Magazin

Memedovićeve emisije ostaju na programu, predsednik UO RTS: „Sve je isto samo njega nema na platnom spisku“

Radio-televizija Srbije izražava žaljenje zbog toga što je Jovan Memedović posle više od 30 godina prekinuo radni odnos. Saopštenje RTS-a prenosimo u celini.

Radio-televizija Srbije izražava žaljenje zbog toga što je Jovan Memedović, jedan od najistaknutijih novinara i TV lica koji je doprineo ugledu RTS-a, posle više od 30 godina prekinuo radni odnos.

Njegov odlazak je posledica Etičkog kodeksa koji je Upravni odbor usvojio, uprkos osporavanju stručnih službi RTS-a jer su pojedine odredbe u suprotnosti sa zakonima i programskim interesima javnog medijskog servisa, čime se urušava status i nanosi šteta našoj kući.

Kolegijum Radio-televizije Srbije obaveštava javnost da emisije Sasvim prirodno i kviz Potera ostaju na programima RTS-a sa Memedovićem kao zaštitnim licem koje su angažovale izvršne produkcije.

Predsednik UO Klanšček: Nemušto saopštenje

Predsednik Upravnog odbora RTS-a, Branislav Klanšček, reagovao je na saopštenje Javnog medijskog servisa o prekidu radnog odnosa Jovana Memedovića.

– Saopštenje RTS o odlasku Jovana Memedovića u kojem se navodi da je njegov otkaz ugovora o radu posledica Etičkog kodeksa koji je usvojio Upravni odbor, a kojim se navodno nanosi šteta RTS, nije ništa drugo do neprofesionalna manipulacija kojom se pokušava okriviti Upravni odbor, zbog otkaza koji je Memedović dobrovoljno dao jer se našao u sukobu interesa.

Odredba Etičkog kodeksa o sukobu interesa zbog koje je Jovan Memedović rešio da napusti RTS je član 6, stav 4 koji glasi: ‘Za vreme dok je u radnom odnosu u RTS-u, zaposleni ne može obavljati poslove za drugi poslovni subjekt ukoliko je taj subjekt u poslovnom odnosu sa RTS-om povodom projekta u kojem bi taj zaposleni obavljao poslove koje već obavlja kod RTS-a kao poslodavca utvrđene ugovorom o radu’. Ili običnim jezikom – ne može se primati i plata i honorar od RTS za isti posao.

Jovan Memedović je izabrao da prima honorar i dao otkaz, a ‘Potera’ i ‘Sasvim prirodno’ ostaju u programskoj šemi RTS sa Jovanom Memedovićem. Dakle, sve je isto, samo njega nema na platnom spisku – prenosi RTS.

– Etički kodeks nije akt samovolje UO, kako se aludira u saopštenju RTS-a, već opšti akt koji je UO u obavezi da donese. Naime, članom 62 Statuta RTS-a, je propisano da se sukob interesa bliže uređuje Etičkim kodeksom, a članom 63 da isti donosi UO. Takođe, pre donošenja Etičkog kodeksa UO se obratio za mišljenje tada nadležnom Ministarstvu za kulturu i informisanje, koje nam je potvrdilo da se pitanje sukoba interesa mora rešiti internim aktom.

Pri donošenju Etičkog kodeksa, u nedostatku drugih zakonskih propisa o sukobu interesa, korišćene su pojedine odredbe Zakona o zaposlenima u javnim službama u delu koji se odnosi na sukob interesa, a kojima je ova materija veoma precizno i detaljno regulisana.

I na kraju, podsetio bih kreatora ovog nemuštog saopštenja da stručne službe RTS ne mogu tumačiti Etički kodeks, već to može činiti samo UO koji ga je doneo, niti mogu utvrđivati njegovu zakonitost, već je to u isključivoj nadležnosti sudske vlasti.

Bitno je na kraju naglasiti da se ovde ne radi o Jovanu Memedoviću lično, već principijelno o sukobu interesa i želji Upravnog odbora da doprinese etičkom i transparentnom poslovanju JMU RTS – rekao je Klanšček.

Jovan Memedović dao otkaz na RTS, odlazi zbog kviza „Potera“?

Čitajte Luftiku na Google vestima

Share via
Copy link