Magazin Novi Sad

Ništa od investitorskih radova na novosadskoj Klisi dok se ne zbrine kolonija roda (FOTO)

Silard Rode
Foto: Silard Kovač DZPPS

U našem detinjstvu su rode bili redovni stanovnici vojvođanskih sela, dok su u urbanim sredinama praktično postale retkost, sve dok, pre više od osam godina, prvi par belih roda nije svio gnezdo na nedovršenoj zgradi u novosadskom naselju Klisa.

Radi se o nezavršenom kompleksu „Rodić“ koji se nalazi tik pored auto-puta, a u međuvremenu se kolonija ovih gracioznih selica na visokim betonskim stubovima uvećala, pošto hranu pronalaze na obližnjoj deponiji i kopovima šljunka i peska.

Uskoro će se pred gradskim odbornicima će se naći Plan generalne regulacije, koji obuhvata kompleks „Rodić“ sa megamarketom i pivarom, te prostor južno od ovog objekta.

Reč je o lokaciji površine od 24,4 hektara i predviđena je za razvoj poslovnih sadržaja, ali kako piše 021.rs, rode neće smeti da se premeštaju sa tog područja dok im se ne obezbedi novo stanište.

Dodatni uslov investitorima – zbrinjavanje roda pre početka radova

Zaštita roda je uslov Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, a odbornici će plan razmatrati na sednici Skupštine grada u petak, 10. februara.

Plan se našao pred odbornicima jer kompleks „Rodić“ danas čine dva odvojena preduzeća – „Heineken Srbija Zaječar“ koji zauzima 13,6 hektara i „Mercator-S“ sa 8,2 hektara.

S obzirom na to da planiraju završetak podele i uređenje prostora, regulacioni plan se našao na javnom uvidu, a sada i u lokalnom parlamentu.

Međutim, plan obuhvata i građevinu koja je nedovršena, a na čijim stubovima su se nastanile rode, napravivši sebi gnezda. To je otvorilo pitanje zaštite ovih ptica.

Silard rode novi sad
Foto: Silard Kovač DZPPS

U predlogu plana nije bilo navoda o očuvanju staništa roda zbog čega je reagovao Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

U dopuni uslova zaštite prirode sada je dodat uslov po kom su investitori u obavezi da pre bilo kakvih radova ishoduju uslove od Pokrajinskog zavoda u vezi sa zbrinjavanjem roda.

Kolonija roda broji oko 150 jedinki

U tekstu plana, u koji je 021.rs imao uvid, navodi se da se u zapadnom delu prostora nalazi betonska konstrukcija sa stubovima na kojima se nalazi 25 do 35 gnezda bele rode, strogo zaštićene vrste prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih biljaka, životinja i gljiva.

„Prema članu 74. Zakona o zaštitu prirode zabranjeno je između ostalog ugrožavanje i narušavanje staništa strogo zaštićenih vrsta. Obaveza je investitora da pre bilo kakvih radova na pomenutoj betonskoj konstrukciji, koja je stanište strogo zaštićene vrste, na osnovu člana 9. Zakona o zaštiti prirode, ishoduje uslove zaštite prirode od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i da obavesti Zavod, radi zbrinjavanja roda na drugoj lokaciji“, navodi se u planu.

Ova obaveza uvrštena je i u deo plana koji definiše uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora.

Rode su se ugnezdile na betonskim konstrukcijama pre nekoliko godina. Na ovom prostoru kolonija roda broji oko 150 jedinki.

Ocena stručnjaka je da se kolonija roda ovde smestila zbog blizine deponije na kojoj pronalaze hranu.

Izvor: 021.rs

Rode se vratile u Novi Sad, na stubovima propale investicije stvorile svoj svet (FOTO)

Luftika #

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

486 Shares
486 Shares
Share via
Copy link