Magazin Srbija

NIN saznaje: Stefanovićev kum nije dugme, svedočio, ali ga ni za šta ne optužuje

Neka­dašnji zamenik načelnika Službe za borbu protiv organizovanog krimi­nala (SBPOK) Goran Papić, bliski saradnik ministra Stefanovića je jedini protiv koga se vodi istraga dok o Nebojš Stefanović, u dosadašnjim istragama suštinski niko nije ispitivan. Papić, nekadašnji zamenika načelnika SBPOK-a, na saslušanju uvodi u priču Nebojšu Stefanovića, ali ga ni za šta ne optužuje.

Istražni i predistražni pos­tupci protiv nekadašnjih čelnika MUP-a i pojedina­ca bliskih vlasti međusobno su nepovezani. Međutim, u javnosti, kroz režimske medije, oni dobijaju vezivno tkivo. Glavna nit propa­gandne akcije u kojoj učestvuju i poslanici i čelnici vladajućeg SNS-a je serviranje priče o zaveri protiv Aleksandra Vučića. Ide se tako daleko da se sa navodnom zave­rom osim onih koji su poslednja dva meseca saslušavani u policiji zbog odvojenih i međusobno nepovezanih predistraga, povezuju i profesio­nalni mediji, nevladine organiza­cije i opozicioni političari. I dok medijsko-propagandna obrada ove teme ide jednim tokom, istraga ide sasvim drugim.

Glavna uloga u medijskom spinu pripala je nekadašnjem ministru unutrašnjih poslova, a sada odbra­ne, Nebojši Stefanoviću. Međutim, u dosadašnjim saslušanjima, o nje­mu suštinski niko nije ispitivan. Čak ni Dijana Hrkalović o čijim smo saslušanjima u svojstvu građanina pisali u protekla dva broja.

Jedini protiv koga se vodi istra­ga i ko je zaista osumnjičen je neka­dašnji zamenik načelnika Službe za borbu protiv organizovanog krimi­nala (SBPOK) Goran Papić, bliski saradnik ministra Stefanovića. On je i redak pripadnik MUP-a koga je, osim nekadašnjeg ministra, hvalio predsednik Aleksandar Vučić i to dva puta – 2019. i pre mesec i po dana.

Režimski mediji objavljivali su ta­da hvalospeve o ovom policajcu koji je sa Stefanovićem došao u MUP 2014. i brzometno napredovao iako pre toga nije imao nikakvo policij­sko iskustvo, o čemu je NIN ranije pisao. Sada je Papić osumnjičen za krivično delo trgovine uticajem – da je navodno naredio 15. aprila 2020. da se vrati blindirani automobil Marku Miljkoviću koji je uz Veljka Belivuka – Velju Nevolju osumnjičen da predvodi kriminalnu grupu koja je uhapšena 4. februara 2021.

Papić je prvo saslušan 9. mar­ta u svojstvu građanina, a samo dan kasnije je uhapšen i saslušan kao osumnjičeni i oba puta samo u vezi sa spornim vraćanjem blindiranog automobila. Uhapšen je 10. marta, kada je preneta izjava ministra Ste­fanovića da treba da odgovaraju svi koji su se zaverili protiv Vučića.

NIN je imao uvid u zapisnike sa oba saslušanja Papića. U njima se, osim spornog vozila, ne spominje većina onoga za šta su Papića op­tuživali režimski mediji. Papić je odbacio krivicu i samoinicijativ­no je spominjao ministra Stefano­vića, ali ga ni za šta nije optužio.

Na saslušanju u policiji rekao je da ga je tadašnji ministar policije Stefanović pozvao dva, tri dana pre događaja 15. aprila 2020, da mu je rekao da postoji zahtev Tužilaš­tva za organizovani kriminal da se Miljković sasluša po zahtevu o pri­kupljanju obaveštenja, da je tražio da se to obavi korektno i da se o to­me što pre obavesti tužilaštvo. Na direktno pitanje policijskih in­spektora iz Službe unutrašnje kon­trole kako je “shvatio to naređenje ministra Stefanovića, u smislu da se postupa što profesionalnije ili u smislu zaštite Miljkovića”, Papić je odgovorio: “Na osnovu svih poziva shvatio sam to kao varijantu da se postupi što profesionalnije, naročito iz razloga što se radilo o predmetu Tužilaštva za organi­zovani kriminal (TOK) i to da se postupi što hitnije, bez zadrža­vanja u predmetu.”

Direktno je tada pitan i da li se poznavao lično sa Miljkovićem, Belivukom ili bilo kojim pripadnikom njihove krimi­nalne grupe. Odgovorio je: “Nikog od njih nikada nisam upoznao, niti sreo, niti bilo kakav telefonski kontakt sa njima imao i za navede­ne moje tvrdnje sam spreman da idem na poligraf.”

Međutim, Papiću uopšte nije ponuđeno poligrafsko ispitivanje. Ispričao je da je zahtev ministra da se što profesionalnije postupi prema Miljkoviću preneo podređe­nima u SBPOK-u i da je obavestio čelnika Uprave kriminalistič­ke policije MUP-a Srbije Dejana Kovačevića pod kojim je i SBPOK.

Prema sopstvenim rečima, zvao je i nadležne u beogradskoj policiji, među kojima i njihovog načelnika UKP-a Milenka Munižabu, jer su oni istog dana priveli Miljkovića. Tvr­dio je da u tim komunikacijama nije ni od koga tražio da se Miljkoviću vrati automobil i da, kako je rekao, blindirano vozilo uopšte nije bilo predmet njegovog interesovanja.

Na saslušanju pred nadležnim zamenikom beogradskog višeg tu­žioca, Papić je ponovio sve, samo je dao šira obrazloženja. Rekao je da ne zna odakle je Stefanović znao da Miljković tog 15. aprila treba da bude saslušan u SBPOK-u, kada ga je, kako je rekao, ministar pozvao da se što hitnije i profesionalnije pos­tupi po zahtevu tužilaštva.

Potom je Papić tužiocu govorio o svom i Stefanovićevom odnosu.

“Nebojšu Stefanovića poznajem oko 10 godina, poznajem i njegovu bivšu suprugu sa kojom sam bio i bliži prijatelj, a oni su se razveli u međuvremenu. Sa Stefanovićem sam imao češće kontakte negde do 2018, nakon čega su ti kontakti bili manji, pa me je ovaj njegov poziv iznenadio. On to nikada pre ovog dana nije uradio, čak i kada smo se češće viđali, a obojica smo bili u policiji tada. Mogao je da zove mog načelnika, načelnika UKP ili direktora policije, ali ipak on je pozvao mene, a razloge zaista ne znam. Po mojoj pretpostavci, hteo je sve njih da preskoči pa je zato me­ne zvao. Zašto je to uradio, pitanje je. Stefanović je imao moje brojeve telefona, kao i ja njegove. Do nekog perioda u 2018. viđali smo se poro­dično, ali i službeno na sastancima, koktelima i slično, pa su ti kontak­ti smanjeni. U ovo vreme događaja iz prijave u toku 2020, da kažem za celu tu godinu viđali smo se jednom me­sečno u kabinetu i kod njega, ređe u kafiću nekom. U to vreme se nismo porodično posećivali, jer su poro­dične posete prestale negde 2018. U zadnjih pet meseci nismo se nijednom videli. U zadnjih pet meseci okrenuo me je Stefanović na telefon jednom ili dva puta da me pita kako sam. On je mene zvao, ne ja njega. Od kada sam ja napustio policiju, nijednom se nis­mo videli. U tih zadnjih pet meseci kada je on mene zvao ja sam se njemu javljao. Zvao me je prijateljski neve­zano za posao. Ja sam njega pozvao jed­nom, možda dva puta, ali Nebojša mi se nije javio i onda sam odlučio da ga ne zovem više. Nebojša Stefanović nije moj kum kako se spekuliše, on je moj prijatelj sa kojim se poznajem 10, 12 godina unazad. Ja sam bliži sa nje­govom bivšom suprugom, odrasli smo zajedno, pa sam Nebojšu upoznao go­dinu, dve dana pre njihovog venčanja.”

Ispričao je zatim da ga je Ste­fanović tog 15. aprila 2020. pozvao, preko aplikacije Signal, ljut jer Miljkovića drže već pet sati i nije saslušan. Papić je onda naveo da je us­tanovio da se Miljković nalazi u beo­gradskoj policiji i da je tražio da ga dovedu u SBPOK i da ga posle vrate.

“Ja nisam nikakve konkretne instrukcije davao na koji način da se Miljkoviću uzme izjava, sem što sam rekao da se uradi profesionalno, brzo, bez nepo­trebnog zadržavanja, sve kako je meni ministar naložio”, rekao je Papić. On je tvrdio da nikome nije dao nalog da se vozilo vrati, i dodao: “Jednostav­no, suština je bila da se dogovorimo i iskoordiniramo da se lice preuzme iz PU Beograd i dovede kod nas, a mi ga vraćamo njima na dalje postupanje, kada uzmemo belešku.”

Naveo je da ga je tadašnji načel­nik UKP za Beograd Munižaba oba­vestio da oni proveravaju Miljko­vićevo vozilo, ali da mu nije rekao o kakvim proverama je reč.

Dodao je: “Mene to vozilo nije interesovalo, niti je u navedenim telefonskim razgovorima između mene i Stefa­novića bilo reči o vozilu, niti je vozilo ministar spominjao.”

Tvrdio je da se u razgovorima sa drugima nije osvrtao na vozilo niti ga je sam spo­minjao. Naglasio je: “Ja nisam imao nikakav motiv da trgujem uticajem. Nisam kum Nebojše Stefanovića. Samo smo prijatelji.” Papić je za­tim izjavio: “Generalno stav mi­nistra Stefanovića u to vreme je bio, na sastancima nezvanično, da se blindirana vozila koja mogu da budu mete ne oduzimaju bez razloga, jer ako neko nastrada okriviće po­liciju i ministra zbog oduzimanja vozila.”

Ponovio je zatim da nema nikakve veze sa Miljkovićem i gru­pom Belivuka. Dodao je: “Ja ne znam zašto se Stefanović za Miljkovića ovako interesovao, jer ga prethodno nikad nije ni pominjao, a viđali smo se jednom mesečno sigurno, a pre toga i češće. Ministar meni nije izdao nalog u vezi za vozilom.”

Izvor: NovaS

Trbović: Stefanović čuvao leđa Dijane Hrkalović, MUP je napustila zbog akcije DEA

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

140 Shares
140 Shares
Share via
Copy link