Lifestyle

Kako izgleda vanredno školovanje u Srbiji i zašto je sve češći izbor mnogih

8Vanredno školovanje je vrsta edukacije koja je danas dostupna svakome a u nekim situacijama je prosto nužna. Vanrednim učenikom se smatra osoba koja savladava nastavni plan i program srednjeg školskog obrazovanja bez pohađanja nastave, putem polaganja ispita.

Kandidati nakon završetka vanrednog školovanja stiču diplomu ravnopravnu diplomi redovnog učenika kao i mogućnost upisa na sve fakultete u Srbiji, ukoliko se radi o završenom četvorogodišnjem školovanju.

Ko ima prava na vanredno školovanje

Osobe koje su iz određenih razloga prekinule obrazovanje, imaju pravo da nastave školovanje pod uslovom da su završile osnovnu školu i da imaju najmanje 17 godina.

Naravno, u skladu sa zakonom o obrazovanju, kandidati koji koji su završili prvi ili drugi razred i to bilo koje srednje škole, takođe imaju prava na vanredno školovanje pod uslovom da su ispunili uslov vezan za uzrast. Ovi učenici plaćaju upis i polaganje ispita.

Lica mlađa od 17 godina koja potiču iz osetljivih društvenih grupa (deca sa zdrastvenim poteškoćama) i deca izuzetnim sposobnostima tj.talentovani sportisti, imaju prava na vanredno pohađanje nastave.

U tom slučaju, obaveza plaćanja školarine i troškova ispita vanredni učenik se može osloboditi isključivo po odobrenju direktora škole koju je kandidat odabrao.

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

Vanredni učenik koji se upisuje na određeni profil, polaže dopunske ispite predviđeni nastavnim planom i programom za obrazovni profil za koji se isti odlučio da se kvalifikuje. Nakon što položi sve dopunske ispite učenik polaže razredni ispit i time stiče pravo na upis u sledeći razred u statusu vanrednog učenika.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja kandidat može da se upiše u školu radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Prekvalifikacija, baš kao i dokvalifikacija, namenjene su osobama koje imaju najmanje 17 godina života. Prilikom prekvalifikacije ne menja se stepen obrazovanja već kandidat koji ima završen treći ili četvrti stepen, ostaje na istom stepenu, samo menja stručno usmerenje.

Tačnije, prekvalifikacija je polaganje razlike ispita između srednje škole koju lice ima i smera koji želi da završi.

Dokvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Kandidat koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih predmeta (razlika predmeta) i završni ispit.

Potrebna dokumentacija tokom upisa na vanredno školovanje

Prilikom upisa kandidat je dužan da dostavi na uvid dokumentaciju o dotadašnjem školovanju. U dokumentaciju spada overena fotokopija svedočanstva završene osnovne škole a ako je lice završilo prvi ili drugi razred srednje škole predaje overena svedočanstva o završenim razredima iste.

Polaznik obavezno mora da dostavi validan lični dokument – overenu kopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Takođe dostavlja overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih kao i uverenje o državljanstvu koje ne sme biti starije od 6 meseci.

Fotokopije navedenih dokumenata moraju biti overene s’tim da se njihovi originali dostavljaju samo na uvid.

Ako vanredno školovanje želi da pohađa osoba koja je promenila prezime prilikom sklapanja braka, ista dostavlja kopiju izvoda iz matične knjige venčanih.

Kada je u pitanju prekvalifikacija i dokvalifikacija važi navedena dokumentacija.

Smerovi koji su najtraženiji

Danas postoji lista smerova koje vanredno školovanje nudi. Ljudi se uglavnom odlučuju da završe one smerove ili prekvalifikuju za one vrste zanimanja koja su profitabilnija.

Sve više građana Srbije, čak i onih sa fakultetskom diplomom, odlučuje se na prekvalifikaciju za medicinsku sestru, tehničara ili njegovatelja, kako bi dobili posao u svojoj zemlji ili inostranstvu.
Često se završavaju i mašinske, ugostiteljske, saobraćajne, građevinske, ekonomske, elektrotehničke škole.

Elektrotehničar računara je veoma aktuelan smer kad je oblast elektrotehnike u pitanju. Smer je veoma zapažen i tražen s’obzirom da su računari odavno prevazišli svoju primarnu namenu i skoro da ne postoji oblast u kojoj nisu našli svoju primenu.

Osobe koje imaju vozačku dozvolu B kategorije, a pritom su zdrastveno sposobni i imaju bar dve godine radnog iskustva na poslovima u drumskom saobraćaju obično se odlučuju za završetak, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju u srednjoj saobraćajnoj školi.

Instruktor vožnje je smer koji kandidati često upisuju kao peti stepen obrazovanja. Upis na smer, naravno podrazumeva završetak nekih od smerova saobraćajne skole, a kandidat može imati završenu višu saobraćajnu školu ili fakultet drumskog smera ili prvu odnosno drugu godinu u oblasti drumskog, gradskog saobraćaja ili transporta.

Građevinarstvo je delatnost koja je uvek potrebna pa su smerovi poput zidara-fasadera, armirača, rukovodioca građevinskom mehanizacijom traženi kada je u pitanju treći stepen.

Građeviski tehničar za visokogradnju je smer koji vanredno školovanje nudi a koji danas izuzetno tražen s’obzirom da pruža velike mogućnosti kada je zaposlenje u pitanju. Izrada nacrta i projekta, izvođački radovi kao šef gradilišta, što podrazumeva organizovanje radova, vođenje gradilišne dokumentacije i poslove pripreme, izrada tehničke pripreme i kalkulacije su deo poslova koji građeviski tehničar obavlja.

Osobe koje vole i uživaju dok spremaju hranu, pritom su izrazito kreativne, a sam čin spremanja hrane doživljavaju kao umetnost, tu su ugostiteljske škole.

Kuvari, konobari, kulinarski tehničari su smerovi koji su popularni dok je kuvar-specijaista veoma cenjen i dobro plaćen posao kako u zemlji tako i inostranstvu. Oni koji žele da upišu peti stepen odnosno specijalizaciju, neophodno je da imaju završen treći ili četvrti stepen za kuvara, kulinarskog tehničara ili neki treći smer iz oblasti ugostiteljstva.

Širok je spektar zanimanja koja su danas tražena. Vanredno školovanje nudi mogućnost organizovanja vašeg slobodnog vremena u skladu sa vašim obavezama dok ispite možete polagati u terminima koji vama odgovaraju.

U vanrednom školovanju učite kod kuće, nema praćenja nastave ako vi sami to ne želite, dok su vam konsultacije sa profesorima dostupne u svakom momentu, kako bi što bolje i sigurnije savladali gradivo i ispite položili bez poteškoća.

Kažu da je najbolja profesorka na svetu, a njene metode budućnost školovanja

324 Shares
324 Shares
Share via
Copy link