Beograd Magazin Novi Sad

Trasa je već poznata: Budući vojvođanski koridor Novi Sad – Zrenjanin – Beograd biće dug oko 110 km

Autoput
Foto: Ilustracija/Shutterstock

Ministarstvo građevinarstva je omogućilo javni uvid u trasu budućeg koridora autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad.

Evo kuda će prolaziti put u narodu već poznat kao “vojvođanski koridor” i “vojvođansko P”.

autoput BG NS ZR
Printskrin: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Prostorni plan područja posebne namene koridor auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

Na području plana dominira poljoprivredno zemljište koje se u najvećem obimu koristi za ratarske kulture, ali i za povrtarstvo. Šumsko i vodno zemljište i drugi vegetacijom obrasli tereni, kao i naselja i drugi antropogeni tereni u funkciji naselja i infrastrukture zauzimaju znatno manje površina, prenosi eKapija.

Planirani koridor auto-puta državnog puta IA reda prolazi ili tangira građevinska područja naselja Ovča, (grad Beograd), Glogonj, Jabuka (grad Pančevo), Sefkerin (opština Opovo), Debeljača, Kovačica, Idvor (opština Kovačica), Aradac, Lukićevo, Ečka, Mužlja, Zrenjanin (grad Zrenjanin), Žabalj (opština Žabalj) i Kać (grad Novi Sad).

Putnu mrežu u koridoru budućeg auto-puta državnog puta IA reda, na pravcu Beograd (Ovča)-Zrenjanin-Novi Sad, pored državnih puteva I i II reda, čine i opštinski i nekategorisani putevi koji se nalaze i u zoni potencijalnog koridora auto-puta koji zahtevaju odgovarajući tretman u konfliktu sa putem najvišeg hijerarhijskog nivoa.

U obuhvatu plana nalaze se i dva aerodroma Ečka i Čenej, koji svoju namenu zadržavaju i u narednom periodu.

Putni pravac auto-puta državnog puta IA reda na pravcu Beograd (Ovča)-Zrenjanin-Novi Sad, predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije koji treba da ubrza i učini efikasnijim postojeće daljinske tokove na magistralnom pravcu od Beograda ka Zrenjaninu i Novom Sadu.

U sistemu putne mreže Srbije ovaj putni pravac predstavlja osnovnu vezu na pravcu severjug, koji povezuje Vojvodinu i Beograd, centralne i severne delove Srbije. Nastavak ovog državnog puta severno od Zrenjanina prema Novom Sadu, predstavlja važnu vezu ka međunarodnom putu E-75.

Na auto-putskom pravcu planiraće se ukrštaji (denivelisani: petlje i prelazi) u skladu sa funkcionalnim rangom puta, potrebama razvoja naselja i privrede, kao i tehničkom dokumentacijom.

Približna dužina auto-puta je 110 kilometara, a projekat podrazumeva izgradnju kompletnog profila auto-puta, između Novog Sada-Zrenjanina i beogradskog naselja Ovča, sa svim putnim objektima i denivelacionim ukrštanjima. Takođe planirana je i rehabilitacija, modernizacija i dogradnja postojeće mreže državnih puteva prvog i drugog reda u zoni koridora.

Koridor auto-puta državnog puta IA reda, na pravcu Beograd (Ovča)-Zrenjanin-Novi Sad, od planiranog ukrštanja sa saobraćajnicom severna tangenta (na koridoru od saobraćajnice T6 do Pančevačkog puta) u naselju Ovča.

Od ovog ukrštanja u pravcu severa prolazi kroz teritorije katastarskih opština Ovča, Borča, Lepošnica i Komareva Humka (administrativno područje grada Beograda), do Tamiša, odnosno administrativne granice sa AP Vojvodina (katastarska opština Glogonj).

Dalje se koridor proteže kroz teritoriju AP Vojvodine preko katastarskih opština Sefkerin, Opovo, Baranda i Sakule (opština Opovo), Idvor, Farkaždin, Uzdin, Kovačica (opština Kovačica), prenosi eKapija.

Koridor se potom proteže preko katastarskih opština Čenta, Perlez, Stajićevo, Ečka, Zrenjanin III i Zrenjanin I do granice PGR-a Zrenjanin (sa varijantnim rešenjima severno i južno od Grada Zrenjanina), i dalje paralelno sa državnim puta IB reda broj 12, na teritiriji Grada Zrenjanina, novim mostom preko Tise i paralelno sa postojećim DP IB reda br.12 u opštini Žabalj (sa varijantnim rešenjima: postojećim kolovozom kao desnom trakom auto-puta i levom trakom paralelnom sa postojećom i nova trasa auto-puta) i uklapanjem u postojeća saobraćajna rešenja na teritoriji Grada Novog Sada.

Obrađivač plana je JP Zavod za urbanizam Vojvodine, a javni uvid traje do 4. septembra 2020. godine.

Izvor: B92

Fruškogorski koridor najranije tek za 3 godine, nije poznat način finansiranja projekta

Redakcija

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

komentar

Klikni da objaviš komentar

  • Za razliku od naslova, po mapi se vidi da trasa još nije poznata. Postoji nekoliko varijanti. Prvo, ne zna se koja od dve varijante ce se koristit za pravac BG-ZR, ne zna se da li ce se prolaziti severno ili juzno od Zrenjanina, dok je pravac ka NS manje vise jasan, medjutim ne zna se da li ce se koristiti postojeci ili paralelno raditi dodatni put.

31 Shares
Share via
Copy link