Magazin Srbija

Za vaučer od 5 hiljada za odmor u Srbiji proveravaju primanja, prebivalište, porodično stablo i krvnu sliku

vaučer za odmor u Srbiji
Foto: Vaucerisrbija.com

Još 20.000 vaučera za odmor u Srbiji građanima će biti dostupno od ponedeljka, 10 maja. Vaučeri su u vrednosti od 5 hiljada dinara i mogu se iskoristiti samo za smeštaj u objektima koji su na listi ugostiteljskih objekata za 2021. godinu koji realizuju vaučere.

Ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da su za korišćenje turističkih vaučera građanima na raspolaganju 2.193 ugostiteljska objekta u Srbiji, kao i da su za prethodnu dodelu vaučera najtraženije destinacije bile Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka banja, Sijarinska banja, Ribarska banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača, prenosi N1.

Kako doći do vaučera za odmor? Uopšte nije jednostavno.

Na sajtu vaucerisrbija.rs nalazi se spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na vaučer za odmor u Srbiji. Pravo na ovaj vid pomoći nemaju svi.

Naime,vaučer se može koristiti isključivo za za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera u trajanju od najmanje pet noćenja. Korisnik vaučera ima pravo da ovaj vid subvencije za putovanje iskoristi samo jednom u toku godine. Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i može koristiti zaključno sa 20.11.2021. godine.

“Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.” navodi se na sajtu vaucerisrbija.com

Pravo na vaučer ostvaruju penzioneri, studenti, nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i zaposleni čija primanja ne prelaze 70 hiljada dinara.

Potrebno je najpre rezervisati smeštaj u nekom od smeštajnih kapaciteta sa liste, a kada Vam objekat dostavi potvrdu peripetija se nastavlja.

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

“Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
Uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata i korisnike prava na penziju podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije korisnik prava na penziju daje na obrascu jednokratnog punomoćja, koji se objavljuje se na sajtu Ministarstva, Pošte Srbije.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).

Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.” objavljeno je na sajtu vaucerisrbija.com

Sve ovo za 5 hiljada dinara.

Da biste konkurisali za vaučer morate dobro da baratate internetom jer je proces rezervacije konfuzan i dug i da imate mala primanja te nije najjasnije kako sa tim novcem izgurati mesec a ne još i odvojiti za odmor od minimum 5 noćenja, posebno ako planirate porodični odmor.

Još 400.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, u ponudi Novi Sad i Beograd

Julija Vojinović

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

183 Shares
183 Shares
Share via
Copy link