Novi Sad

Otvoreno pismo gradonačelniku Novog Sada i 2 pitanja na koja svi želimo odgovore

milos vucevic novi most

Zaključkom Vlade Republike Srbije broj 351-4002/2020 od 21. maja 2020. godine, projekat izgradnje i rekonstrukcije mosta obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama, prepoznat je kao projekat javne linijske saobraćajne infrastrukture, od posebnog značaja za Republiku Srbije, kao i da će se realizovati posebnim postupkom utvrđenim Zakonom o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Srbiju.

Napominjemo da ovaj zakon, iako suspenduje primenu Zakona o javnim nabavkama, predviđa primenu Otvorenog postupka koji je propisan zakonom kojim se uređuju javne nabavke, osim ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno (stav 1. član 32.), što znači da ne isključuje tendersku procedure, niti javnost postupka i zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Ovim zakonom je takođe propisano da, u slučaju hitnosti i ugroženosti realizacije postupka, može se primeniti postupak izbora strateškog partnera, koji sprovodi radna grupa koju imenuje Vlada, a podrazumeva upućivanje JAVNOG poziva za izbor strateškog partnera, po članu 40. ovog zakona i takođe ne isključuje princip transparentnosti i javnosti.

Kako ne postoji jasna odrednica o kom novosadskom mostu je reč, kako se govori o prepoznavanju posebnog značaja, ne može se jasno utvrditi da je reč o mostu koji je regulisan Nacrtom plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu (2404), niti se ponude mogu pribavljati direktnom pogodbom sa kineskim partnerom, niti bilo kojom drugom zainteresovanom stranom.

Podsećamo, u primedbama na sporni plan ukazali smo na nepoštovanje Zakona o vodama, Zakona o zaštiti prirode i drugih zakonskih regulativa.

Izgradnjom mosta će se uništiti vredan ekosistem sa prisutnim strogo zaštićenim i zaštićenim vrstama. Dokazali smo da je u samom planu lažirano postojanje Strateških procena uticaja na životnu sredinu.

Postoji opravdani strah da će se izgradnjom mosta na ovom mestu narušiti postojeći nasip i time će se značajno doprineti opravdanoj bojazni od plavljenja. U svetu nije poznato da se sa tranzitnog mosta pravi silazak u plavno područje. Izgradnjom međunarodne marine i veštačke staze ubiće se živi svet Dunavca.

U vezi sa tim, predlažemo izgradnju gradske i međunarodne marine sa pratećim sadržajima na području Brodogradilišta, a nikada nismo tražili “šišarke” kako se interpretira u medijima!

Tražimo odgovor od gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića na pitanja:

  1. Kojim dokumentom je utvrđeno da je most predviđen Nacrtom plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu (2404) most obilaznica od posebnog značaja za Republiku Srbiju, jer kao takav nije predviđen planskim rešenjem?
  2. Na osnovu kog postupka su pribavljene ponude za idejno rešenje novog mosta preko Dunava, jer znamo da se budžetska sredstva ne mogu trošiti na osnovu simpatija prema određenom kreditoru i/ili izvođaču?

Novi Sad, 14.05.2021.

Ekološki front Novi Sad
Dunavac (Šodroš)
Sačuvajmo Liman od betona
ZA zeleno Novo naselje
Sačuvajmo park kod muzeja
Svet i Dunav
Udruženje rekreativnih ribolovaca Šodroš Dunavac
Centar za razvoj demokratskog društva Europolis

Novi Sad dobija 4. most, a Kinezi još jedan unosan posao (FOTO)

Redakcija Luftika.rs

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

OGLAS

55 Shares
Share via
Copy link