Magazin

Korona minimalac ne sme se prebaciti na račun firme, isključivo na lični

Uprava za trezor počela je juče isplatu minimalnih zarada za zaposlene u privatnim firmama koje su se prijavile za pomoć države. Prvi od tri minimalca, koji iznosi nešto više od 30.000 dinara, dobilo je 1.051.000 zaposlenih, a za tu namenu država je uplatila 32 milijarde dinara na račune 232.000 preduzeća koja su se prijavili za pomoć.

Pojavile su se nedoumice kod preduzeća i preduzetnika kako novac podići i da li je predmet oporezivanja.

Poreski stručnjaci su saglasni da je svaki prenos ovog tipa oporeziv, samo pitanje na koji način.

Confida tax odit consulting je u upustvu ukazala da se direktna davanja evidentiraju kao oporezivi prihod.

U kompaniji Pausal kazali su za Novu ekonomiju da ukoliko ste preduzetnik koji vodi knjige i isplaćuje sebi platu, onda se ovaj minimalac posmatra na taj način, oporezuje se regularno kao plata.

Ukoliko ste preduzetnik paušalac, porez i doprinose plaćate po poreskom rešenju i nemate dodatna oporezivanja.

Ono što je važno, ako ste paušalac, novac sa namenskog računa na koji je leglo 30.000 dinara ne može se prebaciti na račun firme, već se novac mora prebaciti na lični racun.

ŠIFRA PLAĆANJA JE 241, POZIV NA BROJ OSTAVLJATE PRAZNO.

Ističe se da je poslodavac dužan da sredstva dobijena po osnovu direktnih davanja iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima i to tako što će novčana sredstva prebaciti na račun zaposlenih, ističe Confida tax odit consulting u svom uputstvu o antikriznim merama države.

Kako se navodi, nije predviđena mogućnost da se sredstva isplate zaposlenima u gotovini.

Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, odnosno 15. avgusta 2020. godine, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Dakle, ovo važi za sve, bez obzira da li ste veliko preduzeće ili paušalac.

“Kada u maju dobijemo povraćaj za aprilske plate, na našem posebnom računu koristićemo taj novac za isplatu majskih plata (a ostatak maja platiti s našeg rašuna) ili ćemo platiti samo razliku za april i nakon što primimo novac od države ga koristi da bi platio ostatak?”

Ovo je jedno od pitanja upućeno poreskim stručnjacima, na koje su u kompaniji Confida odgovorili da nije propisano kako se to mora učiniti.

“Prema našem mišljenju možete birati između ove dve opcije po vašoj volji. Imajte na umu da sredstva sa posebnog računa mogu biti uplaćena samo zaposlenima i ne prenosite ta sredstva na redovne račune”, ističe se.

Novo pravilo za sve koji žele da dobiju 100 evra

23 Shares
Share via
Copy link