Magazin Srbija

Opštinska uprava Požege znala za plan istraživanja litijuma prošle godine, krili od građana 4 meseca

Pž
Foto: Privatna arhiva

Ministarstvo rudarstva i energetike dostavilo Inicijativi za Požegu nepotpunu dokumentaciju za geološka istraživanja litijuma na teritoriji ove opštine, a pritom raskrinkala Opštinsku upravu koja je skrivala od javnosti informaciju o planiranom projektu. To potvrđuje da su čelnici opštine Požega mesecima obmanjivali javnost, a potom dali lažne informacije medijima.

Ovih dana na teritoriji Požege i Kosjerića vodi se neprestana borba u cilju sprečavanja izgradnje rudnika litijuma koji bi znatno uticao na zagađenje životne sredine i zdravlje živog sveta. S tim u vezi, Inicijativa za Požegu uputila je Ministarstvu zahtev da dostavi dokumentaciju koja data istraživanja legalizuje.

Na osnovu zahteva upućenog Ministarstvu rudarstva i energetike 12. 4. 2021. godine od strane Inicijative za Požegu, Ministarstvo je dostavilo nepotpunu dokumentaciju u vezi sa planiranim geološkim istraživanja litijuma na teritoriji Požege i Kosjerića.

Uz propratni akt pristigla je dokumentacija koju je nosilac istraživanja dostavio uz zahtev za geološka istraživanja, kao i Rešenje Ministarstva.

Svu dostavljenu dokumentaciju možete pogledati na sajtu Inicijative za Požegu.

Dati odgovor nije u potpunosti ispunio zahteve koje je podnela Inicijativa, jer Ministarstvo nije dostavilo svu traženu dokumentaciju: nije u celosti dostavljen Projekat geoloških istraživanja (dostavljen je samo uvodni deo), pravdajući manjkavost “poslovnom tajnom nosioca istraživanja”, u koju je moguće imati uvid jedino u prostorijama Ministarstva.

Pored Plana, nisu dostavljeni dokazi da nosilac geoloških istraživanja, lice koje je izradilo projekat i nadzorni organ ispunjavaju uslove propisane čl. 22 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima:

– pre svega u pogledu potrebnih licenci;

– dokaz da nema neizmirene obaveze po osnovu: javnih prihoda, javnih davanja u vezi ranijih istraživanja ili eksploatacije, nezakonitog istraživanja, odnosno nezakonite eksploatacije, kao i neispunjene obaveze u vezi sanacije i zaštite životne sredine i kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;

– dokaz da je obezbedio potrebna finansijska sredstva za izvođenje odobrenih geoloških istraživanja.

Smatrajući da navedeni projekat nikako ne može predstavljati poslovnu tajnu jer je reč o dokumentu koji sadrži informacije od javnog značaja, Inicijativa za Požegu podneće žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja uz zahtev da naloži Ministarstvu dostavljanje projekta za iskopavanje litijuma.

Pored napomene da Zavod za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu spomenika kulture predviđaju ozbiljna ograničenja kojih je nosilac istraživanja obavezan da se pridržava, važno je istaći da je Opštinska uprava Požege znala za predstojeća istraživanja još od kraja novembra 2020. godine, ali nije ispunila svoju dužnost da o tome obavesti javnost.

Inače, zamenik predsednika opštine Ivan Novaković se ovog meseca svojski potrudio da dokaže da lokalna administracija nije znala ništa o tome i da se “ništa ne radi daleko od javnosti”. Novootkrivena dokumentacija ga je demantovala.

Zašto su svi hteli da sakriju vest da Jadar Litijum počinje rudna istraživanja kod Požege?

OGLAS

PARTNERI SAJTA


19 Shares
Share via
Copy link