Magazin

Šta znači stavka na računu za struju koja vam iz džepa svakog meseca izbije više od 100 RSD?

Šta predstavljaju stavke koje se nalaze na poleđini računa za struju, i za šta izdvajamo svoj novac? Da li pažljivo razmatrate svaku ponaosob?

Neki od tih troškova su fiksni i plaćaju se bez obzira da li se struja troši ili ne, neki zavise od potrošnje struje, a postoji i mogućnost da se račun čak umanji, piše Telegraf.

Pored naknada za plaćanje akciza, kamata, taksi za javni medijski servis i PDV-a, postoje i one za koje ne znamo šta predstavljaju, ali na ime njih svakog meseca izdvajamo nekoliko stotina dinara.

Ukoliko se obrati pažnja na cenu potrošenih kW i krajnjeg iznosa, jasno je da se na ime stavki, za koje većina ne zna šta znače, izdvaja određeni novac.

Ovih dana na jednoj od stranica za Zaštitu potrošača ponovo je postavljeno pitanje šta tačno znači “trošak garantovanog snabdevača”, odnosno stavka koja iznosi više od sto dinara?

eps-racun-2
Foto: Telegraf

Konkretno, to je naknada koju 3,5 miliona ljudi plaća Elektroprivredi Srbije.

Ona je fiksna i iznosi nešto malo više od jedan evro, što znači da 3,5 miliona evra odnosno oko 438 miliona dinara, svaki mesec građani izdvoje za očitavanje stanja na brojilu, štampanje i slanje računa.

– Trošak garantovanog snabdevača” je tarifa za tarifni element mesto isporuke. Plaća se za merno mesto ujednakim iznosima svakog meseca i u mesecima kada nema potrošnje. Iznosi 137, 93 dinara – objašnjenje je koje je i EPS napisao prilikom tumačenja pojedinačnih stavki.

Kako su ranije objasnili iz tog preduzeća ovim povodom, svе stаvkе nа rаčunu zа еlеktričnu еnеrgiјu, uključujući i “trošak javnog snabdevača” su u sklаdu sа Zаkоnоm о еnеrgеtici i drugim zаkоnimа i prоpisimа i svе stаvkе је оdredilo rеgulаtоrnо tеlо Аgеnciја zа еnеrgеtiku.

EPS i zavisno privredno društvo EPS Snabdevanje, koje оbаvlја funkciju gаrаntоvаnоg (јаvnоg) snabdevаnja električnom energijom, striktno poštuju propise.

Kako su naveli, za obračun i naplatu utrošene električne energije za kupce na garantovanom (javnom) snabdevanju Agencija za energetiku je donela Metodologiju za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje.

Metodologijom je, između ostalog, definisano da maksimalno odobreni nivo prihoda od prоdaje mora pokriti odobrene troškove. Takođe, precizirano je koji su tarifni elementi i iz kojih se tarifnih elemenata ostvaruje koji deo prihoda.

Mnogi se žale na veće račune za struju, stiglo objašnjanje od EPS-a

Dragana Krstić

Blogerka, opasno navučena na šoping, i jednako toliko vezana za putovanja.

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

94 Shares
Share via
Copy link