Magazin Srbija

Kako je 12 naprednjaka za 14 minuta izglasalo 15 zakona (VIDEO)

glasanje
Foto: Printskrin

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 22. novembra 2021. godine, 12 članova Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo izglasali su 15 predloga zakona za 14 minuta.

U skupštinskom Odboru ko kojem sedi jedan Luka Kebara pritiskao se taster munjevitom brzinom tako da je 12 naprednjaka u roku od 14 minuta izglasalo 15 predloga zakona, među kojima i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. Godinu.

Sednicom je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, dr Balint Pastor, Toma Fila, Ilija Matejić i Đorđe Todorović.

Predsednica je u čitavih 14 minuta koliko je predsedavala sednicom, stigla i da se javi na telefon, da prevrne očima jer je neko zove usred važnog posla brzog čtanja. Na kraju se zahvalila svima na efikasnosti.

1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu;

2. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu;

3. Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

5. Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

8. Predlog zakona o budžetskoj inspekciji;

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji;

10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona;

11. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu;

12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i
jedinicama lokalne samouprave;

13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;

14. Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom
fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine i

15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac“) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I“.

Snimak ove sednice i šampione u brzom stiskanju tastera možete pogledati na sledećem linku.

Protest ispred Skupštine Ako Vučić odobri zakone o eksproprijaciji i referendumu, prodaće Srbiju

281 Shares
281 Shares
Share via
Copy link