Srbija

Kako teku dani iza rešetaka ženskog zatvora u Požarevcu: Rad u plasteniku, obuka za krojenje, pesničke sekcije

zenski-zatvor-pozarevac
Foto: UIKS

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu je jedini zatvor za žene na teritoriji Republike Srbije u kome izdržavaju kaznu zatvora i maloletničkog zatvora osobe ženskog pola, nezavisno od visine izrečene kazne, vrste krivičnog dela, povrata, mesta boravka, godina starosti ili državljanstva.

U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora osuđena lica posećuje i svešteno lice. U Zavodu se organizuju različiti oblici aktivnosti: kulturne, radne, zabavne i edukativne.

Godinama unazad se u ovom zavodu organizuje sertifikovana obuka za krojenje i šivenje.

Ovaj dragoceni resurs je iskorišćen odmah na početku pandemije korona virusa tako da su osuđenice odmah počele da šiju zaštitne maske za sve druge osuđenike i zaposlene u sistemu, zajedno sa zavodima u Nišu i Sremskoj Mitrovici u kojima se takođe organizuje obuka za ovo deficitarno zanimanje.

Više bivših osuđenica je obavestilo upravu zavoda da su se zaposlile zahvaljujući upravo toj obuci.

U ovom trenutku 13 osuđenica učestvuje u obuci za krojenje i šivenje, a od početka godine 11 osuđenica je uspešno završilo obuku za krojenje i šivenje.

Sve osuđenice koje su uspešno prošle obuku i stekle sertifikat su radno angažovane u krojačkoj radionici.

U saradnji sa Osnovnom školom „Sveti Sava“ iz Požarevca, sprovodi se i funcionalno osnovno obrazovanje osuđenica.

Tokom 2020. godine, zavod je organizovanu sertifikovanu obuku za proizvodnju saksijskog cveća u plasteniku, što je još jedna obuka koja može da im omogući da imaju koristan „zanat u rukama“.

Plastenike je zavodu donirala organizacija „Help“. Tokom 2018. godine, u okviru Tvining projekta sa EU „Unapređenje kapaciteta zatvorskog sistema u Srbiji“, 50 osuđenica je završilo sertifikovanu obuku za
frizera, manikira i pedikira.

Pre dve godine završena je sertifikovana obuka osuđenica za elektronsko opismenjavanje, odnosno obuka za rad na računarima.

Za tromesečni program obuke prijavilo se 50 osuđenica. Ovu obuku finansirala je nemačka nevladina organizacija „Help“ koja sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija sarađuje od 2014. godine na mnogobrojnim programima obuke osuđenih lica, resocijalizacije i postpenalnog prihvata.

U stečenim diplomama i sertifikatima se ne navodi da su dobijeni tokom izdržavanja kazne kako bi se sprečila eventualna stigmatizacija bivših osuđenica i kako bi im se olakšalo da što lakše nađu posao po izlasku na slobodu.

Proces resocijalizacije osuđenica ne može da se sprovede do kraja samo u ustanovi u kojoj izdržava kaznu, već je veoma bitna vrsta podrške i pomoći koja je osuđenima na raspolaganju po izlasku na slobodu.

Čak i najbolji tretman u ustanovi ne može da ima trajan pozitivan uticaj na osuđeno lice ukoliko društvo nije spremno da ga prihvati i pomogne mu.

Kako za Telegraf kažu u Upravi, u saradnji sa nevladinom organizacijom iz Beograda „Institutom za performativne umetnosti i socijalni rad – CRI“, 2018. godine organizovane su radionice kreativnog pisanja.

Osuđenice su pisale o emotivnim odnosima i proživljenim iskustvima, pa je sve ovo postalo izvor inspiracije za nastanak pozorišne predstave ”Njena priča’’ koju su izvele same osuđenice.

Predstava se bavila pitanjem nasilja u porodici, kroz poruku da nasilje nije rešenje već da su neophodni podrška i pomoć, kako žrtvi, tako i nasilniku.

Premijerno je izvedena 21. decembra 2018. u KPZ za žene pred zaposlenima i drugim osuđenicama.

Takođe, u organizaciji ovog Instituta osuđenicama je bio 2018. godine omogućen trening joge i meditacije u trajanju od 6 meseci.

Osuđenice od izbijanja pandemije korona virusa imaju mogućnost da video pozivom putem aplikacije „Skajp“ ostvaruju kontakt sa članovima svojih porodica u cilju dodatne psihosocijalne podrške kako za njih tako i za njihove najbliže.

Radovi

Zavod je dobio 2019. godine moderan paviljon za smeštaj 160 osuđenica. Prošle godine počela je izgradnja novog paviljona za smeštaj 220 osuđenica koji će u potpunosti zadovoljiti sve neophodne standarde.

Aktivnosti u Zavodu

U ovom trenutku je radno angažovano oko 73 odsto osuđenica kao što su poslovi i krojačkoj radionici, plasteniku u kome stiču znanja na poslovima proizvodnje povrća i cveća i drugim poslovima.

Specijalizovani programi Službe za tretman (Opšti kognitivno bihejvioralni program; Specijalizovani program za grupni rad sa zavisnicima od droge).

Za pomenuti portal u Upravi navode:

Među osuđenicama vlada velika zainteresovanost da učestvuju u brojnim aktivnostima koje se organizuju u zavodu: obuke za zanimanja, likovna sekcija, sportske aktivnosti, šah, aerobik, projekcije filmova, kljiževne večeri, izložbe slika, predavanja o umetnosti, istoriji i drugim temama.

Stoga je veći broj osuđenica uključeno u više aktivnosti.

Posebno smo ponosni na rezultate šahovske sekcije u ovoj godini. Naime, na II Svetskom šahovskom on-line takmičenju za lica lišena slobode osuđenice iz Srbije su u oktobru postigle odličan rezultat i to osvojivši 2. mesto na svetu)

Zainteresovanost za učešće na festivalima koje organizuje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija za sva osuđena lica u Srbiji je na visokom nivou, u čemu su osuđenice posebno uspešne i beleže izuzetne rezultate na takmičenjima i osvajaju nagrade.

  • Festival literalnog stvaralaštva u KPZ u Valjevu osvojena 1. nagrada u kategoriji proza u junu 2022,
  • Likovna kolonija „Elan 2022“ osvojeno 2. mesto u avgustu 2022,
  • Festival besedništva u KPZ Sremska Mitrovica osvojeno 1. mesto u retorskoj disciplini interpretacija u septembru,
  • Festival imitacije u OZ u Smederevu osvojeno 1. mesto takođe u septembru)
  • U toku je osnivanje muzičke sekcije

Inače, osuđenima su u svim zavodima dostupni i informatori sa praktičnim informacijama o načinu ostvarivanja njihovih prava (pravo na posete, pravo na prijem paketa, pravo na telefoniranje, dopisivanje, zdravstvenu zaštitu, prituživanje upravi zavoda, boravak na svežem vazduhu – šetnja, ishrana, verske obrede i posete sveštenog lica, korišćenje biblioteke, kupovina u kantini, itd…).

Svi zavodi imaju svoje informatore, kao i priručnike izrađene na jezicima manjina i jezicima drugih država, imajući u vidu da se među licima lišenim slobode nalaze i strani državljani.

I zavod za žene ima svoj interni informator. Novo izdanje za osuđenice je izrađen u septembru 2015. godine i to u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i sadrži gore navedene informacije.

Hrvatica nije htela da plati kazne već da ih odrobija, ali u zatvoru nema mesta (FOTO)

Luftika

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

Share via
Copy link