Novi Sad

Privatne firme direktora novosadskog GSP-a dobijaju milione na gradskim tenderima

Kada je 2018. godine javnosti predstavljen novi v. d. direktora JKP Stan, ime Ivana Radojičića bilo je poznato malom broju ljudi.

Međutim, istraživanje 021.rs pokazuje da je Radojičić već u tom trenutku bio povezan sa gradskim strukturama na poslovnom planu, s obzirom na to da je njegovo preduzeće „Drvo palet plus“ dobijalo poslove od novosadske Službe za zajedničke poslove.

Reč je uglavnom o iznajmljivanju magacina u Primorskoj ulici za potrebe gradske inspekcije, dok preduzeće njegovog oca od 2020. godine ima ugovor i sa Lisjem.

Ovaj član Srpske napredne stranke, koji je nakon izbora prešao sa direktorskog mesta u Stanu na direktorsku funkciju u GSP-u, za 021.rs kaže da su svi poslovi po slovu zakona i da ne postoji sukob interesa.

Kako saznaje 021.rs, uspešni poslovi počinju pre pet godina, kada je osnovano preduzeće „Drvo palet plus“, koje je i dalje aktivno. Međutim, poslove ovog preduzeća, po svemu sudeći, preuzelo je preduzeće „Europalete“, koje vodi Radojičićev otac, piše Žarko Bogosavljeviž za 021.

Gde ja stadoh, ti produži

Prema dokumentaciji iz Agencije za privredne registre, „Drvo palet plus“ je osnovano u julu 2015, a već u oktobru iste godine dobija posao na tenderu Službe za zajedničke poslove Grada Novog Sada. U pitanju je zakup prostora, odnosno magacina za potrebe smeštaja i čuvanja urbanog mobilijara, montažnih i drugih objekata i vozila, u vrednosti od oko milion dinara godišnje.

Ovaj tender će kao jedini ponuđač Radojičićeva firma dobijati ponovo i 2016, 2017. i 2018. godine, pre nego što će biti imenovan za vršioca dužnosti direktora JKP Stan. U tom periodu „Drvo palet plus“ je na osnovu tendera koje je dobilo od Službe za zajedničke poslove prihodovalo 3.793.600 dinara.

Tamo gde je stalo „Drvo palet plus“, nastavila je u 2019. i 2020. firma „Europalete“ u vlasništvu Radojičićevog oca. Ovo preduzeće je od gradske službe za dve godine dobilo 1.999.200 dinara.

Osim rodbinske veze, na očiglednu povezanost preduzeća „Drvo palet plus“ i „Europalete“ ukazuje i to da dele istu adresu u Primorskoj ulici, da imaju isti broj telefona, a do polovine 2020. godine „Europalete“ se služila mejl adresom „Drvo palet plusa“. Zanimljivo je da je osnivački akt preduzeća Dragoljuba Radojičića pred notarom potpisan 22. oktobra 2018. godine, u prostorijama JKP Stan, kada je Ivan Radojičić već postao direktor ovog javnog preduzeća.

Osim iznajmljivanja magacina gradskoj službi, firma Radojičićevog oca Dragoljuba je od prošlog leta imala ugovor i sa još jednim komunalnim preduzećem – Lisjem. Dva preduzeća su sklopila dogovor u vrednosti od tri miliona dinara za posao sušenja dasaka.

Međutim, i ovde postoje rodbinske veze, s obzirom na to da je, prema saznanjima 021.rs, direktor Lisja Vladimir Đaković stric supruge Ivana Radojičića.

Od kokica i dečije igraonice do fotelje

Radojičić je i pre nego što je imenovan za prvog čoveka javnog preduzeća imao pokušaje osnivanja privatnih firmi. U zvaničnoj biografiji ovog tridesetdvogodišnjaka stoji da je studirao na Fakultetu tehničkih nauka, a pre dolaska na funkciju u JKP Stan, tri godine je radio kao šef službe printing centra i šef službe za opšte poslove u Elektrovojvodini. Kao radno iskustvo pre toga je naveo boravak u Sjedinjenim Američkim Državama na studentskom programu „Work and Travel“.

ada je već platu zarađivao u Elektrovojvodini osnovao je „Western corn“ za proizvodnju i prodaju kokica, ali je i to bilo „kratkog daha“.

Palete nisu jedini posao koji povezuje oca i sina, s obzirom na to da je upravo i Dragoljub Radojičić dve godine bio vlasnik zanatske radnje „Kokičar-Bate“.

Radojičić: Nema sukoba interesa

Ivan Radojičić je u međuvremenu postao v. d. direktora Gradskog saobraćajnog preduzeća, a za 021.rs kaže da je Agenciji za sprečavanje korupcije 2018. godine, prilikom stupanja na dužnost v. d. direktora JKP Stan, prijavio imovinu i prihode, između ostalog i vlasništvo nad „Drvo palet plus“.

Kako dodaje, svi ugovori koje su „Drvo palet plus“ i „Europalete“ sklopili sa Službom za zajedničke poslove zaključeni su u okviru postupka javne nabavke u skladu sa zakonom, a dodaje i da direktori Lisja i „Europalete“ nisu u krvnom srodstvu. On poručuje da, prema zakonu, sukoba interesa u ovim poslovima nema.

„Po Zakonu o sprečavanju korupcije, sukob interesa je situacija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije. Imajući u vidu zakonsku definiciju sukoba interesa, smatram da nije postojao nikakav privatni interes koji je uticao, mogao da utiče ili je izgledao kao da utiče na obavljanje javne funkcije – funkcije direktora JKP Stan i JGSP Novi Sad“, poručuje Radojičić.

U Agenciji za sprečavanje korupcije za 021.rs su naveli da je Radojićić 2018. godine prijavio vlasništvo nad „Drvo palet plus“, ali da taj podatak nije bio javno prikazan, jer je to bilo u skladu sa zakonskom odredbom, što je u međuvremenu promenjeno.

Agencija nije odgovorila na pitanje da li se vodi neki postupak protiv Radojičića ili da li se nalazi u sukobu interesa zbog poslova firmi koje su povezane sa njim.

Transparentnost: Svi oblici povezanosti dobar razlog za proveru javnih nabavki

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže za 021.rs da je direktor javnog preduzeća koji ima vlasničke udele u privatnoj firmi dužan da prenese upravljačka prava u toj firmi na drugo nepovezano lice nakon stupanja na javnu funkciju.

„Ta se obaveza odnosi na firme u kojima je on vlasnik, a ne na firme koje su u vlasništvu članova porodice. Dalje, bez obzira na prenos upravljačkih prava, postoji obaveza koja u tom slučaju važi za rukovodioce, na primer, direktore te firme, da Agenciju obaveštava o svakom postupku koji može rezultirati zaključenjem ugovora o javnoj nabavci o učešću i o ishodu“, navodi Nenadić.

On dodaje da je postojala mogućnost da je bilo i sukoba interesa pri nabavkama.

„Sukob interesa bi svakako postojao ako je javno preduzeće na čijem je Radojičić bio nabavljalo nešto od firmi u kojima je vlasnik on ili neki član njegove prorodice. Kad je reč o nabavci JKP Lisje, verovatno nije postojala zakonska prepreka, jer suprugin stric nije lice koje je obuhvaćeno zakonskom definicijom povezanog lica. Kako god bilo, bez obzira na to da li je postojala zakonska prepreka da se zaključi ugovor zbog sukoba interesa, svi ti oblici povezanosti mogu biti dobar razlog da se proveri sam postupak javne nabavke, da se vidi da li je ona bila potrebna, da li su uslovi i kriterijumi bili diskriminatorni i da se potom vidi da li je povezanost mogla biti razlog da se sprovede nabavka koja je štetna ili nameštena, ako je uopšte bila štetna ili nameštena, što se možda može videti analizom dokumentacije“, zaključuje Nenadić.

Novi Sad na kanalizaciji – Fekalne vode idu direktno u lepi plavi Dunav

Redakcija

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

77 Shares
Share via
Copy link