Novi Sad

Da li želite da postanete selektor internacionalnih predstava?

be spectactive facebook ig post 2

Studentski kulturni centar Novi Sad objavljuje poziv za učešće u internacionalnom projektu BeSpectACTive koji se održava uviše od 19 partnerskih ustanova u 18 gradova u 15 zemalja Evrope. Projekat se bavi razvojem participativne prakse i umetničke produkcije u domenu izvođačkih umetnosti.

SKC Novi Sad kao partner za Srbiji organizivaće specijalnu grupu aktivnih gledalaca svojih budućih ambasadora iz Novog Sada čiji će zadatak biti učestvovanje u selekciji i analizi godišnjih internacionalnih predstava u okviru Projekta.

Izabrana grupa će se sastajati dva puta mesečno u Novom Sadu. Budući selektori moraju da žive i studiraju u Novom Sadu i da su mlađi od 30 godina.

Zainteresovani svoje podatke sa imenom, prezimenom, nazivom fakulteta u Novom Sadu, datumom rođenja, adresom, brojem telefon i, e-mail adresom treba da pošalju na emai lskcnsbespectactiveselektor@earthpr.rs.

Više informacija na Bespectactive i SKCNS.

Vodič kroz Novi Sad: 25 mesta koja morate obići

Share via
Copy link