Magazin Novi Sad

Novosadski most pred Ustavnim sudom, zbog Dunavca i do Strazbura

dunavac
Foto: Mileva Sotirović

Iako su gradske vlasti navodno odustale od projekta „Novi Sad na vodi“ aktivistkinja inicijative Dunavac (Šordoš) Daniela Nikolić Jovanović smatra da vlast namerava da ovu ideju realizuje, a prvi znak toga je, po njenom sudu, planirana izgradnja mosta u nastavku Bulevara Evrope.

Već duže od godinu dana građani okupljeni oko ove inicijative bore se da zaštite priobalje Dunava od najavljene gradnje i tako spasu prirodno javno dobro, važnu zelenu infrastrukturu za odbranu od poplava.

Ono je i za mnoge Novosađane izletište koje se nalazi samo nekoliko kilometara od centra grada. Ovo prirodno dobro je značajno mrestilište riba i stanište više od 200 strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja nekoliko ugroženih, uključujući dabra.

– Izgradnja mosta u nastavku Bulevara Evrope u Novom Sadu značila bi katastrofu za ovaj grad, a sve ukazuje da je taj projekat samo uvertira za realizaciju projekta ‘Novi Sad na vodi’ od kojeg su gradske vlasti navodno odustale. U više navrata nadležnim institucijama u Srbiji i Vojvodini podnosili smo dokaze o značaju ovog područja zbog čega smo sastavili ozbiljnu studiju, tačnije Inicijativu za zaštitu Kameničke ade, Dunavca i Šodroša.

Nažalost, odgovor koji smo dobili glasio je da Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ne raspolaže u srednjeročnom planu do 2031. godine sredstvima za realizaciju valorizacije predmetnog područja i eventualne izrade studije o stepenu predložene zaštite – kaže Daniela u razgovoru za crta.rs.

I do Strazbura ako treba

Zaključkom Vlade Republike Srbije kojim se izgradnja četvrtog mosta obilaznice u Novom Sadu proglašava projektom od nacionalnog značaja, prekršeno je pet zakona i Ustav Republike Srbije, zbog čega su pred Ustavnim sudom pokrenuli inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti. Prethodno su podneli i ustavnu žalbu.

– U tom obrazloženju zaključka Vlade postoji niz kontradiktornih informacija, od onih koje se tiču finansiranja projekta izgradnje mosta, do toga da se poziva na studiju procene uticaja na životnu sredinu za koju se ispostavilo da ne postoji. Uz to, Vlada se u njemu poziva na Generalni urbanistički plan čije važenje upravo ističe, a novi bi trebalo da bude uskoro usvojen – navodi Daniela.

Ustavna inicijativa sadrži više od 120 strana dokumentacije koja je prikupljena tokom 10 meseci detaljnog istraživanja.

Uz sve to, kako kaže, obrazloženje Zaključka Vlade nikada nije objavljeno u Službenom glasniku, a inicijativa ga je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dobila tri dana pre nego što je Skupština Novog Sada usvojila nacrt o izgradnji mosta.

– Ako to obrazloženje nigde nije objavljeno, kako je neko mogao da učesvuje u javnoj raspravi. Prekršeni su Ustav i zakoni jer je onemogućena participacija stavnovništa. Podnošenjem ustavne inicijative zaokružili smo pravnu borbu u okvirima naše zemlje, što znači da ukoliko Ustavni sud odbije našu žalbu i inicijativu sledeća adresa je Međunarodni sud za ljudska prava u Strazburu – najavljuje Daniela Stojković Jovanović iz inicijative Dunavac (Šodroš) čiji rad je u okviru inicijative “Građani imaju moć” podržala Crta, uz podršku USAID-a.

Jasno je šta je namera

Na pitanje, da li su razgovarali sa nadležnima, Daniela Stojković Jovanović kaže da sa gradskim vlastima ne uspevaju da stupe u direktnu komunikaciju, već se preko njima bliskih medija šalju odgovori, kao što su i iz medija saznali da se navodno odustalo od stambene gradnje i drugih komercijalnih sadržaja na Kameničkoj adi.

Ipak, ističe, sve do čega su došli ukazuje da se od famoznog projekta “Novi sad na vodi” nije odustalo.

– Planirano je da se na svakih deset metara prave stubovi za most, što znači devastaciju prirode većeg obima nego što je nacrtom projekta predviđeno, otuđivanje I zagađenje Ribarskog ostrva, Šodroške šume, Dunavca (planom izgradnje veštačke veslačke staze) i posebno špica Kameničke ade.

Drugo, hidrotehnološka studija koju je uradio Institut za vodoprivredu ‘Jaroslav Černij’ potvrđuje nalaze već obavljene studije od strane Fakulteta tehničkih nauka, u kojoj se daje pozitivna ocena za pomeranje obaloutvrde 500 metara ka koritu Dunava. Zašto bi pomerali obaloutvrdu ako ne žele da od tog plavnog područja naprave gradsko građevinsko zemljište i dobiju 170 hektara ekskluzivnog zemljišta na samoj obali Dunava.

I treće, zašto se sa mosta obilaznice i tranzitnog puta pravi silazak na vodno zemljište upravo na mestu gde je sadašnje brodogradilište koje je kupio „Galens“, firma bliska vlasti. Sve nabrojano su zapravo pokazatelji da se od planova stanogradnje na vodnom zemljištu nije odustalo. Ubrzo očekujemo generalni urbanistički plan za grad Novi Sad do 2031. godine, spremamo timove stručnjaka na pravovremene reakcije u smislu podnošenja argumentovanih primedbi na GUP Novi Sad 2031 – tvrdi ona.

Gradu nedostaje zelenilo

Pored toga što bi se Kamenička ada, Dunavac i Šodroš kao važna zelena infrastruktura u odbrani od poplava značajno narušila i devastrirala, dalji razvoj “planiranih radova” doveo bi do uništavanja bogate zelene oaze. Nedavno je anketa Radija 021 pokazala da Novosađani smatraju da su upravo zelene površine ono što najviše nedostaje gradu, a uprkos tome gradske vlasti svakodnevno otvoreno dozvoljavaju uzurpaciju i otimanje javnog prirodnog dobra.

Prema Danielinim rečima, sama izgradnja mosta obilaznice u nastavku Bulevara Evropa i vijadukta sa pristupnim saobraćajnicama od oko dva kilometra dovela bi do značajnog urušavanja zdravog života i bilo bi ugroženo stanovništvo velike stambene četvrti Bulevara Evrope, Telepa, Limana 3 i 4 imajući u vidu vazduh, buku i zelene površine, a uzimajući u obzir prognoze naučnih studija (Danube Flood Risk, DTP) grad Novi Sad će biti potopljen do administrativne granice sa Bačke strane, u slučaju plavnih talasa i probijanja postojećeg nasipa.

– Most obilaznica kao glavna žila u tranzitnom saobraćaju usred grada bi poremetio normalan život stanovnika Bulevara Evropa jer od ukupne dužine projekta, dve trećine je vijadukt kojim se omogućava dvospratni saobraćaj na Bulevaru Evrope. Sve te zgrade su izgrađene proteklih desetak godina. Zamislite život porodica, posebno sa decom i starijim osobama, koji bi na samo pet metara od svojih stanova imali dvospratni tranzitni put – dodaje.

Zato će, kako ističe Daniela, Neformalna građanska inicijativa Dunavac (Šodroš) pokrenuti niz akcija kako bi što veći broj građana bio upoznat šta bi gradnja ovog mosta zaista donela Novom Sadu.

Gradonačelnikova ekipa na prepad pomerila nasip na Dunavu zbog projekta „Novi Sad na vodi“

Antonije Kosanović

Traži smisao u vreme besmisla, rečima potkradajući emocije.

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

1.4K Shares
1.4K Shares
Share via
Copy link