Magazin

Kako je Ivan na obali Tise pronašao misterioznu vrstu staru 500 miliona godina?

berizoa

U Specijalnom rezervatu prirode “Ritovi donjeg Potisja” kod Zrenjanina pronađena je vrsta “Pectinatella magnifica” koja spada u Briozoe, veoma stare grupe organizama, nastale još pre 500 miliona godina.

Tim povodom, novinari Telegrafa su razgovarali sa biologom Ivanom Totom, koji je otkrio ovu vodeno biće o kom se ne zna mnogo…

– Veličanstvenu briozou pronašli smo potpuno slučajno, tokom obilaska obale Tise u okviru istraživanja dnevnog leptira. Uočili smo je na potopljenoj grani vrbe.

Pošto sam pomenutu vrstu pre dve godine našao na Dunavu kod Bačke Palanke, znao sam o čemu se radi… Briozoe su vrlo stara grupa organizama.

Nastali su još u Kambrijumu, pre 500 miliona godina. Inače, većina briozoa su morski organizmi, a ova slatkovodna poreklom je iz Severne Amerike.

Na Evropskom kontinentu je zabeležena 1950, u Nemačkoj. Posle se prijavljivalo njeno prusustvu i u drugim evropskim zemljama, ali je dospela i do Japana.

Hrane se filtriranjem hranljivih materija iz vode.

– Kolonije briozoa se raspadaju u jesen kada se voda ohladi, a tada se oslobađaju i statoblasti. Statoblasti plutaju na površini vode i kače se za različite životinje koji ih raznose, tako je verovatno i ova dospela u naše vode, pomoću ptica selica… Ne kreću se, osim kada im dođe vreme za razmnožavanje.

biolozi
Privatna arhiva

Ponekad su je viđali samo ribari

– Ova vrsta je prisutna duži niz godina u Srbiji, ali je neatraktivnog izgleda, ne pričinjava očiglednu štetu na ekosistem, ili korisnike vodenih ekosistema. Uglavnom za njeno prisustvo znaju ribolovci i ribari. A pošto je grupa briozoa neatraktivna i za biologe u Srbiji, jer nemamo more, a većina vrsta je morskih organizama, jednostavno nema naučnih radova na ovu temu za naše područje – zaključuje biolog Ivan Tot.

Za ovo otkriće su zaslužni entomološkog tim HabiProt-a udruženje koje se bavi zaštitom prirode kroz naučna istraživanja, monitoringom zaštićenih i ugroženih vrsta i Ustanova “Rezervati prirode Zrenjanin” koji su vrstu pronašli u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode “Ritovi Donjeg Potisja”.

Njihova istraživanja usmerena su na insekte, pre svega retku i strogo zaštićenu vrstu dnevnog leptira Panonski prelivač-Apatura metis.

berizoa-2
Privatna arhiva

Biolog na Fruškoj gori pronašao više od 30 vrsta tropskih orhideja

55 Shares
Share via
Copy link