Magazin

Studenti arhitekture i pokret Odbranimo reke Stare planine obnavljaju napuštene seoske škole (FOTO)

Devastirana seoska škola u selu Pakleštica na Staroj planini biće renovirana u atraktivni centar za studisjki boravak.

Ideja o obnovi napuštenih sela na Staroj planini proizišla je iz kooperacije studenata i profesora arhitekture na Beogradskom univerzitetu, pokreta Odbranimo reke Stare planine, stanovnika i udruženja staroplaninskih sela, piše portal Gradnja.

U osnovi inicijative je ideja o povezivanju nastavnog procesa i realnog razvojnog konteksta radi formulisanja i realizacije društveno i ekološki odgovornih i ekonomski opravdanih rešenja sa i za lokalnu zajednicu.

stara nova skola
Projekat obnove napuštene seoske škole

Kao rezultat ove inicijative 2018-19. godine realizovan je projekat uređenja sale Doma kulture u selu Dojkinci. Projektom je zapušten i neiskorišćen prostor uređen u prostor zajednice u kome se odvijaju različite aktivnosti od značaja za život ljudi u selu – sastanci, seoske proslave, radionice, prezentacije, izložbe, projekcije i predstave.

Ove godine pokrenut je projekat obnove zapuštene i napuštene seoske škole u selu Pakleštica. Ideja je da se u tom objektu i njegovom dvorištu, formira Centar za studijski boravak “Pakleštica”.

stara skola
Trenutno stanje

Želimo da ukažemo na važnost obnove sela i zaštite prirode kao njihovog osnovnog resursa za održivi razvoj.

Pored unapređenja kvaliteta života u selu i obnova sela podsticanjem razvoja turističkih aktivnosti, edukacije arhitekata, cilj je bio i da se u saradnji s pokretom “Odbranimo reke Stare planine” – zaustavi izgradnja derivacionih mini-hidroelektrane na rekama Stare planine i zaštita prirodnih resursa.

„Ovakvim akcijama želimo da skrenemo pažnju na više različitih tema i problema koje smatramo ključnim za lokalni i nacionalni razvoj, a pre svega da ukažemo na važnost obnove sela i zaštite prirode kao njihovog osnovnog resursa za održivi razvoj.“ – kažu za naš portal.

Korišćenje tradicionalnih materijala

nova skola
Zadržaće se najveći broj postojećih konstruktivnih elemenata

Idejno prostorno-programsko rešenje „Centra za studijski boravak – Pakleštica“ obuhvata obnovu i uređenje objekta škole sa dvorištem, korišćenjem tradicionalnih tehnika gradnje, kao i uređenje enterijera u skladu sa njegovom novom namenom; projektovanje i obeležavanje mreže pešačkih staza u okviru samog sela i njegove šire okoline; uređenja kamp mesta sa adekvatnim mobilijarom; implementaciju novog, inovativnog sistema osvetljenja i električnog napajanja objekta i pešačkih staza, korišćenjem solarne energije.

Prilikom izrade prostorno-programskog rešenja „Centra za studijski boravak – Pakleštica“, posebno je obraćena pažnja na poštovanje tri ključna aspekta, od kojih se jedan odnosi na zadržavanje najvećeg broja postojećih konstruktivnih elemenata, kao i inicijalne podele prostorija. Drugi na korišćenje tradicionalnih i lokalnih materijala prilikom obnove zgrade i treći koji se odnosio na ekonomsku isplativost rešenja.

Projekat uključuje obnovu objekta škole korišćenjem tradicionalnih tehnika gradnje, kao i uređenje enterijera u skladu sa njegovom novom namenom.

Početak rada na objektu označila bi njegova obnova i sanacija, korišćenjem tradicionalnih materijala i tehnika gradnje, realizovana kroz seriju radioničkih aktivnosti pod vođstvom Jelice Jovanović – diplomiranog arhitekte sa desetogodišnjim iskustvom na polju istraživanja i realizacije projekata ove vrste.

U sklopu objekta, predviđena je spavaonica sa 16 ležajeva, multifinkcionalna prostorija koja može služiti za održavanje predavanja, radionica, ali i za obedovanje grupe posetilaca (koja u svojoj materijalizaciji zadržava karakter ’učionice’ kao omaž prethodnoj nameni objekta), kuhinja, kao i mokri čvor sa dva tuša i dva lavaboa. Izvan gabarita samog objekta, na temeljima prethodnog, planiran je sanitarni čvor, kao i dve ekstenzije u vidu podaščane terase (sa pristupom iz kuhinje) i kaskadnih tribina za potrebe aktivnosti u spoljnom prostoru.

Energetski održiva Stara planina

Stara-kao-nova skola

Projektom osvetljenja objekta i staza u sklopu sela, omogućila bi se lakše i efikasnije funkcionisanje i orijentacija. Implementacijom inovativnog i održivog sistema osvetljenja i električnog napajanja pomoću solarne energije – za čije idejno rešenje i relizaciju bi bio zadužen Saša Rančev, diplomirani fizičar i student doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu – široj javnosti bila bi predstavljena slika ekološki osvešćene i energetski održive Stare planine, kao ishodište zaokruženog ciklusa borbe meštana ovog kraja protiv izgradnje MHE. Ovaj sistem bi se kasnije mogao implementirati u svim selima koja bi odlučila da slede primer Pakleštice, što predstavlja veliki potencijal za održivi razvoj sela ovog kraja.

Motiv pirotskog ćilima

Pored korišćenja tradicionalnih materijala i tehnika gradnje, posebna pažnja bi bila posvećena očuvanju i promovisanju lokalnog govora, delikatesa, kao i motiva pirotskog ćilima – koji predstavlja jedno od 27 nematerijalnih kulturnih dobara Srbije na listi UNESCO-a. Tim povodom, pokrenuti su profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram, preko kojih inicijativa može da objavljuje sadržaj edukativnog karaktera, ali i vesti o svojim aktivnostima, planovima i prethodno realizovanim akcijama.

Kako su fruškogorske deponije i ruine pretvorene u impresivna umetnička dela

Redakcija

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
89 Shares
Share via
Copy link