Magazin Srbija

‘Da li ste plodne? Koliko živorođene dece imate?’ samo neka od pitanja na popisu (FOTO)

publika-panorama
Foto: Vladimir Veličković, Srpsko narodno pozorište

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počeće 1. oktobra, i već je poznato da će 15.000 popisivača od vrata do vrata metodom intervjua unositi podatke pomoću laptopova u elektronske obrasce, što će biti velika ostavština za budućnost.

Od novog popisa se očekuje da obezbedi kvalitetnu bazu podataka o stanovništvu, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama, stanovanju, migracionim kretanjima i o osobama sa invaliditetom…

Jedino, u skladu sa Ustavom i zakonom, na pitanja nacionalne pripadnosti i veroispovesti mogu da se ne izjasne.

– Podaci se prikupljaju od svakog odraslog lica pojedinačno, a ako to nije moguće, popisivač odgovore prikuplja od člana domaćinstva koji je najbolje upoznat sa podacima. Za decu mlađu od 15 godina odgovori se prikupljaju od roditelja, usvojitelja, staratelja ili hranitelja.

Ukoliko popisivač nikoga ne zatekne kod kuće doći će ponovo u drugom terminu, a ako i tada kod kuće nema nikoga ostaviće pisano obaveštenje o dolasku i informaciju da građani pozivom na bespatan broj info-centra 0800 444 005 mogu uz pomoć operatera da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore termin – kažu u RZS i dodaju da će popisivač nositi legitimaciju koju je u obavezi da pokaže pre nego što uđe u domaćinstvo.

Broj pitanja nije jednak za sva lica, s obzirom na to da se, naprimer, za decu ne popunjava veliki broj pitanja, recimo, u vezi sa bračnim statusom, fertilitetom i ekonomskom aktivnošću. Procena je da za popisivanje prosečnog domaćinstva ne treba više od 20-30 minut

U obavezi da učestvuju u popisu, kazne do 50.000

Bitno je i da građani znaju da nisu u obavezi da popisivaču daju na uvid lična dokumenta, zato što se podaci u popisu prikupljaju na osnovu izjave. Međutim, još bitniji podatak je da su, prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, državljani Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Srbiji, i stalno nastanjeni stranci, u obavezi da učestvuju u popisu i da na sva pitanja daju tačne i potpune odgovore.

popis
Printscreen

– Svako odbijanje, kao i davanje nepotpunih i netačnih podataka, za sobom povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu, od 20.000 do 50.000 dinara – kažu u RZS i naglašavaju da se podaci prikupljeni u popisu koriste isključivo u statističke svrhe i RZS ih ne može ustupiti drugim fizičkim i pravnim licima.

U ovom popisu nema suštinski novih pitanja, jedina novina je to što su pojedina pitanja pretrpela manje korekcije: tako da se lica koja su živela u inostranstvu, pored datuma povratka odnosno doseljenja u Srbiju, sada pitaju za datum odlaska u inostranstvo; zatim, o broju živorođene dece pitanje je do sada postavljano samo ženama, a sada se postavlja i muškarcima, usled povećanog interesovanja naučne zajednice. Takođe pitanje o glavnom razlogu doseljenja ranije se postavljalo samo licima koja su se u mesto popisa doselila iz inostranstva, a sada se ovo pitanje postavlja i onim licima koja su se doselila iz drugog mesta u Srbiji – poručuju iz Zavoda.

Popisnica za svako lice u domaćinstvu

 1. Pol?
 2. Datum rođenja
 3. Mesto rođenja
 4. Mesto stalnog stanovanja majke u vreme kada je lice rođeno
 5. Da li lice od rođenja živi na adresi na kojoj se radi popis
popis obrazac
Printscreen

Ako je odgovor ne:

5.1. Da li se lice doselilo u mesto popisa iz drugog mesta u Republici Srbiji ili iz druge države

5.2. Kada se lice doselilo

5.3. Razlog doseljnja (posao, školovanje, porodični razlozi, nastanjenje, prinudno preseljnje , drugo)

 1. Da li je lice interno raseljeno iz AP KiM posle 24. marta 1999?

Ako je odgovor da:

6.1. Odakle je

6.2. Kada

 1. Da li je lice živelo/boravilo van republike Srbije neprekidno godinu dana ili duže

Ako je odgovor da:

7.1. Država u kojoj je živelo/boravilo

7.2. Period boravka

7.3. Glavni razlog povratka u R. Srbiju

 1. Državljanstvo
 2. Bračni status
 3. Da li živite sa partnerom/partnerkom u vanbračnoj zajednici?
 4. Broj živorođene dece
 5. Godine rođenja dece
 6. Nacionalna pripadnost (nije dužno da se izjasni)
 7. Maternji jezik
 8. Veroispovest (nije dužno da se izjasni)
obrazac popis
Printscreen
 1. Najviša završena škola (pitanje za lice starije od 15 godina)
 2. Pohađanje škole

16.1. Gde se nalazi obrazovna ustanova (pun naziv, adresa)

16.2. Koliko često lice putuje sa adrese na kojoj se popisuje do škole i nazad

 1. Da li je lice pismeno?
 2. Koje od navedenih aktivnosti lice zna da obavlja na računaru( tabletu, mobilnom)

Pretraživanje informacija, elektronska komunikacija

 1. Da li je lice u sedmici koja je prethodila popisu bar jedan sat obavljala bilo kakav plaćen posao(u novcu, robi ili uslugama) ili je radilo pomažući kao članu u porodišnom poslu koji donosi prihod?
 2. Da li lice ima plaćen posao sa kojeg je u sedmici koja je prethodila popisu odsustvovalo zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili bilo kog drugog razloga, a na koji će se vratiti nakon isteka odsustva?
 3. Da li je lice tokom četiri sedmice koje su prethodile popisu aktivno tražilo posao ili pokušavalo da započne samostalni posao?
 4. Da li bi lice moglo da počne da radi u naredne dve sedmice ako bi mu bio ponuđen posao?
 5. Kojoj grupi ekonomski neaktino lice pripada?(učenici, penzioneri, lice sa prihodima od imovine i investicija, lica koja se bave proizvodnjom dobara za potrebe svog domaćinstva, lica koja obavljaju neplaćene kućne poslove u svom domaćinstvu, ostalo)
 6. Zanimanje
 7. Položaj zaposlenog (zaposleno lice, poslodavac, samostalno obavlja delatnost, indidvidulani poljoprivrednik, pomažući član u porodičnom poslukoj donosi prihod,. radi na osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora i sl, ostalo)
 8. Gde lice radi
 9. Pun naziv poslovnog subjekta
 10. Lokacija mesta rada
 11. Delatnost
 12. Koliko često lice putuje sa adrese na kojoj se popisuje do posla i nazad?
 13. Način putovanja do škole/posla
 14. Da li lice i u kojoj meri, ima poteškoća u obavaljanju svakodnevnih aktivnosti zbog probelma sa:

 

 1. vidom
 2. sluhom
 3. hodom ili penjanjem stepenicama
 4. pamćenjem/koncentracijom
 5. samostalnošću pri odevanju/ishrani/održavanju lične higijene
 6. komunikacijom

Pitanja za odsutne članove domaćinstava

 1. Mesto u kojem se nalazi odsutno lice
 2. Dužina odsustva iz mesta popisa
 3. Koliko još lice namerava da bude odsutno
 4. Učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja

Pitanja za privremeno prisutna lica

 1. Mesto stalnog stanovanja privremeno prisutnog lica
 2. Dužina prisustva u mestu popisa
 3. Koliko još lice namerava da bude prisutno
 4. Učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja

 

 1. Ko je dao podatke?

 

Upitnik za domaćinstvo i stan

 1. Adresa
 2. Podaci o adresi na terenu

2.1. Adresa na terenu

 1. Da li kućni broj pripada zgradi sa više ulaza(kućnih brojeva)

3.1. Koliko kućnih brojeva pripada datoj zgradi

3.2. Da li su svi kućni brojevi u istom popisnom krugu?

 1. Vrsta zgrade
 2. Vrsta stambene zgrade
 3. Vrsta kolektivnog smeštaja
 4. Upisati naziv nestambene zgrade za kolektivni smeštaj
 5. Ukupan broj stanova na datom kućnom broju
 6. Materijal spolnih zidova zgrade
 7. Lift u zgradi?
 8. Upitnik se popunjava za: stan, nastanjenu poslovnu prostoriju, prostoriju nastanjenu iz nužde, kolektivni stan?

11.1 Broj stana na vratima

12. Površina stana

13.Broj soba u stanu

 1. Kuhinja u stanu
 2. Kupatilo u stanu
 3. WC u stanu
 4. Instalacije u stanu (struja, voda, kanalizacija, gasovod, centralno grejanje, etažno)
 5. Vrsta energenata koji se koristi za grejanje stana
 6. Sprat na kojem se stan nalazi
 7. Da li se stan nalazi samo na jednom spratu?
 8. Godina izgradnje

22. Svojina stana

 1. Namena stana
 2. Ko živi u stanu
 3. Ukupan broj domaćinstava us tanu
 4. Ukupan broj lica u stanu
 5. Osnov po kojem domaćinstvo koristi stan
 6. Da li se u domaćinstvu u prethodnih godinu dana obavljala sopstvena proizvodnja

28.1. Da li je domaćinstvo povremeno ili stalno prodavalo sopstvene poljoprivredme proizvode

28.2. Da li je domaćinstvo koristilo/obrađivalo 50ar ili više poljoprivrednog zemljišta?

28.3 Da li je domaćinstvo gajilo najmanje

dva grla goveda

jedno grlo goveda i sve sitne stoke

pet grla ovaca ili pet grla koza

četiri grla sitne stoke

50 komada živine

20 pčelinjih društava

Izvor: Blic

Vučić ideju da se uvede nacionalnost Vojvođanin smatra neodgovornom

Čitajte Luftiku na Google vestima

144 Shares
144 Shares
Share via
Copy link