Magazin Srbija

Eksperti UN traže hitnu akciju zbog izrabljivanja 400 vijetnamskih radnika u Srbiji

vijetnam-radnici-linglong
Foto: N1

– Potrebna je hitna akcija kako bi se pomoglo i zaštitilo oko 400 vijetnamskih radnika migranata koji su navodno prokrijumčareni u Srbiju – rekli su eksperti koje je imenovao Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog navodnog prinudnog rada grupe od oko 400 vijetnamskih radnika migranata, za koje se navodi da su žrtve trgovine ljudima u Srbiji.

Užasni uslovi

Prema dobijenim informacijama, osam kompanija, uključujući vijetnamske agencije za zapošljavanje i kineske građevinske kompanije registrovane u Srbiji, navodno je umešano u ozbiljna kršenja ljudskih prava vijetnamskih radnika migranata.

– Duboko smo zabrinuti da su ovi radnici migranti možda bili žrtve trgovine ljudima u svrhu prinudnog rada, te da žive i rade u užasnim uslovima u Srbiji, uz ozbiljnu opasnost po svoje živote i zdravlje – istakli su nezavisni stručnjaci koje je imenovao Savet za ljudska prava UN koji su dodali:

– Veoma smo uznemireni i navodima da organizacijama civilnog društva nije dozvoljen pristup lokacijama na kojima su radnici smešteni radi pružanja pomoći.

vijetnamski-radnici-zrenjan
Foto: A11/Sara Nikolic

Partnerstvo i saradnja sa civilnim društvom, uključujući sindikate, nevladine organizacije i branioce ljudskih prava, od suštinskog su značaja za osiguranje zaštite žrtava trgovine ljudima – naglasili su u saopštenju iz Ženeve.

Eksperti su pozvali vlade Srbije, Vijetnama i Kine da obezbede da preduzeća koja se nalaze na njihovoj teritoriji ili posluju pod njihovom jurisdikcijom poštuju ljudska prava svih radnika.

– Ovo uključuje ne samo preduzeća koja se oslanjaju na rad migranata, već i agencije za zapošljavanje – rekli su oni.

Dužnost zaštite

Regulisanje i praćenje agencija za zapošljavanje takođe je od ključnog značaja za efektivnu prevenciju trgovine ljudima u svrhe prinudnog rada.

Takođe su istakli obaveze preduzeća da polažu dužnu pažnju kako bi osigurali da prava svih radnika budu zaštićena, bez diskriminacije, uvažavajući posebne potrebe i prava radnika migranata.

Eksperti su pisali na adrese osam preduzeća koja su umešana u ozbiljne optužbe za ljudska prava u vezi sa ovim slučajem, podsećajući na njihove obaveze dužne pažnje prema Vodećim principima UN o poslovanju i ljudskim pravima. Oni su u kontaktu i sa srpskim, vijetnamskim i kineskim vlastima.

Nezavisni eksperti

Osam eksperata za ljudska prava koji su izdali saopštenje dobijaju mandate od Saveta UN za ljudska prava, koji se nalazi u Ženevi.

Oni prate i izveštavaju o specifičnim pitanjima od globalnog značaja, koja uključuju trgovinu ljudima, savremene oblike ropstva, ljudska prava migranata i sprovođenje principa UN o poslovanju i ljudskim pravima.

Potpisnici saopštenja su Siobhan Mullalli, specijalni izvestilac za trgovinu ljudima, posebno ženama i decom; Tomoia Obokata, specijalni izvestilac za savremene oblike ropstva, uključujući njegove uzroke i posledice; Felipe Gonzalez Morales, specijalni izvestilac za ljudska prava migranata, Elzbieta Karska (predsedavajuća), Githu Muigai (zamenik predsedavajućeg).

Među njima i članovi Radna grupe o pitanju ljudskih prava i transnacionalnih korporacija i drugih poslovnih preduzeća Suria Deva, Fernanda Hopenhaim i Anita Ramasastri.

Specijalni izvestioci su deo onoga što je poznato kao specijalne procedure Saveta za ljudska prava UN-a.

Specijalne procedure su najveće telo nezavisnih eksperata u sistemu UN za ljudska prava.

Eksperti rade u svom individualnom svojstvu i nisu osoblje UN niti su plaćeni za svoj rad.

Linglong grade Vijetnamci bez radne dozvole, od 800 radnika tek 200 legalno

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
72 Shares
Share via
Copy link