Srbija Vesti

Preminula Desanka Kojić, nenadmašna srpska naučnica planetarne reputacije

Desanka Kojic

Srpska akademija nauka i umetnosti sa velikom žalošću obaveštava javnost da je juče  (13. avgust) u Beogradu, u 97. godini, preminula redovni član Odeljenja istorijskih nauka SANU Desanka Kovačević Kojić (Sarajevo, 3. oktobar 1925).

Bila je jedna od naših najistaknutijih istoričarki, koja je poseban doprinos dala u izučavanju srpske srednjovekovne istorije.

Doktorat pa Sorbona

Diplomirala je 1950. godine istorijske nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu 1956. godine odbranila je doktorsku disertaciju „Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni”. Narednu godinu provela je na stručnom usavršavanju u Parizu, pod mentorstvom profesora Fernana Brodela, na École Pratique des Hautes Études (Sorbona).

Sorbona
Univerzitet u Parizu-Sorbona

Po završetku osnovnih studija izabrana je za asistenta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1950). Na istom fakultetu prošla je sva univerzitetska zvanja, a 1969. izabrana je za redovnog profesora za predmet Istorija naroda Jugoslavije u srednjem veku.

Godinama je obavljala naučna istraživanja u Istorijskom arhivu u Dubrovniku. Istraživala je i u bibliotekama i arhivima Venecije, Firence i Milana. Proučavala je više tematskih oblasti, među kojima su najzastupljenije: trgovina, rudarstvo i gradovi srednjovekovne Srbije i Bosne, kao i njihove privredne veze sa Dubrovnikom i Mediteranom.

Redovni član akademije BIH

Za dopisnog člana Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine izabrana je 1975, a za redovnog 1981. godine.

Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 27. oktobra 1994. godine, a pristupnu akademsku besedu „Trgovačke knjige braće Kabužić – izvor za privredu srpske države” održala je 31. maja 1995. godine. Učestvovala je u osnivanju Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske (1993), a izabrana je za njenog člana van radnog sastava 1996. godine. Od 1979. do 2004. bila je stalni član i saradnik Međunarodne komisije za istoriju gradova (Commission internationale pour l’histoire des villes), a potom je nastavila svoje učešće u radu Komisije u svojstvu počasnog člana. Bila je dugogodišnji član raznih naučnih odbora iz oblasti istorije, kao i član redakcija stručnih časopisa.

Desanka Kojić

Veliki doprinos srednjovekovnoj istoriji Srbije

Svojim mnogostranim i obimnim naučnim radom dala je veliki doprinos u razvoju naše istorijske nauke, posebno medijavelistike.

Objavila je preko 100 naučinih i stručnih radova, prikaza i osvrta u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

Autorka je brojnih istorijskih studija i monografija, među kojima se izdvajaju: Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku (Sarajevo, 1954), Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni (Sarajevo, 1961), Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države (Sarajevo, 1978), Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga): 1426–1433, (Beograd, 1999), Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV–XV vijek) (Beograd, 2007), Srednjovjekovna Srebrenica: XIV–XV vijek (Beograd 2010), La Serbie et les pays Serbes: L’économie urbaine: XIVe–XVe siècles (Beograd, 2012).

Desanka Kojić

Za uspešan višegodišnji naučno-istraživački rad dobila je brojne nagrade i priznanja, među kojima su: „Veselin Masleša”,

Dvadesetsedmojulska nagrada BiH za nauku, kao i nagrada „Vladimir Ćorović” za životno delo (2002).

Njen odlazak veliki je gubitak za Srpsku akademiju nauka i umetnosti i sveukupnu srpsku nauku.

Izvor: espreso.co.rs

Preminula istaknuta srpska kompozitorka i akademik Isidora Žebeljan

Luftika redakcija

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

OGLAS

62 Shares
Share via
Copy link