Znamenitosti

Grb Novog Sada – znate li šta znači?

Još od 1748, odnosno godine kada je Novi Sad dobio status slobodne varoši, naš grad je po proglasu dobio pravo da se služi grbom. Pre ovog grba, koristile su se različite varijacije koje su ukinute kraljevskim pismom o slobodnoj varoši Novi Sad, a ustanovljen je novi grb, koji se sastoji od štita barokne forme sa tri kule, golubom i rekom Dunav.

U privilegijalnom pismu grb se opisuje na sledeći način:

Na polju plava štita stoje tri okrugle kule srebrne boje, od kojih svaku sredom i odgore opasuje nadstrešnica; kule stoje pojedince svaka za sebe, sazidane od neotesana kamena, nadstrešnica gornjeg im dela je zupčasta, kapije su im zatvorene. prozori otvoreni i udešeni za pucanje. U redu stoje jedna pored druge kraj valovita Dunava koji zeleno polje preseca; srednja je nešto viša i šira, nad njom se leprša Nojev golub. Rubom štita ide ovaj natpis: Pečat slobodne kraljevske varoši Novog Sada.

grb_novi_sad
Izvor: novisad.rs

Šta simbolizuje grb?

Metaforički posmatrano, tri kule na grbu simbol su pređašnjeg značaja varoši Novi Sad i uloge koju je igrao pre oslobođenja, odnosno na činjenicu da se prvi put dogodilo da vojni šanac preraste u pravu varoš – Novi Sad. To znači da se kule na grbu odnose na provincijalisanje graničarskog šanca, a odatle su kapije zatvorene, prozori otvoreni i pripremljeni za pucanje, ako do toga dođe.

Valoviti Dunav, koji preseca zeleno polje i Nojev golub su simboli koji se odnose na burnu ratnu prošlost, a možda i više na to što je Novi Sad uspeo da oživi posle ratova. Ujedno je to i zalog miru, koji se već tada, odomaćio u ovom predelu. Nojev golub sa maslinovom grančicom predstavlja preporođaj varoši posle turskih ratova, posle užasne prošlosti sledi procvat nečeg novog i lepog. Golub predstavlja istovremeno i simbol nade za lepšu budućnost, a želja za njom iskazana je u kraljevskom proglasu o slobodnoj varoši.

novi-sad-tvrdjava-milutinovic
Aleksandar Milutinović ©

U osnovnom značenju, valoviti Dunav koji otiče preko zelene livade i tri kule zatvorenih kapija pripremljene za pucanje, odnose se na ozidani Petrovaradinski šanac, koji je već sam po sebi zatvorena varoš. Otvoreni prozori znače da je šanac tu kako bi se odbranila tvrđava i u budućnosti.

Izgled i upotreba grba Grada i zastave danas se uređuju odlukom Skupštine, a zastava i grb mogu se isticati uz državne simbole.

Izvor: Istorija Novog Sada, Melhior Erdujhelji

Pročitajte ko je zaslužan za građevine Novog Sada

 

generic vignette (DESK luftika.rs)
656 Shares
656 Shares
Share via
Copy link