Novi Sad

„Radosno detinjstvo“ ignoriše inicijativu da decu sa retkim bolestima upiše prioritetno

radosno detinjstvo
Foto: Moj Novi Sad

Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ nije reagovala na inicijativu za obezbeđivanje prioritetnog upisa i tretmana deci sa dijagnozom retkih bolesti.

Pokrenulo ju je udruženje „Hrabriša“, kao deo šire kampanje za unapređenje mehanizama zdravstvene zaštite dece sa retkim neurotransmiterskim bolestima, poteškoćama u razvoju i hroničnim bolestima. Podrazumeva bolji tretman te dece u vrtićima, uključujući adekvatno davanje terapije (bez uslovljavanja roditelja da se prilagode uslovima u vrtićima, sami dolaze da deci daju lek i slično), piše 021.rs.

Trenutni formulari, naime, prepoznaju osetljive grupe dece sa smetnjama u razvoju i teškim bolestima, ali ne i sa hroničnim nezaraznim bolestima – poput dijabetesa. Deca sa hroničnim nezaraznim bolestima moraju da uzimaju terapiju u određeno vreme, što u teoriji postoji u vrtićima kroz individualni program službe u vrtiću. Međutim, na upisnom formularu ne postoji ta kategorija hroničnih nezaraznih bolesti.

„Hrabriša“ je prošle godine imao i sastanke sa predstavnicima gradske vlasti, Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom, održane su radionice i ankete, a inicijativu za izmenu internih akata „Radosnog detinjstva“ podržala je i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Štaviše, Poverenica je 2. marta ove godine ministru prosvete Branku Ružiću uputila inicijativu za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa retkim i hroničnim nezaraznim bolestima, kako bi sva deca imala adekvatne uslove u vrtićima.

Uprkos svim naporima, kako navode u udruženju, i novi konkurs za upis dece protiče na nepromenjen način i deca sa retkim bolestima nisu vidljiva u sistemu.

– Povodom vesti da je Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ Novi Sad raspisala novi konkurs za upis dece u vrtiće, podsećamo rukovodstvo predškolske ustanove, kao i donosioce odluka na nivou Grada Novog Sada – da je neophodno obezbediti prioritetan upis i adekvatan tretman deci sa dijagnozom retkih bolesti i hroničnih nezaraznih bolesti. Konkurs za upis u ‘Radosno detinjstvo’ je raspisan, ali inicijativa nažalost nije usvojena te deca sa retkim, neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima ni ove godine neće biti prepoznata kao osetljiva grupa te će svi izazovi davanja terapije i dalje ostati nerešeni, poručuje predsednica udruženja „Hrabriša“, Ivana Badnjarević.

Ona, u svakom slučaju, moli roditelje dece sa navedenim oboljenjima da komuniciraju transparentno sa zaposlenima iz „Radosnog detinjstva“ i da prilože svu neophodnu dokumentaciju, kako bi zaposleni u predškolskoj ustanovi bili adekvatno informisani o svim potrebama dece prilikom upisa u vrtiće.

Prema aktuelnom statutu „Radosnog detinjstva“, prioritet za upis u vrtiće imaju deca iz društveno osetljivih grupa poput dece žrtava nasilja u porodici, korisnici usluga socijalne zaštite, deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi itd.

Predlog „Hrabriše“ je da se na spisak dece sa prioritetom za upis dodaju i deca sa retkim, neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima.

Izvor: 021.rs

Zataškana tuča vaspitačica u „Radosnom detinjstvu“, kola se slomila na leđima dece

Ekipa Luftike

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

28 Shares
Share via
Copy link