Novi Sad Uncategorized

Evo zašto je Novi Sad oduvek bio divan grad

Novi Sad je oduvek imao humanitarni duh, a Novosađani su pomagali jedni drugima na sve načine. Zbog toga je u 19. veku uspostavljen čitav jedan niz dobrotvornih zadruga koje su imale za cilj dobrobit Novosađana, koji je razvitkom kulture i duha bio najmodernija varoš, a u to doba dobrotvorna udruženja činila su veliki deo društvenog života u Novom Sadu.

Ona su obavljala lepu i uzvišenu misiju, lečeći najveće probleme novosadskog društva, jednako se odnoseći prema svima. Pogledajte koja su to dobrotvorna udruženja koja su odigrala veliku ulogu u stvaranju nacionalnog duha u Novom Sadu. Naročito značajnu ulogu imala su ženska udruženja.

Novosadsko dobrovoljno građansko vatrogasno društvo

Osnovano je 1872. godine, a rukovođeno je idejom ljubavi prema svakom čoveku. Jedan deo udruženja činili su radnici, pravi vatrogasci, a drugi dobrovoljni članovi, spremni da pomognu na sve načine. Pri stupanju u ovo društvo svaki se član obavezuje svečanom zakletvom „da će istrajati, da će propise tačno vršiti i u svojoj dužnosti najtačniji biti prilikom požara“.

istorija

Novosadska prva ženska zadruga

Ovo društvo je imalo za cilj negu bolesnih, dece i siromašnih, a pomoć od članica ovog društva stizala je uvek tamo gde je trebalo.

Dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja

Ova zadruga po delatnosti slična je prethodnoj, a osnovale su je 1880. godine novosadske gospođe. Njihov zadatak je, između ostalog, bio da se staraju za srpsko žensko društvo u Novom Sadu. Uticale su na njihovo obrazovanje i vaspitanje, podizale zabavišta i utočišta deci i siromašnim, nabavljale učenicima odelo i knjige, pomagale siromašnim devojčicama da finansiraju školu itd.

Izrailjćanska ženska zadruga

Osnovana je 1876. godine sa ciljem da pomaže bolesnima, udovicama, osobama nesposobnim za rad, da siromašnim devojkama daju miraz pred udaju, da pomaže ženama sa decom i podiže dobrotvorne zavode za Jevrejke.

Pogrebna društva

U 19. veku u Novom Sadu bilo je dva pogrebna društva – Novosadsko I pogrebno društvo i Sveto društvo Kevra Kadiša. Prvo je pomagalo porodicama pri sahranjivanju mrtvih, dajući im 100 forinti, a drugo je pomagalo siromašnim bolesnicima da se umrli sahranjuju, da im se priređuju opela i slično, ali je mahom bilo povezano sa izrailjćanskom opštinom.

novi_sad_ime_staro
Izvor: Facebook Stare fotografije Novog Sada

Kulturna i zabavna društva

U Novom Sadu je oduvek postojala svest o značaju kulture i zabave za društveni život stanovnika. Tako je nastarija zadruga u tom duhu osnovana još 1790. godine, a zvala se Građansko strelište slob.kr. varoši Novog Sada. Ova društvo imalo je svoju kuću, koja je služila za provod i druženje i Novosađani su oduvek voleli da idu na ta okupljanja. Osim toga, cilj je bio vežbanje „gađanja u nišan“, a to se radilo svim danima osim nedelje, kada su organizovale igranke. Druga značajna orgaizacija jeste Srpska čitaonica koja je osnovana sa ciljem da razvija pismenost i kulturu, a priređivala je predavanja, pevanke i igranke, čitanje novina itd. Uspostavljena je 1845. godine zahvaljujući novosadskim đacima, a prvi predsednik bio je Jovan Rajić. Treće udruženje jeste Novosadska mađarska kasina, osnovana 1875. godine, ali pod imenom tarsas kör, u želji da unapređuje i neguje društveni život i opšte obrazovanje Mađara, i da širi plemenitost. Organizovali su predavanja, igranke i druženja. Pevačke družine nisu retkost u istoriji Novog Sada, a na početku su većinu članova činili nemački činovnici, a potom i pevači mađarske nacionalnosti. Kasnije se novosadsko pevačko društvo spojilo sa Srpskom čitaonicom.

Invalidska zadruga

Pomaganje nemoćnima i siromašnima oduvek je bilo pristutno kod Novosađana, a svest o tome rano se javila u gradu. Zadatak ove zadruge bio je da pomaže članovima, da pruža podršku siromašnima, sahranjuje mrtve itd. Ova zadruga osnovana je 1890. godine.

Društvo Marija Doroteja

Sa ciljem da probudi interesovanje za žensko vaspitanje, organizovano je 1891. godine dobrotvorno društvo Marija Doroteja, koj je širilo moderne ideje ženskog vaspitanja i obrazovanja.

zanimljive_istorijske_cinje
Izvor: Facebook Stare fotografije Novog Sada

Crveni krst

Društvo Crvenog krsta imalo je svoju ispostavu i u Novom Sadu još od 1882. godine. Zadatak tadašnjeg Crvenog krsta bio je da u slučaju rata, podiže bolnice i da se stara za ranjenike.

Izvor: Melhior Erdujhelji Istorija Novog Sada

Pročitajte više o istoriji Novog Sada

 

Čitajte Luftiku na Google vestima

Aleksandra Aleksić

komentar

Klikni da objaviš komentar

  • Ja živim u Beogradu, ali volim manje gradove sa dušom gde je sve na dohvat ruke. Ako bih menjala mesto stanovanja to bi definitivno bio Novi Sad.

447 Shares
447 Shares
Share via
Copy link