Koronavirus Magazin

Informacije o koroni daju Ana Brnabić ili lica koje ovlasti Krizni štab

Vlada Srbije donela je u subotu, 28. marta, zaključak o informisanju javnosti o virusu korona u Srbiji, a koji je danas stupio na snagu.

Ovim zaključkom se propisuje da su za davanje informacija o virusu korona, kao i za prikupljanje svih informacija o infekciji, zaduženi Krizni štab i osobe koje štab ovlasti, a za širenje dezinformacija sledi pravna posledica, piše 021.

„U uslovima proglašenog vanrednog stanja, apsolutni imperativ je da građani dobiju isključivo proverene i tačne informacije u vezi stanja i posledica zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za obaveštavanje javnosti o stanju i posledicama zaraze zadužen je Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Krizni štab), na čijem je čelu predsednica Vlade.

Sva obaveštenja javnosti daje predsednica Vlade ili lica koje ovlasti Krizni štab.

Gradonačelnici, odnosno predsednici opština i štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave zadužuju se da sve informacije u vezi stanja i posledica zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u jedinicama lokalne samouprave usmeravaju isključivo ka Kriznom štabu, koji će obezbediti da se izvrše neophodne provere i preduzmu odgovarajuće mere na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti“, navodi se u zaključku vlade.

Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici ili pravna lica koje obavljaju zdravstvenu delatnost dužni su da sve medicinske informacije iz svoje nadležnosti dostavljaju nadležnom zavodu ili institutu za javno zdravlje, koje će te informacije dalje usmeriti kriznom štabu.

„Obaveštenja o preduzetim zdravstvenim merama i drugim informacijama koje se odnose na lečenje bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, data javnosti od strane neovlašćenih lica ne mogu se smatrati tačnim i proverenim, uz mogućnost primene propisa koji se odnose na odgovornost i pravne posledice za širenje dezinformacija u periodu vanrednog stanja“, navodi se u zaključku koji potpisuje predsednica Vlade Ana Brnabić.

O ovom aktu ranije danas pisao je Danas, pre nego što je dokument objavljen u Službenom glasniku.

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
138 Shares
138 Shares
Share via
Copy link