Magazin Novi Sad

Centar za socijalni rad vratio decu Ani Mihaljici, više tužbi protiv advokata

ana-mihaljica-2
Foto: Kurir televizija

Centar za socijalni rad Novog Sada saopštio je da je Ana Mihaljica, čija su deca bila smeštena u Sigurnu dečiju kuću, obezbedila adekvatne stambene uslove.

Kako navodi Centar, ovi stambeni uslovi garantuju bezbednost i osnovnu negu dece, pa je doneta odluka da majka preuzme neposrednu brigu o njeno troje dece, uz određivanje mere korektivnog nadzora u trajanju od tri meseca, piše 021.rs.

„Centar će pratiti porodicu prema Planu realizacije mere korektivnog nadzora, te će o rezultatima izvestiti sud pred kojim je pokrenut postupak lišenja roditeljksog prava majke Ane Mihaljice“, piše u saopštenju.

Oni dodaju da je povodom tužbe kojom je Mihaljica tražila da sud obaveže Centar za socijalni rad da joj vrati troje maloletne dece 15. marta, doneto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu kojim se tužba odbacuje, a sud se oglašava apsolutno nenadležnim za postupanje.

Sud u obrazloženju navodi da korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava obavlja organ starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad, koji može da upozorava roditelje u vršenju roditeljskog prava, upućuje ih na razgovor, i slično. Sud u obrazloženju dalje navodi da su deca privremeno smeštena u Sigurnu kuću iz opravdanih razloga, a ne odlukom suda.

„Sud nema ovlašćenja da ceni razloge za osnovanost odluka organa starateljstva na osnovu kojih je došlo do smeštaja dece u Sigurnu kuću, kao ni njihovu zakonitost“, navodi se u saopštenju.

Centar ističe i da su u toku vođenja postupka majka i njeni punomoćnici neposredno i putem društvenih mreža i medija „na sve načine pokušavali da vrše senzacionalistički pritisak i dovode u zabludu javnost o činjenicama u navedenom postupku“.

Više prijava protiv advokata: Ugrožava bezbednost socijalnih radnika, širi paniku

„Advokat Milan Bosika u više navrata iznosio je poluinformacije i potpune neistine o postupcima koji se vode, dovodeći u zabludu javnost i remeti javni red i mir, unoseći paniku u javnosti da država Srbija ‘prodaje’ decu u inostranstvo. Milan Bosika kao advokat nosi posebnu profesionalnu odgovornost, jer dovodi u zabludu javnost u pogledu jasnih ustavnih i zakonskih ovlašćenja koja država ima u pogledu zaštite dece od zanemarivanja“, objašnjava Centar za socijalni rad.

Centar ocenjuje da Bosika svojim delovanjem ozbiljno ugrožava bezbednost stručnih radnika iznoseći informacije o porodičnim prilikama zaposlenih.

„Protiv advokata Milana Bosike podneta je disciplinska prijava Advokatskoj komori zbog kršenja Kodeksa etike advokata, jer je iznosio osetljive podatke o stranci i maloletnoj deci, pri čemu je morao posebno da vodi računa i savesno proceni sve okolnosti, jer je nesumnjivo da je u konkretnom slučaju u najboljem interesu da takvi podaci ostanu poverljivi i da se ne komentarišu u javnosti, jer se na taj način krši privatnost dece, njihovo pravo na nesmetan emocionalni, pravilan i neometan razvoj“, navodi centar i dodaje da se na taj način u drugi plan stavlja zaštita maloletne dece.

Oni ističu da je advokat svojim delovanjem povredio i pravila međusobnog uvažavanja prema državnim organima i njihovim predstavnicima, kao i povredu zabrane zloupotrebe da se utiče na tok postupka i donošenje odluke neprofesionalnim sredstvima i pritiscima.

Protiv njega je podneta i krivična prijava Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, jer je putem društvenih mreža „vršio krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, javnog reda i mira“. Takođe, podnete su krivične prijave za izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda, ugrožavanje bezbednosti, te onemogućavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti.

Centar ponovo podseća da su deca izmeštena zbog izrazito nebezbednih životnih uslova i postojanja neposredne opasnosti, kao i procene da bi nepreduzimanjem hitnih mera došlo do ugrožavanja zdravlja, života i razvoja maloletne dece.

Procena je izvršena i na osnovu toga da je, kako navode, majka pred Centrom i ranije izjavljivala da živi na datoj adresi sa svojim ocem, gde je 17. novembra 2023. godine izbio požar, a gde je ona u policiji „izjavila da je moguće da je ostavila upaljeno kandilo i da je to zapalilo zid i izazvalo požar“.

Ističu, još jednom, da je više puta pokušana saradnja sa majkom, ali da je ona odbijala.

Podsećamo, troje dece od tri, šest i 10 godina smešteno je u Sigurnu dečiju kuću. Grupa građana zbog toga je organizovala proteste ispred Centra i Suda. Advokat, majka i građani koji protestuju smatraju da su deca neosnovano oduzeta.

Tokom jednog od protesta, oni su provalili kapiju Centra za socijalni rad. Zbog izveštavanja sa skupova podrške Ani Mihaljici novinari su dobijali pretnje smrću.

Ana Mihaljica može ponovo da viđa decu, dogovoreni dalji koraci sa Centrom za socijalni rad

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
Share via
Copy link