Novi Sad

Zaustavimo seču šume u Nacionalnom parku Fruška gora

Pozivamo nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine da preduzme zakonske obaveze kontrole rada Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora i hitno zaustavi dalje uništavanje šuma i ekosistema na Fruškoj gori.

Pročitajte i kako je jedna žena smeće koje je pronašla na Fruškoj gori na gospodski način vratila vlasniku.

Ovom peticijom izražavamo stav da se odmah prestane sa nekontrolisanom i neselektivnom sečom šuma koje nisu u funkciji očuvanja i podmlađivanja šuma Fruške gore, već su samo i isključivo u funkciji finansijskog poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora.

Ovakva seča traje neuobičajeno dugo, nekoliko godina unazad vrlo intenzivno i ni po obimu ni po vrsti radova ne spada u aktivnosti koje se izvode u okviru redovnog stručnog održavanja, sređivanja i održivog korišćenja šumskog područja.

Na delu je već nekoliko godina unazad seča suma koja je isključivo u funkciju finasijskog poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora, što je nedopustivo samo po sebi i u suprotnosti sa njegovom osnovnom delatnošću.

Po rečima stručnjaka, umesto da se rade “oplodne seče”, selektovanom sečom stabala, dok mladice ne narastu, posebno hrasta kitnjaka, koji je autohtona vrsta Fruške gore, hrasta lužnjaka, bukve i drugih vrsta drveta, a završna seče tek kada se kompleks na toj površini podmladi, masovno se radi tehnička seča koja je isključivo u funkciji prodaje trupaca. O velikoj finansijskoj isplativosti hrastovih trupaca govori i Cenovnik koji kao javni dokumenat može da se vidi na sajtu JPNPFG.

U poslednjih nekoliko godina unazad vrlo je očigledno i golim okom vidljivo da JP Nacionalni park Fruška gora ne vrši svoju primarnu delatnost očuvanja, obnavljanja i podmlađivanja šuma i ekosistema.

Fotografije ogoljenih površina koje preplavljuju javni prostor poslednjih godina intenzivno, više su nego očigledni dokazi da se šume seku nekontrolisano i nestručno. Takodje, više je nego očigledno da se nakon takvih seča koje su samo i isključivo u funkciji prodaje trupaca i drvne građe, ne rade aktivnosti obnavljanja i nege šume, što je u suprotnosti sa zakonom utvrđjenom obavezom JP Nacionalni park Fruška gora.

PETICIJU MOŽETE POTPISATI OVDE!

JP Nacionalni park Fruška gora ima zakonom utvrđenu obavezu da čuva prirodno dobro biodiverziteta i ekosistema, a ne da ga devastira i umanjuje njegovu prirodnu vrednost. A ovo je upravo na delu i zato je direktno odgovorna uprava JP Nacionalni park Fruška gora.

Fruška gora je usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji i kao takva je dragulj sa prirodnim ekostistemima visoke vrednosti, sa raznovrsnim oblicima flore i faune i kulturno istorijskim vrednostima. Nacionalnim parkom je proglašena 1960. god i pretstavlja najstariji nacionalni park u Srbiji, što govori o tome koliki nacionalni značaj ima.

Do 2013. godine bila je u nadležnosti AP Vojvodina, a potom prelazi u nadležnost Republike Srbije, Ministarstva za zaštitu životne sredine. Površina Nacionalnog parka Fruška gora je 26.672 ha, od toga državno vlasništvo je 19.308ha, a ostalo od 7.364ha je u privatnom vlasništvu.

Najveci privatni vlasnik je Srpska pravoslavna crkva kojoj je u postupku restitucije vraćeno oko 6.000ha. Upravljač Nacionalnim parkom je Javno preduzeće Nacionalni Park Fruška gora.

U režimu zaštite zone 1 je 3% površine , u režimu zone zaštite 2 je 67% površine , u režimu zone 3 je 30% površine Nacionalnog parka. Osnovna delatnost je 9104 – DELATONOST BOTANIČKIH I ZOOLOŠKIH VRTOVA I ZAŠTITA PRIRODNIH VREDNOSTI

Novosadski studenti odlučili da očiste Frušku goru

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

OGLAS

3.2K Shares
3.2K Shares
Share via
Copy link