Magazin Novi Sad

6 gradova u Srbiji umanjilo račune za grejanje, ali ne i Novi Sad

radijator-rukavice
Foto: Luftika

Uprkos kašnjenju u isporuci toplotne energije u oktobru, na adrese Novosađana nedavno su stigli računi Informatike, koji nisu umanjeni ni dinar.

Mnogi su zbog toga uputili reklamacije JKP „Novosadska toplana“, ali koliko je poznato, ni jedna nije uvažena.

U Uruženju građana Efektiva kažu da je odbijanje „Novosadske toplane“ neosnovano.

– Razlog odbijanja je paušalan, nije zasnovan na činjenicama niti zakonu. Izgovor su nešto više temperature tokom dana, ali nisu uvažene jutarnje temperature koje su se u proseku kretale oko 7 stepeni, što je stanove činilo hladnima, kaže za Luftiku Dejan Gavrilović, predsednik Efektive i dodaje da nema tačan podatak koliko građana Novog Sada je podnelo reklamacije, ali koliko zna, reklamacija nije nikome prihvaćena.

račun grejanje
Foto: Luftika

Nova reklamacija, pa tužba

Računi za grejanje umanjeni u 6 gradova u Srbiji, ali ne i u Novom Sadu. U Beogradu još neizvesno

Novosađani kojima su odbijene reklamacije zbog neisporučivanje tolpotne energije, imaju mogućnost da upute novu reklamaciju.

– Analizirali smo lokalnu Odluku o snabdevanju toplotnog energijom grada Novog Sada, te u skladu sa time, dajemo sledeći tekst reklamacije koji građani mogu pronaći na našem sajtu

https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/reklamacija-novosadskoj-toplani/

Potrebno je iskopirati ga, ubaciti svoje podatke na dnu i poslati na mejl [email protected].

Ujedno, oni koji su već odbijeni za prethodnu reklamaciju, mogu istim mejlom da podnesu i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnoj komunalnoj inspekciji na sledeće adrese: [email protected] i [email protected]

Mišljenje Ombudsmana grada Beograda

Prema saznanju Udruženja Efektva, oktobarski računi za isporuku toplotne energije, umanjeni su u Kragujevcu, Kraljevu, Zaječaru, Jagodini, Valjevu i Bujanovcu. U Beogradu je Ombudsman doneo je mišljenje o potrebi da se računi Beograđana umanje zbog pomeranja grejne sezone. U Mišljenju se navodi da su JKP „Beogradske elektrane“ bile dužne da blagovremeno,odnosno pre početka grejne sezone, iniciraju izmenu Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, ako su za to postojali razlozi. Shodno tome dužne su da kupcima toplotne energije za grejanje stambenih i poslovnih prostorija, u periodu z akoji nisu pružali uslugu, umanje cenu.

Mišljenje Ombudsmana može se pronaći na sajtu https://ombudsman-beograd.rs/wp-content/uploads/2022/11/Misljenje.pdf

Ostaje da se vidi da li će u Beogradu biti uvaženo mišljenje Ombudsmana, kao i da li će Novosdadska toplana iznaći neko rešenje.

Beogradske elektrane 5 godina naplaćivale grejanje više, šta je sa Novim Sadom? Evo koliko vam novca duguju

Helena Duković

komentara

Klikni da objaviš komentar

 • Ne mogu da verujem, da korisnici daljnskog grejanja ne shvataju da plaćanjem PAUŠALNO ili PO UTROŠKU kupuju samo kwh toplotne energije i ništa više. Da bi sludili korisnike i sakrili nezakonitu naplatu,Vlasti u vreme Premijera Ivice Dačića 2012 god, uvode izmišljenu obavezu FIKSNI DEO CENE koji se naplaćuje 12 meseci a VARIJABILNI DEO kojim se ustvari kupuju isporučeni kwh tokom isporuke od Oktobra do Maja. Prfodajna cena kwh (sa PDV je konačna cena) i delenje prodajne cene nije moguće, već plaćanje unapred predstavlja AKONTACIONU KUPOVINU kwh, pa na kraju grejnog peroda mora se izvršiti OBRAČUN između akontaciono kupljenih kwh i isporučenih kwh , ali to se krije jer se korisnici kradu.
  Šta kupuju korisnici daljinskog grejanja u Beogradu sa IZNOSOM id 1432,71 din/m2 god. i prodajnom cenom od 7,00 din/kwh? Godišnje akontaciono plaćajući kupuju 204,6728 kwh/m2 stana.Tako stan od 60 m2 je kupio za 6 meseci do Novembra kada je počela isporuka toplotne energije 102,3364 kwh/m2 pa stan od 60 m2 je kupio 6.140,1857 kwh. pre početka isporuke grejanja. Međutim niko od korisnika nezna koliko se godišnje prosečno isporuči kwh toplotne energije. Prosek od 19 grejnih sezona (ISKUSTVENA KOLIČINA ) iznosi 90,2739 kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora u zgradi (građene po JUS standardima namenjene za daljinsko grejanje).
  Kako je moguće da ni ombudsman a ni Efektiva se zalažu da se umanje računi za mesec Oktobar kada svake godine toplana prosečno preko računa Infostana fakturiše godišnje 2 grejne sezone.Da li je moguće da oni neznaju da je još 2005 god u Beogradu ugrađeni kalorimetri u objekte, i da je još tada moralo da se naplata vrši na osnovu stvarno isporučenih kwh stanu. Kako im ne smeta zobože podela prodajne cene pa se naplata „PO UTROŠKU“ fakturiše varijabilni deo je isporučena količina kwh x prodajna cena (što je ustvari stvarna obaveza ) a FIKSNI deo instalisana snaga je drugi skriveni porez na imovinu stana sa cenom poslednjom od 4.240,09 [din/kw god] ili 453,07 [din/m2 god] sa kojom se naplaćuje 12 meseci, predstavlja DRUGI SKRIVENI POREZ NA IMOVINU STANA: Ovo je uvedeno 2012 god za vreme Vlade Ivice Dačića, kako bi se opravdala nezakonita naplata i izbeglo ovo krivično delo sa kojim se u Srbiji nezakonitim falsifikovanim cenovnicima naplaćuje daljinsko grejanje.Sve ovo nezna ni ombudsman ni Efektiva već zaluđuju građane da bi decenijsko nezakonito fakturisanje korisnika prikrili i prikazali se kao zaštitnici građana.
  Da bi shvatili koliko su građani oštećeni za period od sezone 2003/2004 do sezone 2022/23 izneću validne podatke o fakturisanim kwh 4.599,9756 kwh/m2 stana i isporučenim kwh od 1.844,7077 kwh/m2 stana (za objekat koji pored stanova greje i hodnik i drugi prostor koji je veći od stanbenog 7,16%). Prosečna količina kwh koju toplana godišnje isporučuje 97,0899 kwh/m2 stana dok je količina kwh za formiranje ispravnog cenovnika za paušalnu naplatu od 90 do 92 kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora u zgradi. Jano je da se naplata daljinskog grejanja obavlja nezakonito i to kriju svi koji su buđetski korisnici jer su u sukobu interesa.
  Ne mogu da verujem, da korisnici daljnskog grejanja ne shvataju da plaćanjem PAUŠALNO ili PO UTROŠKU kupuju samo kwh toplotne energije i ništa više. Da bi sludili korisnike i sakrili nezakonitu naplatu,Vlasti u vreme Premijera Ivice Dačića 2012 god, uvode izmišljenu obavezu FIKSNI DEO CENE koji se naplaćuje 12 meseci a VARIJABILNI DEO kojim se ustvari kupuju isporučeni kwh tokom isporuke od Oktobra do Maja. Prfodajna cena kwh (sa PDV je konačna cena) i delenje prodajne cene nije moguće, već plaćanje unapred predstavlja AKONTACIONU KUPOVINU kwh, pa na kraju grejnog peroda mora se izvršiti OBRAČUN između akontaciono kupljenih kwh i isporučenih kwh , ali to se krije jer se korisnici kradu.
  Šta kupuju korisnici daljinskog grejanja u Beogradu sa IZNOSOM id 1432,71 din/m2 god. i prodajnom cenom od 7,00 din/kwh? Godišnje akontaciono plaćajući kupuju 204,6728 kwh/m2 stana.Tako stan od 60 m2 je kupio za 6 meseci do Novembra kada je počela isporuka toplotne energije 102,3364 kwh/m2 pa stan od 60 m2 je kupio 6.140,1857 kwh. pre početka isporuke grejanja. Međutim niko od korisnika nezna koliko se godišnje prosečno isporuči kwh toplotne energije. Prosek od 19 grejnih sezona (ISKUSTVENA KOLIČINA ) iznosi 90,2739 kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora u zgradi (građene po JUS standardima namenjene za daljinsko grejanje).
  Kako je moguće da ni ombudsman a ni Efektiva se zalažu da se umanje računi za mesec Oktobar kada svake godine toplana prosečno preko računa Infostana fakturiše godišnje 2 grejne sezone.Da li je moguće da oni neznaju da je još 2005 god u Beogradu ugrađeni kalorimetri u objekte, i da je još tada moralo da se naplata vrši na osnovu stvarno isporučenih kwh stanu. Kako im ne smeta zobože podela prodajne cene pa se naplata „PO UTROŠKU“ fakturiše varijabilni deo je isporučena količina kwh x prodajna cena (što je ustvari stvarna obaveza ) a FIKSNI deo instalisana snaga je drugi skriveni porez na imovinu stana sa cenom poslednjom od 4.240,09 [din/kw god] ili 453,07 [din/m2 god] sa kojom se naplaćuje 12 meseci, predstavlja DRUGI SKRIVENI POREZ NA IMOVINU STANA: Ovo je uvedeno 2012 god za vreme Vlade Ivice Dačića, kako bi se opravdala nezakonita naplata i izbeglo ovo krivično delo sa kojim se u Srbiji nezakonitim falsifikovanim cenovnicima naplaćuje daljinsko grejanje.Sve ovo nezna ni ombudsman ni Efektiva već zaluđuju građane da bi decenijsko nezakonito fakturisanje korisnika prikrili i prikazali se kao zaštitnici građana.
  Da bi shvatili koliko su građani oštećeni za period od sezone 2003/2004 do sezone 2022/23 izneću validne podatke o fakturisanim kwh 4.599,9756 kwh/m2 stana i isporučenim kwh od 1.844,7077 kwh/m2 stana (za objekat koji pored stanova greje i hodnik i drugi prostor koji je veći od stanbenog 7,16%). Prosečna količina kwh koju toplana godišnje isporučuje 97,0899 kwh/m2 stana dok je količina kwh za formiranje ispravnog cenovnika za paušalnu naplatu od 90 do 92 kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora u zgradi. Jano je da se naplata daljinskog grejanja obavlja nezakonito i to kriju svi koji su buđetski korisnici jer su u sukobu interesa.

 • Niko nema hrabrosti da iznese istinu da se naplata grejanja izvodi na način koliko je vlastima potrebno novca.Objasniću. Šta toplana proizvodi i prodaje ? Sagorevanjem energenata zagreva vodu i time povećava nivo energije u vodi, koju toplovodom šalje korisnicima. Ohlađena voda se vraća u toplanu povratnim cevima gde se ponovo zagreva. Kada topla voda ulazi u zgradu kalorimetar meri količinu vode koja ulazi kao i ulaznu i izlaznu temperatutu vode. Da bi se znalo koliko je kwh isporučeno, meri se kalorimetrom koji na osnovu izmerene količina vode koja je isporučena i razlike ulazne i izlazne temperature vode prikazuje količinu isporučenih kwh. Primer: ako je ulazna temperatura vode 45 stepeni, a izlazna 25 stepeni , razlika je 20 stepeni, pa ako je proteklo 10 m3 vode imamo 10.000 lit x 20 stepeni = 200.000 kcal Prevođenje cal u kwh treba podeliti sa 860,14 tako je dobijena količina kwh koja je isporučena 434,65 kwh i to kalorimetar već prikazuje na ekranu i to se kontinualno sabira. Tako količine isporučenih kwh se mogu očitati u potstanici svakog dana , meseca ili za celu sezonu.
  Neosporna je činjenica da Toplane isporučuju samo kwh toplotne energije i ukupan iznos za plaćanje svih stanara dobija se na osnovu očitane mesečne količine kwh x prodajna cena za kwh (sa PDV). Ali kako je pravo SKUPŠTINE VLASNIKA STANOVA da izvrše podelu i svaki stanar uplati svoju obavezu (bez saglasnosti vlasnika ovu radnju izvodi INFOSTAN)i toplana ne ispostavlja račun Skupštini vlasnika stanova (ni duplikat) i tako korisnici neznaju ni koliko je kwh isporučeno zgradi ni sa kojom površinom stanbenom se isporučena količina deli i kako je izračunata obaveza za plaćanje.Pored toga Toplana je onemogućila proveru korisnika da očitaju kalorimetar zaključavanjem potstanica koje su u vlasništu stanara a ne Toplane, i tako se ova prevara decenijama krije a korisnici reketiraju. Treba da vlasnici sami očitavaju stanja na kalorimetru i podelom na ukupnu stanbenu površinu izračinaju svoju obavezu i to plate. Kalorimetri čuvaju podatke o isporučenim kwh mesečno i godišnje 36 meseci unatrag, pa se uvek može prtoveriti račun za grejanje. Ali stanari su potpuno neaktivni i tako plaćaju ovu nezakonitu naplatu već decenijama, oni veruju u ono što nisu videli.
  Mada se daljinsko grejanje obavlja više od 60 god, tek u leto 2005 god su ugrađeni kalorimetri. Od tada je moralo da se prekine paušalna naplata, već su računi za celu zgradu morali ispostavljati Skupštini vlasnika stanova ali se i sada oni obmanjuju neznajući šta je njihova stvarna obaveza za plaćanje grejanja.

  • Slučajno sam ukucao pogrešno u primeru 434,65 kwh a treba 232,52 kwh izvinjavam se.

38 Shares
Share via
Copy link