u ovom trenutku dati sve tražene informacije, navode nadležni.

Postoji zapisnik inspekcije, ali ne i konačno rešenje

Nezvanično, postupanje je u toku, jer Poljoprivredni fakultet osporava nalaze inspekcije. I dok u Dekanatu fakulteta potvrđuju da je inspekcija posetila ustanovu i kontrolisala njen rad, navode da njihov posao još uvek traje. Odnosno, kako preciziraju, inspekcijska kontrola nije okončana donošenjem prvostepenog rešenja, kao upravnog akta.

– U dosadašnjem toku upravnog postupka inspekcijske kontrole, koji nije okončan, nisu utvrđene nezakonitosti u pogledu raspolaganja budžetskim sredstvima Fakulteta. U vezi raspolaganja sopstvenim prihodima Fakulteta, koje je fakultet stekao na tržištu prodajom dobara i pružanjem usluga, prema nalazu i mišljenju ovlašćenog sudskog veštaka za ekonomsku-finansijsku oblast, uža oblast budžetsko računovodstvo i finansiranje iz budžeta, angažovanog od strane Fakulteta, ne postoje nezakonitosti u postupanju fakulteta, navode u Dekanatu, ali ne pominju postojanje zapisnika u kojem je prvobitno ustanovljeno kršenje zakona i koji je osnov za ceo slučaj.

Na pitanje da li je ustanova postupala po bilo kakvom rešenju inspekcije Ministarstva finansija, u Dekanatu dodaju da nije, jer ne postoji upravni akt, odnosno zaključak.

– Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, kao i svi ostali fakulteti u Republici Srbiji, ima pravo da samostalno raspolaže ostvarenim sopstvenim prihodima u skladu sa zakonskim odredbama. Sopstveni prihodi Poljoprivrednog fakulteta u periodu od 2016. do 2020. godine stečeni su prodajom dobara i pružanjem usluga na tržištu. Raspodeljeni su na osnovu opštih i pojedinačnih akata Fakulteta (Statuta, Pravilnika o radu, Pravilnika o sticanju i raspodeli sopstvenih sredstava). Ova sredstva nisu Fakultetu doznačena iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta lokalnih samouprava, kaže rukovodstvo fakulteta, čiji je dekan Nedeljko Tica.

Ni Dekanat nije u mogućnosti da, kako kažu, detaljnije obrazloži situaciju jer je postupak u toku, a napominju i da su sopstveni prihodi Poljoprivrednog fakulteta – poslovna tajna.

Podsetimo, inspekcija Ministarstva finansija nedavno je otkrila mahinacije i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, kojem je izrečena mera povrata novca zbog kršenja zakona. Na toj ustanovi su, na primer, dekanica i prodekanke nezakonito trošile novac na taksi, a iznajmljivali su i prostorije koje im je država dala da koriste za svoj rad.

Izvor: 021.rs

Beogradski fakultet oštetio budžet za preko milijardu evra

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
46 Shares
Share via
Copy link