Koronavirus Srbija

Medicinarima koji odbiju premeštaj u Kovid centar sledi otkaz

Medicinskim radnicima širom Srbije stigao je zaključak Kriznog štaba od 23. juna po kome svaki zdravstveni radnik može biti upućen u bilo koju zdravstvenu ustanovu ili privremenu bolnicu gde fali kadar za borbu protiv virusa korona, a ukoliko odbije – sledi otkaz.

Ovakva ista odluka već je bila doneta u aprilu, ali je ona, međutim, prestala da važi kada je ukinuto vanredno stanje.

Sagovornici Raskrikavanja smatraju da ovaj zaključak ne može biti obavezujuć, jer Krizni štab nema takva ovlašćenja, kao i da se ovako nešto ne može propisivati ukoliko nije na snazi vanredno stanje.

U zaključku Kriznog štaba stoji da zdravstveni radnici, saradnici i drugi zaposleni u zdravstvenim i vojnim zdravstvenim ustanovama mogu biti upućeni u bilo koju javnu zdravstvenu ustanovu ili u privremenu bolnicu kojoj nedostaje potreban broj radnika za borbu protiv koronavirusa, i to na osnovu usmenog naloga.

Ko insistira, može da dobije pisano rešenje, ali je po njemu svakako dužan da postupi ukoliko ne želi da ostane bez posla.

– Obvezniku radne obaveze koji ne postupi po rešenju (…), prestaje radni odnos – navodi se u zaključku od 23. juna.

U dokumentu se ne navodi pravni osnov, odnosno koji zakon ovo dozvoljava, a nema ni potpisa predsednice Vlade Ane Brnabić, već samo osobe iz Generalnog sekretarijata Vlade.

U poslednjoj tački stoji da se zaključak upućuje Generalnom sekretarijatu i Ministarstvu zdravlja koji će po jedan primerak dostaviti svim zdravstvenim ustanovama, i to “radi pripreme akta za Vladu”.

Da li to znači da ovaj Zaključak nije obavezujuć i da Vlada tek treba da donese obavezujući akt, nije jasno ni sagovornicima Raskrikavanja – predsedniku Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Radetu Paniću, kao i ekspertu za radno pravo Mariju Reljanoviću.

Kada bi se ovo sada sprovodilo, kaže Reljanović, kršila bi se osnovna radna prava zaposlenih, koja su drugačija u vanrednim stanjima nego inače.

Panić za Raskrikavanje navodi da mu nije jasno zašto bi ovaj, po svemu sudeći neobavezujući dokument Kriznog štaba, bio uopšte upućen zdravstvenim ustanovama po Srbiji jer je samo zbunio medicinare.

– Čini mi se da pokušavaju da nas prevare, kako i inače rade, i to jednim polupapirom koji nije zvaničan. Nijedan dokument ne kaže da Krizni štab može da da bilo kakav nalog, uredbu ili zaključak. Oni daju preporuke, a potom neko od ovlašćenih tela to potpisuje i tek tad to postaje obavezujuće – navodi Panić.

Nekoliko domova zdravlja širom Srbije potvrdilo je Raskrikavanju da su dobili ovaj zaključak, a Panić kaže da su zdravstveni radnici već počeli da se obraćaju Sindikatu sa pitanjem da li je on obavezujuć ili ne.

Savetuje kolege da ne prihvataju usmeni nalog i da traže pisano rešenje.

Sprovođenje ovog zaključka bi značilo da lekar iz Novog Sada može da bude upućen u, recimo, Novi Pazar jer su tamo potrebni zdravstveni radnici za borbu protiv virusa korona.

Da bi tako nešto bilo legalno, mora da bude proglašeno vanredno stanje.

Priču u celini pročitajte na sajtu Raskrikavanja.

Posle novog velikog skoka novoobolelih od korone Vučić najavio vraćanje mera

273 Shares
273 Shares
Share via
Copy link