Magazin Srbija

EPS preuzima ulogu sudova i izvršitelja i postaje država u državi

eps majstor
Printscreen

Zoran Marković iz Laćarka je savio tabak i podneo tužbu protiv „EPS-a“, smatrajući da su mu protivpravno, preuzimajući ingerencije izvršne vlasti, na račununima za utrošenu električnu energiju, knjižili troškove tužbe!?

Naime, redakciji portala „Luftika“ obratio se ranije građanin Zoran Marković s tvrdnjom da mu „EPS“ protivpravno na račune za potrošenu električnu energiju šalje i troškove za (ne)pokrenutu tužbu. Naime, „EPS“ je pokrenula protiv Markovića izvršni postupak 01.12.2021. (dokaz: uvid u portal javnih izvršitelja za predmet (IIVK 736/21 , izvršitelj Jelena Jeftić SM).

31.12.2021. godine doneto je rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. (dokaz: Portal izvršitelja, deo “Tok predmeta“).

Kako je na rešenje izvršitelja dozvoljen prigovor koji ima suspenzivno dejstvo, odnosno dok nadležni sud ne odluči po prigovoru, ne mogu se vršiti izvršne radnje, 26.01.2022. godine uložen je prigovor Z.M, a Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici je 24.02.2022. ukinuo rešenje izvršitelja i poverioca (EPS) uputio na parnicu.

Međutim, bez parničnog postupka – uplatu za utrošenu električnu energiju (3.000,00 rsd), koju je Z.M izvršio 24.11.2021. „EPS“ je proknjižio pod stavkom „naplata tužbe”. (dokaz: račun za novembar 2021. i Portal izvršitelja stavka „uplate dužnika i drugih lica”.

– Obzirom da je predlog za izvršenje podnet 01.12. vidi se da su to protivpravno naplatili čak i pre podnošenja zahteva što je poseban bezobrazluk i javašluk. 28.12.2021. tri dana pre donošenja poništenog rešenja o izvršenju, Z.M je uplatio (isto po računu za struju) iznos od 6.000, dinara. „EPS“ ni taj iznos nije rasknjižila u stavku utrošene struje već opet u stavku „naplata tužbe”. Dakle, preuzeli su ovlašćenja izvršitelja i sami naplatili „troškove tužbe”, a o pravu na te troškove odlučuje samo sud i javni izvršitelj – kaže D.M. pravnik u penziji, dodajući da je „EPS“ samo stranka u postupku i kao takva nema pravo da bez odluke nadležnog organa Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, naplati troškove.

Kamo sreće da je tu pravnoj zavrzlami kraj. 26.01.2022. uložen je prigovor, a Z.M. je istog dana uplatio iznos od 10.000,00 dinara. Naravno, EPS je opet isto postupio.

– Kad je reč o stavci „naplata tužbe”, koja postoji u obračunima „EPS“-a interesantno je da u ovom slučaju tužbe nije ni bilo. Predlog za izvršenje nije tužba – pojašnjava D.M. tvrdeći da je čak i sa te formalne strane protivpravno naplaćeno.

Dakle sud je poništio rešenje o izvršenju, a „EPS“ je upućen na parnicu. Međutim, oni ne podnose tužbu, već sami protivpravno naplaćuju iznos za poništeni izvršni postupak. Tužba nije podnesena od februara do danas. Iz ovih razloga, naš sagovornik, pravnik u penziji D.M. smatra da ima elemenata krivičnog dela.

– Na portalu izvršitelja pod stavkom „uplate dužnika i drugih lica” stoji da je uplatilac Z.M, a kao poreklo uplate navodi se „po dopisu izvršnog poverioca”. Kako se kod svake uplate, uplatilac potpisuje, isto tako, kod tih uplata u pozivu na broj mora da se navede broj predmeta (IIVK 736/21) – kaže D.M. tvrdeći da Z.M. nije izvršio navedene uplate od tri, šest i deset hiljada dinara, jer je te iznose uplatio uplatnicom za utrošenu struju i na te uplatnice se potpisao.

Navodi, da je „EPS“ te uplate morao da rasknjiži kao uplate za utrošenu struju, a neovlašćeno je uplate preinačio kao uplate po izvršnom postupku.

– Zanimljivo je da čak i nije poništeno rešenje o izvršenju, te „EPS“ nema pravo da preinačuje svrhu uplate – kaže pravnik D.M. i dodaje da misli da postoji osnovana sumnja za krivično delo samovlašća (330KZ) i/ili poseban slučaj falsifikovanja isprave (356KZ) kada se uplata izvrši, uplatnica se upodobljava sa javnom ispravom – navodi D.M., dodajući da veruje da ovo nije jedinstveni slučaj.

Mirko Đukić, advokat, koji se uglavnom bavi privrednim pravom kaže za „Luftiku“ da pretpostalja da je preko javnog izvršitelja pokrenut neki postupak prinudne naplate starog duga.

– Druga mogućnost je da je podneta tužba sudu za stari dug, te su uplate knjižili kao razduženje za deo utuženog iznosa – kaže Đukić i upućuje nas da sve proverimo u pravnoj službi „EPV“.

Od tog saveta autorka je digla ruke, jer je sezona godišnjih odmora i u pravnoj službi ekspoziture, uputiće nas na neku drugu adresu, najverovatnije Službu za odnose s javnošću „EPS-a“ koji će zahtevavati pitanja na osnovu Zakona o dostupnosti informacijama od javnog značaja, na koja se čeka mesecima….

S druge strane, advokat Vladimir Petković je na našu molbu da prokomentariše ove stavke na računima, izjavio da smo birali sami na nedavnim izborima.

– Biće još gore – eksplicitan je Petković, s kojim se u ovom slaže u potpunosti potpisnica ovih redova, budući da su nam već najavljene restrikcije, ali i poskupljenje električne energije.

Porodica Mandić sa Tare ostala bez kuće u klizištu koje je izazvao EPS, 3 godine bez pravde i odštete

Svetlana Radivojević

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
Share via
Copy link