Lifestyle

Ključni elementi za uspešan biznis u Srbiji

Srbija je zemlja koja nudi veliki broj poslovnih mogućnosti, ali pokretanje sopstvenog biznisa nosi veliku odgovornost. Iako većina ljudi pretpostavlja da je administracija pri otvaranju preduzeća komplikovan i složen posao to je zapravo najjednostavnije. Mnogo teže je postići i održati uspešno poslovanje, posebno u finansijskom smislu. Ipak, pokretanje sopstvenog biznisa može biti veliki i isplativ poduhvat. 

Najvažniji elementi svakog uspešnog biznisa

Praksa je pokazala da je verovatnoća uspeha mnogo veća uz detaljno planiranje, strateški pristup i određene elemente. Iako je svaki biznis priča za sebe, postoji nekoliko zajedničkih elemenata svakog uspešnog biznis poduhvata.

Ukoliko imate jasnu ideju čime želite da se bavite ne čekajte idealne uslove jer ih verovatno nikada nećete dočekati. Koristite one resurse koje imate i počnite sa mesta na kome se trenutno nalazite. Iskoristite društvene mreže i internet prostor kako biste proširili tržište i došli do klijenata. Predugo razmišljanje neće vas učiniti spremnijim, ali može dovesti do toga da propustite pravi trenutak.

Ponudite proizvod koji ima vrednost i za kojim postoji tražnja. Nije Vam neophodan novi proizvod ili revolucionarna usluga kako biste pokrenuli svoj posao. Dovoljno je da postojeći proizvod ili uslugu ponudite kvalitetnije, inovativnije ili na originalan način. Međutim, da bi Vaš proizvod stvarao prihode on mora da, na neki način, popravi živote drugih, bilo da rešava konkretan problem ili samo predstavlja statusni simbol. 

Budite transparentni i iskreni sa klijentima. Veština prodaje je jedna od najvažnijih za uspeh u poslu, međutim vodite računa da gradite dugoročni odnos poverenja sa svojim kupcima. Budite iskreni sa njima kada su karakteristike proizvoda i usluga u pitanju. Slušajte njihove sugestije jer je to jedan od najboljih načina za unapređenje poslovanja.

Budite spremni na lične promene i usavršavanje

Bez koncepta celoživotnog učenja nema dugoročnog uspeha. Živimo u izuzetno brzom vremenu, koje se iz dana u dan menja. To znači i da tržište očekuje sve veći kvalitet, sve inovativnije ponude i stalno usavršavanje. Budite spremni da se prilagodite i reagujete na promene na tržištu. Ko ne bude u mogućnosti da isprati i usvoji trendove jednostavno će biti pregažen konkurencijom. 

Budite spremni na uspone i padove. Razvoj biznisa je retko kada uzlazna linija. Uspeh se gradi kroz niz uspeha, ali i grešaka koje postaju najbolje lekcije. Postoji mnogo puteva do vrha, a jedan od lakših je da nađete mentora koji bi Vam pomogao. Međutim, budite oprezni i pazite čije savete primenjujete jer kao što je svaka osoba različita, tako su i biznisi različiti.    

Pametno trošite novac. U toku 2022. godine obrisano je oko 33.000 privrednih subjekata. Većina firmi prestane da posluje u prve tri godine poslovanja, a najčešći razlog su finansije. Pokušajte da ne ulažete mnogo novca na samom početku, već da postepeno širiti poslovanje. Takođe, vodite računa o usklađenosti tokova priliva i odliva novca.

Pametno organizujte svoje vreme. Dok ne razvijete posao, a posebno ukoliko se radi o preduzetničkoj radnji, Vi ćete biti osoba za sve. To znači da ćete istovremeno biti i direktor i domar, komercijalista i kafe kuvarica, računovođa i administrator. Naravno, uz sve navedeno potrebno je da imate  finansijske planove i da vodite računa da porezi, doprinosi i ostali troškovi budu plaćeni na vreme. Uz sve obaveze oko firme, podrazumeva se da treba da uklopite i privatni život.

Paretov princip može da spase Vaš biznis 

Uviđate da pojedini vlasnici biznisa radi 24h, ali da li zaista mora tako? Vremenom ćete uvideti, da ne možete, ali i ne morate sve sami, već da određene obaveze možete i da delegirate. Pravilo 80-20, znači da 80% rezultata dolazi od 20% aktivnosti. U pojedinim firmama 80% prodaje dolazi od 20% kupaca, 80% uspeha stvara 20% radnika i slično. 

Konkretno, pravilo 80-20 u organizaciji obaveza znači da se fokusirate na onih 20% aktivnosti u kojima ste najbolji i koje Vam donose 80% prihoda. Sve ostale aktivnosti koje Vam crpe energiju i oduzimaju vreme, a neophodno je da se odrade, možete da prepustite nekom drugom.

To se posebno odnosi na vođenje poslovnih knjiga (eng. accounting), gde osim same evidencije treba da predate finansijske izveštaje i vodite računa o njihovim rokovima. Osim ograničenog vremena, poreski propisi mogu biti komplikovani, često se menjaju i potreban je pristup odgovarajućem računovodstvenom programu. Međutim, to nije sve jer je, od 1. januara 2023. godine, stupio na snagu novi Zakon po kome računovodstvene i knjigovodstvene usluge mogu da obavljaju samo licencirane osobe.

Kome možete da delegirate knjigovodstvene usluge

Kada sagledate vreme i troškove, daleko isplativije je da ovaj deo posla delegirate i  angažujete profesionalce. Jedna od takvih firmi iza koje stoje ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u poreskom konsaltingu i računovodstvu je i Creative Finance. Oni su tu da Vam omoguće da se maksimalno posvetite realizaciji svoje poslovne ideje, a sve u vezi računovodstva prepustite njima. 

„Individualno pristupamo svakom klijentu i tu smo da rešimo svaku njegovu nedoumicu. Edukacija je ključna za naš posao, pa redovno pratimo seminare, forume stručnu literaturu i zakonske izmene. Naš kvalitet su prepoznali i brojni inostrani klijenti među kojima je veliki broj Rusa, koji naše zanimanje nazivaju „бухгалтер,” navodi stručni tim ove firme. 

Knjigovodstvena agencija može preuzeti kompletnu brigu o Vaše, knjigovodstvu, a to podrazumeva usluge poput:

  • Vođenje dnevnika i glavne knjige
  • Analitika poslovnih partnera
  • Obračuna zarade
  • Obračun zakupa
  • Izrada IOS
  • Izrada redovnih finansijskih i poreskih izveštaja
  • PDV deklaracija
  • Evidencija osnovnih sredstava
  • Pomoć pri izradi faktura
  • Blagajna

Naveli smo najvažnije elemente koji će Vam biti potrebni za vođenje uspešnog biznisa. Kako se posao bude razvijao, pojavljivaće se sve više izazova i sve kompleksnijih odluka koje ćete morati da donesete. Važno je da imate u vidu da postoji vrlo mala verovatnoća da doživite uspeh preko noći. Budite strpljivi i vredno gradite svoj put ka uspehu.

Čitajte Luftiku na Google vestima

Share via
Copy link