Magazin Novi Sad

Planiraju izgradnju staza za kvadove na Fruškoj Gori, aktivisti i ekolozi žestoko protiv

Rukovodioci Nacionalnog parka „Fruška gora“ žele da u ovom parku prirode organizuju trke četvorotočkaša, dok državni organi za sada daju samo preporuke, građani i ekološki aktivisti smatraju da je tako nešto nedopustivo i predstavlja direktno kršenje zakona. Oni postavljaju pitanje prioriteta i koje su benefiti takve vrste turizma u Nacionalnom parku.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode na zahtev JP “Nacionalni park Fruška gora” dostavio je preporuke za izradu projekta diverzifikacije staza u Nacionalnom parku i njihovom obeležavanju.

Kako se navodi u dokumentu, Nacionalni park je tražio uslove zaštite prirode, međutim, Zavod je ocenio da nema dovoljno elemenata za izdavanje uslova, ali su zato izdate preporuke.

– Rešenje o uslovima zaštite prirode mogu da slede u idućoj fazi, koja će verovatno podrazumevati detaljniji kartografski prikaz i razradu predmetnog projekta – piše u preporukama.

Nadležnima u Nacionalnom parku se preporučuje da posebno imaju u vidu režime zaštite, važeće mere zaštite koje zabranjuju uznemiravanje divljih životinja i zabranu vožnje na motorni pogon, mere očuvanja prirode, osetljive prirodne vrednosti, turističke posete i dosadašnja iskustva.

Takođe, preporučuje se da se predmetni projekat ne izrađuje za celo područje Nacionalnog parka odjednom, već po fazama.

Za definisanje i trasiranje staza za vožnju četvorotočkaša (kvadova) i enduro motora u granicama NP “Fruška gora”, kao i za samu vožnju, neophodno je posebno rešenje o uslovima zaštite prirode od ovog Zavoda.

Arsić: To bi bilo direktno kršenje zakona koji regulišu upravljanje parkovima prirode

– Fruška gora postaje meka za divljanje motoraša i četvorotočkaša, kvadova i enduro motora, a poslednjih meseci čak najčešće na lokalitetima koji su u režimu prvog stepena zaštite – smatraju aktivisti koji su se zbog ovog problema žalili policijskoj upravi, Javnom preduzeću “Nacionalni park Fruška gora” i Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Poslednjih meseci ekološki aktivisti su podneli nekoliko zahteva za inspekcijski nadzor na adresu upravljača JP “Nacionalni park Fruška gora”, a jedan i u vezi sa oglašavanjem turističke ponude za kvad avanture. Oba zahteva su rezultirala prekršajnim prijavama od strane nadležne inspekcije za zaštitu prirode, saopštili su, jer ovim vožnjama se “direktno krše Pravilnik o unutrašnjem redu i radu čuvarske službe i Uredba o režimima zaštite prirode, koji imaju ishodište u Zakon o zaštiti prirode, kao i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima”.

Ono što najviše zabrinjava aktiviste je odgovor saobraćajne policije koji su dobili, a u kom piše da je u toku definisanje staze kojom će biti dozvoljeno kretanje kvadova i enduro motora, a koje je trenutno, nezakonito i zabranjeno Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi NP Fruška gora. Dragana Arsić iz Pokreta “Odbranimo šume Fruške gore” kaže  da je ovakav odgovor bio iznenađenje.

– Jako smo se iznenadili kada smo u odgovoru saobraćajne policije pročitali da je u toku definisanje staze koja će biti data na raspolaganje kvad vozačima i vozačima motora. To je nešto što ne smemo da dozvolimo i to bi zaista bilo diretkno kršenje zakonskih regulativa koje uređuju upravljanje zaštićenim područjima prirode – navodi Arsić.

Arsić smatra da je problem što “ni čuvari prirode, ni saobraćajna policija ne rade svoj posao”.

– Trebalo je da reaguju na prva obraćanja i prijave. Mi zaista želimo da se sve reši u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast, a pre svega u skladu sa Zakonom za zaštitu prirode. Takvim aktivnostima nema mesta na Fruškoj gori – ističe sagovornica 021.rs.

Arsić smatra da je Zakon o zaštiti prirode u ovom kontekstu vrlo jasan i da postoji više aspekata ugrožavanja prirode.

– Tu je pre svega aspekt buke, jer zaštićena prirodna područja su ranjiva u tom nekom smislu, jer u šumama je biodiverzitet, kao što su ptice, kojima smeta buka. Prosto, nespojiva je buka sa zaštićenim područjem prirode. Takođe, šumski putevi, odnosno planinarske staze, fizički se uništavaju neprestanim vožnjama. Osim tih šumskih staza, oni ulaze u područja koja se ne koriste često od strane pešaka i upravljača, tako da oni zapravo uništavaju zemljani pokrivač u zaštićenom području prirode koji je takođe vredan sa ekološko-biološkog aspekta. Tako da, ima tu više elemenata zbog kojih je Zakon predvideo da su te aktivnosti zabranjene. Očigledno je da se to toleriše, pre svega od strane upravljača – zaključuje naša sagovornica.

Aktivisti: Koji su benefiti ovakvog turizma?

Da je “motoraški turizam” sve zastupljeniji u Nacionalnom parku svedoče brojni snimci i fotografije koje se mogu videti po društvenim mrežama, ali i izjave planinara i šetača koji često posećuju Frušku goru. Zbog sve češćih vožnja kvadova na Fruškoj gori, posebno u zaštićenim zonama, Pokret “Odbranimo šume Fruške gore”, “Ekološki front Novi Sad” i “Europolis” uputili su otvoreno pismo, upravljaču, policiji i Zavodu za zaštitu prirode.

Aktivisti u pismu pitaju koji su benefiti ovakvog turizma

– Šta nam on donosi i ostavlja, osim velike štete u zaštićenim područjima prirode, uznemiravanja i ugrožavanja područja, u kojem bi sve aktivnosti trebalo da budu bez buke i bez fizičkog ugrožavanja flore, faune i ljudi koji koji sve više u prirodu traže mir i relaksaciju sa svojom decom – piše u pismu.

Aktivisti zato traže da Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ne izda uslove zaštite prirode za definisanje staze u okviru Nacionalnog parka Fruška gora, a zahtevaju i od nadležnih službi da reaguju u vezi sa sadašnjim kršenjem zakona.

U pismu se pozivaju na Zakon o bezbednosti saobraćaja, koji se odnosi na sav saobraćaj na svim putevima, a koji zabranjuje učestvovanje neregistrovanih motornih vozila u saobraćaju. Smatraju da ovaj zakon u startu diskvalifikuje enduro motore i neatestirane četvorotočkaše iz bilo kog saobraćaja, na bilo kakvim, pa samim tim i šumskim putevima.

Takođe, Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi NP Fruška gora eksplicitno zabranjuje vožnju motocikala po šumskim putevima i stazama. Ovo, smatraju aktivisti, znači da je vožnja zabranjena i van šumskih staza, jer, iako nije eksplicitno navedeno, ovakav zaključak je logičan.

Pravilnik zabranjuje sve aktivnosti u režimu zaštite I stepena, a u režimima II i III stepena zabranjuje uznemiravanje i uništavanje ptica, kao i ostalih zaštićenih životinja, te oštećivanje i uništavanje zaštićenih biljaka.

Na rubnom području nacionalnog parka zabranjene su “sve aktivnosti koje imaju nepovoljan uticaj na biodiverzitet, kao i vrednosti geonasleđa tog područja”, dok član 22. zabranjuje sve aktivnosti koje izazivaju izuzetno nepovoljne promene i oštećenje prirode, prirodnih vrednosti i ravnoteže, odnosno, zagađivanje tla, vode i vazduha i stvaranje prekomerne buke.

– Motorima eksplicitno, a ostalim četvorotočkašima indirektno je zabranjeno po ovom pravilniku bilo kakvo prisustvo u NP Fruška gora, osim na putu predviđenom za saobraćaj motornih vozila. Za primenu i kontrolu je u ovom slučaju zadužena Služba čuvara prirode NP Fruška gora – zaključuje se u otvorenom pismu.

Kvadovi i elektromotori često se u svetu koriste za avanture u prirodi, ali su u većini zaštićenih područja zabranjeni

Tako je, na primer, u tekstu na zvaničnom sajtu Adirondak planina u severoistočnom Njujorku, navedeno da se ovakva vozila ne uklapaju u prirodu, jer stvaraju prekomernu buku, štete vegetaciji, doprinose eroziji tla i degradaciji kvaliteta vode.

– Buka koju proizvode motori može da utiče na odnos predator-plen, maskirajući zvuke koji generalno imaju važnu ulogu u toj interakciji. Takođe, visok nivo buke može da ima brojne indirektne posledice. Buka može da utiče na povećanje broja otkucaja srca kod životinja i na standardna ponašanja kao što je razmnožavanje i ishrana – navedeno je u tekstu.

Zabrinjava i to što ovakva vozila utiču na bezbednost posetilaca parka, piše Dragana Prica Kovačević za 021.

Obezbeđenje NP Fruška Gora prekinulo snimanje emisije sa aktivistkinjom Draganom Arsić

OGLAS

PARTNERI SAJTA


195 Shares
195 Shares
Share via
Copy link