Magazin

Koliko smo tačno godina bili pod Turcima, region po region (FOTO)

Teritorija Balkana svakako nije „preko noći“ i istovremeno pala pod vlast Otomanske imperije. Mapa koju je objavio jedan od korisnika portala „Redit“ upravo to i ilustruje. Izreka „500 godina pod Turcima“ u velikom broju slučajeva je neistinita i primenjiva je samo za jedan manji deo teritorije južnoslovenskih država.

Karta tadašnjih južnoslovenskih zemalja je sa 518 godina na teritoriji današnje Makedonije najtamnije zelena, a zatim svetli nijansu po nijansu, da bi stigla do teritorije današnje Slovenije, koja se beli od nule, ne snežne, već godina turske vladavine. Posle makedonske zelene, najtamnija je ona na Kosovu, jer zapravo sa 485 godina najduže je „pod Turcima“ bilo od svih srpskih teritorija. Vojvodina, koja je bila najkraće, podeljena je na „zapadni“ 163 godine i „istočni“ 179.

– Karta nije precizna, ali ko ju je uradio, trudio se da bude. Uslovno je tačna. Sa iscrtanim svim godinama bila bi mnogo komplikovanija – kaže istoričar Čedomir Antić.

karta

On dodaje i da je pitanje šta znači osloboditi jednu zemlju, kada je nominalna, a kada stvarna vlast.

– Osmansko carstvo pobedilo bi zemlju, promenilo vlast, opljačkalo je do temelja. Postavljalo je vazalnu vlast, postepeno je iscrpljivalo da bi postepeno zauzelo – objašnjava Antić.

Stoga je i čuvena rečenica „500 godina pod Turcima“ uslovno rečena, ali i treba uzeti i da je sve što je preko 400 godina već pet vekova.

– Kosovska bitka i ta 1389. godina uzima se kao simbol i daje joj se kroz narodno predanje veliki značaj, ali značajnija je bila Marička 1371. godine, posle koje su balkanske zemlje postale turski vazali – napominje Antić.

Istorijske činjenice koje će vas “pomeriti s mesta”

OGLAS

165 Shares
165 Shares
Share via
Copy link