Magazin

Ko će morati na vojnu obuku i šta vas čeka ako se ne odazovete?

Ministarstvo odbrane potvrdilo je da će lica starija od 30 godina koja nisu služila vojsku ili su je služili civilno morati da prođu vojnu obuku za rezerviste. Članom 79a Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno je obučavanje građana za potrebe odbrane zemlje.

Pukovnik Miša Krgović iz Uprave za obaveze odbrane u Ministartsva odbranu rekao je za TV Prva da se vojna obuka najpre odnosi na muškarce starije od 30 godina koji nisu prošli do sada nikakav vid obuke, prenosi B92.

“Član 79a pomenutog Zakona navodi kategorije građana koje podležu obučavanju za potrebe odbrane zemlje. Između ostalih u toj kategoriji su i lica starija od 30 godina, građani muškog pola Republike Srbije, koji nisu odslužili vojni rok, a prevedeni su u rezervni sastav. Oni koji nisu prošli nikakav vid obuke, kao takve, potrebno je obučiti da bi mogli da služe u rezervnom sastavu”, rekao je.

Krgović je dodao i da će ona lica koja su služila civilno vojni rok, takođe, morati da prođu ovaj vid obuke.

“Lica koja su služila civilnu službu imaju svoje mesto i ulogu u sistemu civilne zaštite i upravo Zakon na smanjenju rizika od katastrofa i delovanje u vanrednim situacijama koji je donet iz nadležnosti MUP-a u decembru prošle godine predviđa organizaciju civilne zaštite u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite, jedinicama civilne zaštite opšte namene koje će biti formirane pri lokalnim samoupravama, tako da će svaki građanin imati svoje mesto u sistemu odbrane.“

Vojna obuka započeta je prošle godine u oktobru kada je upućena prva grupa na prvu fazu obučavanja, tj. na osnovnu obuku koja je trajala 15 radnih dana. Oni će ove godine proći i drugu fazu, tzv. specijalističku obuku koja će, takođe, trajati 15 radnih dana. Nakon toga, kao obučena lica koja su prošla obuku dobiće specijalnost i moći će da se rasporede u rezervni sastav jedinica Vojske Srbije.

“Ove godine smo planirali dva termina za uput sledeće grupe lica iz rezervnog sastava koja nisu služila vojni rok, a stariji su od 30 godina u Centre za osnovnu obuku Vojske Srbije“, najavio je Krgović.

Zakon o radu i Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi štiti vojne obveznike za vreme vršenja službe. Ministarstvo odbrane Republike Srbije refundiraće sve troškove poslodavcu, a isplaćivaće i naknade licima angažovanim u rezervnom sastavu za vreme vršenja službe.

Postojećim zakonom predviđene su i posledice za one koji se ne odazovu na obuku.

“Imamo i te zakonske odredbe koje planiraju sankcije. One iznose 50.000 dinara ili do dva meseca zatvora. Svakako postoji način da se lice javi teritorijalnom organu po mestu prebivališta kada dobije poziv, a predviđeni su razlozi zbog kojih se može odložiti vežba. Kada dobije poziv potrebno je da se lice javi teritorijalnom organu po mestu prebivališta. Potrebno je naglasiti i da se ne radi o ogromnom broju ljudi koji će proći ovu obuku, već o par stotina vojnih obveznika koje ćemo obučavati godišnje”, rekao je Krgović.

Major koji je napustio Vojsku Srbije ima važnu poruku za državni vrh

375 Shares
375 Shares
Share via
Copy link