Lifestyle

Kako izgledaju društva koja zaista recikliraju svoj otpad

Uvođenje reciklaže kao faze u životnom ciklusu iz godine u godinu postaje imperativ. Pored prve tri koje obuhvataju istraživanja i razvoj, zatim proizvodnju i korišćenje, reciklaža spada u poslednju, ali veoma značajnu fazu. Otkup vozila za otpad dobija na značaju kao jedan od boljih načina da se vozila koja nisu za upotrebu adekvatno zbrinu.

Automobilska industrija pokreće nacionalne privrede zemalja koje ulažu značajna sredstva u ovoj oblasti i važi za jedno od polja gde se ujedinjavaju tehnika, nauka i tehnologija i na taj način se povećava kvalitet života.

Povećanje broja vozila, štednja sirovina

Upravljanje životnim ciklusom vozila predstavlja značajan segment u današnjoj automobilskoj industriji, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Prema nekim podacima danas je u upotrebi nešto više od milijardu putničkih automobila, a taj broj je u porastu.

Automobili važe za opasan otpad jer sadrže neke delove koji mogu da nanesu veliku štetu okolini ako nisu zbrinuti na načine koji su propisani zakonodavstvom – domaćim, ali i međunarodnim koje posvećuje mnogo pažnje ovoj oblasti.

Jedno od ključnih pitanja koje se postavlja u automobilskoj industriji prilikom proizvodnje vozila poslednjih godina jeste kako smanjiti upotrebu sirovina, a zadržati kvalitet. Iz godine u godinu, kreiraju se ekološki standardi i podižu na visok nivo kako bi bilo što manje posledica po životnu sredinu.

Održivi razvoj

Koncept održivog razvoja podrazumeva da se društva razvijaju u skladu sa resursima sa kojima raspolažu, da ljudske potrebe budu zadovoljene, ali i da se što manje štete nanosi čovekovog okruženju i životnoj sredini na globalnom nivou.

Pitanje kojim se ekolozi u značajnoj meri bave jeste kako smanjiti negativno delovanje saobraćaja na okruženje, ali i kako unaprediti tehnike recikliranja u automobilskoj industriji kako bi ona vozila koja više nisu upotrebljiva, mogla da se iskoriste.

Ako se pogleda statistika, na oko 700 vozila koja se nalaze na putevima u Evropi, dođe jedno električno. Američka kompanija Ford veliku pažnju posvećuje konceptu održivog razvoja koji važi za jedan od fundamentalnih stubova njene poslovne filozofije.

Automobili kao otpad

Povećan obim proizvodnje automobila zahteva sve veće količine materijala od kojih se najviše koriste čelik, staklo, aluminijum, plastika, ali i drugi materijali koji kada postanu otpad mogu da budu problematični. Godišnje oko 18 miliona automobila dođe do kraja svog životnog veka i pitanje njihovog skladištenja je neminovnost.

Ako bi se svi ti automobili odlagali na otpad, prema nekim analizama, to bi značlilo dvadeset miliona tona novog čvrsto otpada što je količina koja bi dodatno opterećivala okolinu koja ima problema sa regulacijom i razgradnjom drugih vrsta otpada.

Prosečan vek automobila u svetu je deset do petnaest godina i posle isteka tog perioda postavlja se pitanje šta uraditi sa tim vozilom? Jedna od opcija jeste reciklaža jer se na taj način neki delovi, koji su još u funkciji mogu izdvojiti i koristiti kasnije, a drugi dobiti novu namenu.

Značaj reciklaže u automobilskoj industriji

Reciklaža je proces kojim se obezbeđuje ponovno korišćenje materijala koji spadaju u kategoriju otpada. Značajno je što se ovim postupkom postiže veća štednja sirovina kao i energija koja se ne koristi toliko kao u primarnim procesima.

Neki materijali mogu ponovo da se vrate u proces proizvodnje dok to nije slučaj sa drugima, ali ono što je bitno za ovu drugu kategoriju jeste da se oni skladište na način koji je bezbedan za okolinu.

Praksa razvijenih zemalja

Velilki broj evropskih zemalja tek jedan procenat otpada odlaže na deponije dok većinu reciklira, spaljuje ili to pitanje rešava na druge, za čoveka i njegovo okruženje prihvatljive načine.

Danci su se odlučili za spaljivanje otpada, pa u toj skandinavskoj zemlji koja važi za lidera u oblasti reciklaže svega tri odsto otpada završi na deponijama. Primer Danske slede i Norveška i Švedska, ali u nešto manjim procentima.

U Nemačkoj se više od deset hiljada radnika, mada se pretpostavlja da je taj broj i veći, bavi zbrinjavanjem oko dva miliona automobila godišnje, a poznato je da ova zemlja važi za jednog od lidera kada je reč o automobilskoj industriji.

Automobili važe za izuzetno složene proizvode, ali bez njihove upotrebe život savremenog čoveka u značajnoj meri bio bi otežan. Iako postoje brojne varijacije ekoloških automobila, ta praksa još nije zaživela, a vest koja ohrabruje je da se sve više pažnje posvećuje reciklaži i da to pitanje postaje prioritet evropskih zemalja.

Prednosti i mane kupovine polovnih auto delova

Share via
Copy link