autor: Antonije Kosanović

Traži smisao u vreme besmisla, rečima potkradajući emocije.