Magazin Novi Sad

2 firme zabetonirale korito Dunavca kod Novog Sada. Miljenici su svake vlasti, a naročito ove

Dunavsko priobalje između Veternika i Futoga pretvoreno je u ekološku ruinu aktivnostima kompanija Karin Komerc i Svetorog. Na ovim mestima godinama se odigrava protivpravno nasipanje korita Dunavca, koji su konačno i zabetonirali.

Njeno rečno korito uništeno je 2016. jer je Karin Komerc zatrpao 1,25 kilometara rečnog Dunavca šutom i građevinskim materijalom što je krivično delo protiv životne sredine koje može rezultirati i zatvorskom kaznom. Ista kompanija od 2020. buldožerima ruši 17 hektara šume, a iste godine se radi podizanja svesti građana o ovim događajima osniva Organizacija za očuvanje prirode i životinje (OSNA).

Kompanija Karin Komerc bavi se proizvodnjom i prodajom betona, eksploatacijom šljunka i peska i rečnim transportom. Takođe se zapošljavaju za izgradnju saobraćajnih površina.

Svetorog je firma bazirana u Futogu koja se bavi proizvodnjom i prodajom šljunka, peska, tucanika i silaže, a takođe se bave eksploatacijom peska i čišćenjem pristaništa na deponijama. Među ostale delatnosti spada krčenje parcela i placeva uz nasipanje i ravnanje terena.

Ove dve kompanije godinama uništavaju prirodu na teritorijama Futoga i Veternika koja ugrožavaju živote tamošnjih građana. O tome su i ranije pisali mediji.

Krivične prijave zbog uništavanja životne sredine

Od početka 2021. organizacija OSNA je podnela 14 prijava nadležnim inspekcijama vezano za aktivnosti kompanija Karin Komerc MD i Svetorog. Podnete su zbog kršena zakonske regulative vezanih za eksploataciju rečnih agregata na lokacijama dunavskog priobalja u Veterniku i Futogu. Prijave su podnete i zbog aktivnosti koje Karin Komerc sprovodi u Belegišu, Opština Stara Pazova, gde se preko cevi ubacujuju otrovni sedimenti direktno u Baru Petrinci, sa ciljem da se Bara Petrinci zatrpa i pretvori u deponiju.

Prekršajne prijave OSNA je podnela Odseku za privredni kriminal pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji su dokumentaciju prosledili nadležnom tužilaštvu.

Na osnovu Rešenja gradjevinske inspekcije o uklanjanju objekata Karin Komerca i Svetorog, OSNA je podnela i krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu koja su vezana za krivična dela po članovima 219a i 219b Krivičnog Zakonika Republike Srbije za gradnju bez dozvola koje su ove dve kompanije sprovodile. Ova organizacija trudi se da stanovništvu prikaže negativne efekte koji nastaju kao posledica eksploatacije rečnih agregata, na uništavanje prirode kao i kršenje zakona.

Predstavnica ove organizacije Vesna Jakovljević za Luftiku govori o tome kako je Karin Komerc zatrpao ceo rečni Dunavac u Veterniku, a ta deonica je duža od jednog kilometra. Takođe su uništili 17 hektara šume bagerom, a ona kaže da ovo traje već pet godina.

– Namerno zatrpavanje šutom i građevinskim materijalom traje od 2016. da bi 2020. ceo rečni Dunavac bio zatrpan i pretvoren u deponiju. Ovo je krivično delo po članu 260. Krivičnog zakonika republike Srbije,  jer je izvršeno namerno oštećenje prirode velikih razmera – kaže ona dodajući da njena organizacija smatra nadležne institucije saučesnicima u ovom zločinu prema prirodi.

– Počinile su krivično delo po članu 261. Krivičnog Zakonika republike Srbije, zbog nečinjenja, a bile se obaveštene, još 2016. prijavama nadležnoj vodnoj inspekciji o zatrpavanju reke – kaže Vesna Jakovljević za Luftiku dodajući da će dokumentaciju koju OSNA poseduje predati tužilaštvu.

Dalje, govoreći o pokrajinskim organima, kaže da oni 150 dana odbijaju da izdaju rešenje o nadzoru, a kod Predsednika Vlade Vojvodine i gradonačelnika Novog Sada nailaze na ćutanje.

– Ovo Rešenje OSNA traži preko Poverenika, sa pretpostavkom i upravnog spora. Obraćanja i molbe za konstruktivan dijalog Predsedniku Vlade Pokrajine Igoru Miroviću kao i gradonačelniku Grada Novog Sada nailaze na ćutanje što je samo potvrda, da su upoznati sa svim ovim problemima i da ne žele da ih rešavaju – objašnjava Jakovljević.

Svetorog je protivpravno zauzeo parcelu u vlasništvu Autonomne pokrajine Vojvodine zajedno sa vodnim zemljištem koja je u starateljstvu JVP Vode Vojvodine. Organizacije OSNA i Futoška inicijativa pokušavaju da ukažu na problem prelaska kamiona velikog gabarita po kruni nasipa.

– Oštećenja su prouzrokovana kamionima koji uzimaju pesak iz šljunkare Svetoroga, koja nema nijednu dozvolu za svoj rad. Takođe, bespravno nasipanje korita reke u dužini od oko 600m, je suprotno Zakonu o vodama kao i međunarodnim uredbama koje je Republika Srbija ratifikovala – kaže predstavnica OSNA-e za Luftiku.

Ugrožavanje života stanovništva

Zbog ilegalnih radnji koje kompanija Svetorog i danas nastavlja uprkos zabrani pokrajinskih inspekcija koje je OSNA pozvala, oštećenja nasipa postaju sve gora na ovoj teritoriji, a isto to rade i površinama koje su zvanično u javnom posedu (JVP Vode Vojvodine). Sagovornicu takođe zabrinjavaju posledice ovih aktivnosti koje mogu ugroziti život građana.

– Oštećenja nasipa u Futogu, mogu biti posledično uzrok smanjenoj bezbednosti po život i imovinu građana prilikom visokih poplavnih talasa. Uz činjenicu da je navedena kompanija, zatvorila i dotok vode iz Dunava u rečni Dunavac koji bi akumulirao veliku vodu, naša bojazan je još veća – kaže Jakovljević.

Reakcija Voda Vojvodine pod pritiskom aktivista

JVP “Vode Vojvodine” su pristali da pokrenu sudske procese nakon pritiska OSNA-e i Futoške Inicijative. Takođe, rešenjem Građevinske inspekcije koja je na ovo mesto izašla posle prijave ove ekološke organizacije, dve kompanije Svetorog i Karin Komerc dobile su zakonski rok da uklone objekte izgrađene bez dozvole.

– Ovo je krivično delo po članu 219a i 219b Krivičnog Zakonika republike Srbije za gradnju bez dozvola. OSNA ce nadzirati ovaj proces uklanjanja objekata, kako Rešenje građevinske inspekcije ne bi bilo mrtvo slovo na papiru – kaže Vesna Jakovljević koja najavljuje ponovno obraćanje Direkciji za imovinu od koje će tražiti njihova postupanja za parcelu 6700 KO Futog, koja je u njihovom starateljstvu. Tokom prethodnog javljanja, dobili su informaciju da je ona zvanično u nadležnosti JP „Vojvodinašume“.

Takođe, Svetorog je 2010. sklopio ugovor o zakupu sa Vodoprivrednim društvom „Šajkaška“ i njima plaćao zakupninu za korišćenje objekta, a ugovor ni danas nije raskinut. Od 2016. on nije primenjivan jer VD „Šajkaška“ nije fakturisala zakupninu, a razlog tome je izmena Zakona o vodama kada nadležnost za izadavanje vodnog zemljišta dobila je JVP Vode Vojvodine, te je tako promenjena uloga zakupodavca.

Zbog toga Vode Vojvodine traže regulaciju odnosa i povrat naknada od 2018. do 2020. pod uslovom da ako ne izmire obaveze dolazi do sudskih postupaka gde će se uručiti zahtev za predaju poseda. Ukoliko bi došlo do vansudskog rešenja, Svetorog bi prošao bez sankcija za bespravno korišćenje zemljišta, te ne bi ni plaćali kamate za dve godine čistog profita, a 2017. godina ostaće u potpunosti neregulisana.

Nastavak borbe uprkos pritiscima

Zbog svojih aktivnosti, članovi OSNA-e i Futoške inicijative bili su izloženi napadima i pritscima, te su ih sami investitori nekoliko puta napadali, kako kaže sagovornica Luftike i to bez reakcije institucija na prijave.

– Prilikom snimanja filma sa ekipom novinara „Zelena Patrola“ uništen je dron u vlasništvu novinara, od strane vlasnika Svetorog doo a aktivistima su iznete i pretnje smrću. I opet, pokrajinski organi, koje smo obavestili o ovome, ne preduzimaju mere i činjenja u skladu sa svojim zakonskim ovlašcenjima, odnosno ne pristupaju rešavanja imovinsko-pravnih odnosa sa kompanijom Svetorog, što dadatno ugrožava i građanski aktivizam – kaže sagovornica našeg portala.

Osim toga predsednik Srbije Aleksandar Vučić obeležio je organizaciju Futoška inicijativa kao opozicionu, što su ovi demantovali i nazvali „obmanjivanjem javnosti“.

Prvi rezultati

Ipak, njihov aktivizam se jeste donekle isplatio jer je zbog njih Karin Komerc u Veterniku prestao da nasipa šut na površini od 166.000 metara kvadratnih zemljišta, a obe pomenute kompanije moraju da pribave Uslove zaštite od Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode.

Osim toga doneto je rešenje građevinske inspekcije koje će, ako bude bilo sprovedeno zakonski, širem društvu ukazati na kršenje zakona na ovom delu Dunavskog priobalja.

– Ovo će doprineti vraćanju kompanija u zakonske okvire, a nadamo se da će nas približiti danu, kada će prisustvo ove dve kompanije na delu dunavskog priobalja izmedju Veternika i Futoga, postati prošlost – zaključuje sagovornica Luftike.

Rad OSNA-e možete da pratite na njihovoj Facebook i YouTube stranici.

 

Čitajte Luftiku na Google vestima

1.6K Share
1.6K Share
Share via
Copy link