Novi Sad Vesti

Aktivisti odneli debla sa Šodroša pred glavne novosadske institucije (FOTO)

krvava stabla

Seča stabala na novosadskom Šodrošu počela je 22. marta uz pomoć jakih policijskih snaga, a u sklopu priprema za izgradnju novog mosta u produžetku Bulevara Evrope.

Kordoni policije obezbeđivali su radnike Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ i kineske kompanije CRBC koji su izveli seču desetine stoletnih stabala zaštićenih vrsta. Podsećamo, planirano je da se poseče oko 140 drveća u navedenom području.

Među najaktivnijima koji su se suprotstavii ovoj nelegalnoj akciji bili su članovi Građanskog pokreta Bravo!, koji su borbu za očuvanje poslednje zelene oaze u gradu nastavili performansom ispred glavnih gradskih institucija odgovornih za ovaj svojevrsni ekocid.

Saopštenje pokreta Bravo! povodom današnje (26. mart) akcije prenosimo u celosti:

Višestruko kršenje zakona, pravilnika i stručnih standarda doveli su do uništavanja šume na Šodrošu i Kameničkoj adi

Građanski pokret BRAVO! i Šodroš Survivor Kamp obaveštavaju javnost da neće odustati od utvrđivanja odgovornosti institucija i pojedinaca čije je činjenje i nečinjenje dovelo do seče desetine stoletnih stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na prostoru Šodroša i Kameničke ade 22. i 24. marta.

Sa tim u vezi smo danas otpočeli kampanju pod nazivom „Tragovima zločina“ koja za cilj ima mapiranje odgovornih institucija i pojedinaca, pokretanje pravnih procesa i novih aktivističkih performansa vezanih za slučaj Šodroša.

Danas smo ispred

 • Gradske kuće,
 • Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode,
 • Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
 • Javnog preduzeća „Ubranizam“ Novi Sad,
 • Javnog preduzeća „Vojvodinašume“
 • Ministarstva unutrašnjih poslova, PU Novi Sar

Ostavili posečena debla sa Šodroša, obojena crvenom bojom i uz slike odgovornih ljudi iz pomenutih institucija kao prvu aktivnost u sklopu kampanje „Tragovima zločina“

Iz načina na koji su nadležne instucije koordinirale svoje aktivnosti, naknadno “pribavljale” dokumentaciju za nezakonite aktivnosti na Šodrošu i Kameničkoj adi od juna 2022. godine do danas, a čelni ljudi davali nepotpune, kontradiktorne i neistinite izjave za medije, jasno je da su interesi sadašnjih i budućih investitora i izvođača radova stavljeni ispred javnog interesa i dobrobiti građana Novod Sada.

Grad Novi Sad
Odgovorni: aktueli gradonačelnik Milan Đurić i bivši gradonačelnik Miloš Vučević

gradonacelnik
Foto: Bravo!
 • Jer se do danas nastavlja politika iz vremena Miloša Vučevića, kojom se interesi investitora i izvođača radova stavljaju ispred javnog interesa i dobrobiti građana i prirode.
 • Jer krši zakone i zloupotrebljava političku moć za obračune sa neistomišeljenicima i pobunjenim građanima Novog Sada.
 • Jer omalovažava, vređa i diskredituje one građane Novog Sada koji se protive uništavanju poslednje zelene oaze prirode i pluća Novog Sada – Dunavca, Šodroša i Kameničke ade.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Odgovorna: VD direktorka dr Željka Jeličić Marinković

zavod za zastitu prirode

 • Zavod nije učinio sve što je u njegovoj nadležnosti i moći kako bi se čitav prostor Šodroša i Kameničke ade stavio pod odgovarajući stepen zaštite.
 • Oglušio se o sve zahteve stručne javnosti i molbe građana da se izradi Studija o uticaju izgradnje novog mosta na živi svet na području Šodroša i Kameničke ade, kao i na sve zahteve da se preduzmu mere za umanjenje štetnih uticaja izgradnje mosta na postojeći ekosistem.
 • Lažno su prikazali stanje prilikom nadzora izvršenog 22.marta 2023. godine, konstatujući da u stablima oborenim prilikom seče 21. marta 2023. nije bilo duplji za gnežđenje ptica, čime su umanjili njihovu vrednost i značaj, i oslobodili odgovornosti one koji su omogućili i obavili seču – JP Vojvodinašume.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Odgovorni: pokrajinski sekretar, potpredsednik Vlade Vojvodine, Vladimir Galić

vlada vojvodine

 • Od trenutka seče stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na prostoru Šodroša, šumarska inspekcija koja deluje u u okviru ovog Sekretarijata nije ni jednom na odgovarajući i zakonom propisan način obavila inspekcijski nadzor i utvrdila stanje bespravne seče.
 • Nisu izlazili na teren na poziv aktivista i građana, koji su javljali o nezakonitim aktivnostima (seči).
 • Kada je trebalo da se reaguje urgentno, po pozivu građana, niko se nije odazivao na telefonske pozive, niti odgovarao na poslate mejlove, a sada tvrde da im se niko nikada nije obraćao.

Javnopreduzeće “Urbanizam”, Novi Sad
Odgovorni: VD direktor Dušan Miladinović

urbanizam
Foto: Bravo!
 • Stvorili su uslove za usvajanje rešenja u Generalnom urbanistiškom planu Novog Sada do 2023. godine koji su uveli elemente urbanizacije na prostor Šodroša i Dunavca.
 • Odbili su sve primedbe koje su tokom javne rasprave dolazile od stručne javnosti i građana, a koje su se odnosile na neprihvatanje rešenja za buduću devastaciju Šodroša i Dunavca.
 • Izradili su urbanističke planove koji nisu imali neophodne Procene uticaja na životnu sredinu. Ovakve procene naročito su potrebne kod izrade planova za delikatna vredna područja kakvi su Dunavac, Šodroš I Kamenička ada.

Javno preduzeće “Vojvodina šume”
Odgovorni: direktor Roland Kokai

vojvodina sume
Foto: Bravo!
 • Odgovorno je jer je nečinjenjem omogućilo nezakonitu seču stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na Šodrušu, kao prostoru na kome u skladu sa Zakonom gazduju.
 • Zato što šumari ovog JP nisu propisno obeležili posečena stabla i sačinili odgovarajući zapisnik o prvoj bespravnoj seči u junu 2022, koju je naložilo JP Koridori Srbije.
 • Iako su jedini nadležni za seču šume, nisu pripremili dokumentaciju za seču stabala izvedenu na Kameničkoj adi 22. marta 2023.

Ministarstvo unutrašnjih poslova – PU Novi Sad
Odgovorni: VD načelnik novosadske policije Goran Radonjić

policija
Foto: Bravo!
 • Odgovorno je jer su pripadnici policije upotrebljavali prekomernu silu protiv aktivista i građana koji su štitili šumu na Šodrošu i Kameničkoj adi i zakone Republike Srbije 23. oktobra 2022. i 24.marta 2023. godine,
 • Jer Unutrašnja kontrola MUP-a, do danas nije donela Odluku u vezi sa Pritužbom većeg broja udruženja uključenih u akcije za odbranu Šodroša na postupanje policijskih sužbenika tokom protesta 23. oktobra 2022. godine.
 • Jer su prilikom postupanja policije 23. oktobra 2022. i 24. marta 2023. godine, veliki broj aktivista i građana nezakonito lišavani slobode.

Građanski pokret BRAVO! poručuje:

Nastavićemo da sa drugim kolektivima, stručnom javnošću i aktivistima koji devet meseci opstaju u Šodroš Survivor Kampu pokrećemo raspoložive mehanizme i ukazujemo na nezakonitosti, kriminalne radnje i posledice seče stabala na Šodrošu i Kameničkoj adi.

Od borbe za istinu, poštovanja zakona, i očuvanja prirode nećemo odustati!

Novi Sad, 26. marta 2023.

Na Šodrošu uhapšeno 9 aktivista, telima pokušali da spreče prolazak kamiona (FOTO)

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
118 Shares
118 Shares
Share via
Copy link