Magazin Srbija

Na Labudovom oknu odvija se teror krivolovaca nad divljim guskama (FOTO)

divlje-guske
Foto: Katarina Paunović/Društvo za zaštitu i proučavanje

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije upozorilo je danas da se na Labudovom oknu, oazi prirode na Dunavu koje privlači na desetine hiljada gusaka i drugih plovuša, odvija krivolov.

U saopštenju se navodi da se na Labudovom oknu teror krivolovaca nad divljim guskama odvija iako se jednim svojim delom nalazi u Specijalnom rezervatu prirode „Deliblatska peščara“ i ima statuse, Međunarodno značajno područje za ptice (IBA) i Ramsarsko područje.

Krivolov gusaka, koje se u velikom broju sreću na teritoriji Srbije tokom seobe i zimovanja, zastupljen je pre svega u nizijskim krajevima, uz velike reke i na ribnjacima.

– Guske su izuzetno oprezne ptice a krivolovci ih love pri lošim vremenskim uslovima, dok duva jak vetar, po magli, ili vejavici kada ptice preleću nisko. Koriste nedozvoljena sredstva kao što su elektronske vabilice, poluatomatske puške (petometke) i lov iz plovila u pokretu – ističu iz “DZPPS”.

U Srbiji, prema procenama, godišnje nezakonito nastrada od 120 do 170 hiljada divljih ptica, a veliki deo su upravo guske – te su zbog enormnog krivolova ove ptice ugrožena vrsta.

divlje-guske-2
Foto: Katarina Paunović/Društvo za zaštitu i proučavanje

– Divlja (Anser anser) i lisasta guska (Anser albifrons) najčešće su guske koje se tokom lovne sezone, koja traje od 1.10. do 1.3., sreću u Srbiji. Lisasta guska je lovna vrsta koja se ne gnezdi u Srbiji, a divlja guska strogo zaštićena i nacionalno retka gnezdarica.

Obe vrste obitavaju na vodenim staništima i otvorenim poljima gde se hrane, dok se tokom zime na pojedinim lokacijama okupljaju u jatima koja broje više hiljada jedinki.

Zbog tradicionalno lošeg raspoznavanja ptica i pucanja pri smanjenoj vidljivosti, u krivolovu stradaju i druge ugrožene i strogo zaštićene vrste gusaka, poput male lisaste guske (Anser erythropus), guske crvenovoljke (Branta ruficollis) i belolike guske (Branta leucopsis) – ukazuju iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Oni pozivaju sve koji imaju saznanja da prijave policiji krivolov divljih gusaka i drugih plovuša ili da za savet pozovu tu organizaciju, na brojeve telefona koji su dostupni na sajtu pticesrbije.rs.

divlje-guske-3
Foto: Katarina Paunović/Društvo za zaštitu i proučavanje

Uništena ptičija gnezda u Novom Sadu, Zelenilo nastavlja masakr platana

64 Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap