Magazin Novi Sad

Novosadsko brodogradilište postaje hotel u kojem ćemo svi uživati, a i Dunav ćemo preseliti na neko lepše mesto

Sodros-1-Mileva-Sotirovic
Foto: Mileva Sotirović

Danas je u JP “Urbanizam” Novi Sad predstavljen generalni urbanistički plan grada Novog Sada do 2030. godine. Između ostalog, bilo je reči o centralnom gradskom prečistaču, Kameničkoj adi, četvrtom novosadskom mostu u produžetku Bulevara Evrope, brodogradilištu, Dunavcu. Nadležni su istakli da će se nacrt plana dat na javni uvid od sutra naći na sajtu JP “Urbanizma” i u svim mesnim zajednicama Novog Sada.

– Nacrt plana od sutra, 28. decembra, naći će se na javnom uvidu koji će trajati 40 dana zbog važnosti samog plana kako bi svi zainteresovani subjekti imali više vremena da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Nacrt plan biće postavljen u prizemlju zgrade JP “Urbanizam”, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u galeriji “Macut” na Spensu, i u svim mesnim zajednicama na teritoriji grada – istakao je Milovan Amidžić, iz Gradskog veća za upravu, propise i urbanizam.

Tokom javnog uvida u amfiteatru na “Spensu” organizovaće se 3 javne prezentacije ovog plana, 10, 14. i 21. januara. Javna komisija će se održati 21. februara naredne godine. Izveštaj komisije trebalo bi da bude završen do 5. marta, nakon čega se ide na to da oko 8, 9. marta plan bude upućen ka Gradskom veću i predložen Skupštini grada na usvajanje.

Miladinović: “Nema nijednog negativnog uticaja”

U kontekstu kašnjenja izrade GUP-a zbog projekta, popularno nazvanog “Novi Sad na vodi”, direktor JP “Urbanizam”, Dušan Miladinović kazao je da se nije kasnilo zbog toga:

– Jednostavno studija je vrlo detaljna, sveobuhvatna. Kada je završeno to je prezentovano i “Vodama Vojvodine”, bilo je par interakcija pre završetka. Dolazio je “Černi” i kod nas. Imali su sastanak zajedno i sa “Vodama Vojvodine”. Razmena informacija je bila dvosmerna. Tako da tu nije čekano da se izmoli saglasnost “Voda Vojvodine”, već je kroz ovu studiju bilo prezentovano sve ono što je pokazano kao pozitivno. Nema nijednog negativnog uticaja – naglasio je on.

gup1.jpg2
Foto: Luftika

Dodao je da nema čak ni negativnog uticaja onoga što je “Urbanizam” dogovorio zajedno za Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode:

– Ovo (jugozapadni deo Kameničke ade) ostaje plavno područje, a ostali deo ostaje kao šumski deo koji nećemo dirati. Znači, kompletno, bilo gde na tom toku od Bačke Palanke do Slankamena nema nijedna kritičan momenat – kaže direktor “Urbanizma”.

Ono što najviše brine građane, to su Kamenička ada i Šodroš, posebno odbrana od poplava:

– Unapređeno je što se tiče i odbrane od poplava. Kroz studije “Vojvodina Vode” i “Jaroslav Černi” pokazano je da neće imati samo negativan uticaj, već i pozitivan uticaj na podzemne vode. Telep, Adice i Liman, stabilizuje to područje. Tim stabilizovanjem podzemnih voda mi ćemo čuvati kompletan šumski deo na Kameničkoj adi. Prethodni plan je planirao nasipanje cele Kameničke ade od 2 do 4 metra. To znači da nijedno drvo ne bi preživelo, moralo bi ponovo da se seče i vadi. Taj plan je predviđao čuvanje 24 hektara, mi čuvamo preko 55 hektara. Ne nasipamo ništa i samim tim neće biti uništeno drvo – istakao je Miladinović.

Kako su i upozoravali mnogi aktivisti a direktor “Urbanizma” potvrdio, obaloutvrda odnosno nasip će biti pomeren:

– Obaloutvrda se pokazala vrlo opravdanom. Pokazalo se da je u najkritičnijem momentu porast vode negde tri do pet centimetara, što je zanemarljivo. Nikakvog štetnog uticaja nema – naglasio je Miladinović i dodao da je rezultat studija porasta vode praktično sveden na statističku grešku.

Brodogradilište se značajno menja, oživljavanje Dunavca

Na prostoru brodogradilišta, čiji je vlasnik “Galens”, namena se menja i biće kompleks:

– Da. Verovatno to sve jako zanima. Ima. Brodogradilište iz dela gde je planiran hotelsko-turistički sadržaj u prethodnim planskim dokumentima prerasta u kompleks koji će biti dostupan javnosti. Dostupan za sve. Imaće sadržaj koje će unaprediti ne samo prirobalje u tom smislu  već i sferu poslovanja, turizma u ovom delu. I koji će svakako doprineti oživljavanju prostora Dunavca – naveo je Miladinović.

Potvrdio je da je sada planirana stambena-poslovna zona sa hotelom i “ostalim sadržajima”. Pre toga je bio planiran, kako je rekao, samo hotelsko-turistički sadržaj.

Prostor Dunavca ocenio je kao baru:

– Veslačka staza će podzemnim tunelima biti povezana sa Dunavcem. Biće ostvaren protok vode što znači oživljavanje i oživljavanje ekologije. Oživljavanje vode, tako da više neće biti onako crno i zabareno. Taj prostor će biti javan – objašnjava direktor “Urbanizma”.

Za sve što se radi u priobalju, ističe, radiće se dodatne studije:

– U ovom delu na primer, sve što se tiče stvari koje mogu da utiču ne samo na obalu već na vodni prostor moraće da se urade dodatne studije. Mnogo detaljnije, pošto će biti lokalizovane. Naravno da će sve biti u saradnji sa “Vodama Vojvodine”. Bez njihovih uslova i saglasnosti neće moći dalje da ide. Kada se bude razređivalo priobalje kroz neke planove detaljne regulacije za svaki taj plan mora da se uradi dodatna hidrološka studija koja će obuhvatiti sve korake koji su urađeni i sada, samo na lokalnom, detaljnijem nivou – rekao je on.

”Opšte povećanje zelenih površina”

Bilo je reči i o mostu preko u produžetku Bulevara Evrope za koji direktor kaže da je urađena hidrološka i studija saobraćaja:

– Sam tim koji je radio tu studiju, bio je malo skeptičan prema tom mostu. A kad su radili studiju 100 posto su okrenuli svoje razmišljanje i videli da će bez toga mosta Novi Sad imati veliki kolaps. Naročito između Bulevara Evrope i Bulevara oslobođenja – istakao je direktor JP “Urbanizam”.

On je pri predstavljanju GUP-a istakao da su “u jednom velikom smislu išli na uopšte povećanje zelenih površina u samom gradu”. Takođe, “ubacili su obeležavanje, odnosno zadržavanje područja koja su zaštićena prirodom” – što, kako je rekao nikad do sada nije bilo ni u jednom planskom dokumentu, posebno GUP-u.

Miladinović se osvrnuo i na centralni prečistač koji je premešten:

– Centralni prečistač je sa bačke strane premešten na sremsku stranu, kod Pobede. Takođe, most na stubovima mosta Franca Jozefa u pešački most, koji će povezivati Petrovaradinsku tvrđavu do studentskog parka. Kroz ovaj GUP smo išli na opšte povećanje zelenih površina u gradu – rekao je Miladinović.

Direktor JP “Urbanizam”, Dušan Miladinović rekao je da se GUP dotakao svih segmenata i u svakom pronašao kvalitet i mesto za napredak.

Gradonačelnikova ekipa na prepad pomerila nasip na Dunavu zbog projekta „Novi Sad na vodi“

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
115 Shares
115 Shares
Share via
Copy link