Magazin Srbija

Pokrenuta inicijativa za očuvanje srpskog jezika uvođenjem natpredmetnog statusa

Knjige

Maternji jezik predstavlja temelj nacionalnog identiteta i briga o materenjem jeziku je ključna i morala bi biti više zastupljena kako od strane stručnjaka, tako i od svakog pojedinca. Jezik je živa kategorija i on se razvija. U eri tableta, računara i pametnih telefona ovaj zadatak je vrlo težak što pokazuju brojni primeri iz svakodnevnog života. Između ostalog  sve je  više stranih reči zastupljenih u našem jeziku što takođe ugrožava njegov razvoj.

Ministarstvu prosvete, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije najavilo je podnošenje inicijative  ZA UVOĐENjE NATPREDMETNOG STATUSA SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI.

Tekst inicijative

Na osnovu Deklaracije o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama i Deklaracije o kanonu srpske književnosti (koje su doneli filolozi iz svih relevantnih naučnih i nastavno-naučnih institucija), Društvo za srpski jezik i književnost Srbije organizovalo je i okrugli sto sa temom Natpredmetni status srpskog jezika i književnosti. Cilj svih ovih aktivnosti bio je da se nađe najprihvatljivije rešenje u vezi sa poboljšanjem statusa predmeta Srpski jezik i književnost.

Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije tražimo da u obrazovni sistem na nivoima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja uvede natpredmetni status Srpskog jezika i književnosti.

Razlozi za uvođenje natpredmetnog statusa imaju nacionalnu i obrazovnu osnovu:

maternji jezik predstavlja temelj nacionalnog identiteta, elementarni je i najvažniji posrednik u izražavanju duhovnog, intelektualnog i kreativnog potencijala pojedinca i najprirodnije vezivo u očuvanju jedinstva zajednice, održavanju kolektivnog pamćenja i predstave o kulturnom nasleđu nacije;

praksa je pokazala da se niske ili visoke kompetencije učenika vezane za predmet srpski jezik i književnost recipročno odražavaju na (ne)sposobnost ovladavanja gradivom iz drugih nastavnih i naučnih polja, to jest, ako učenici dobro vladaju maternjim jezikom, spremniji su i za učenje ostalih predmeta.

Šta je potrebno učiniti da bi predmet Srpski jezik i književnost dobio natpredmetni status:

Ovaj predmet ne može biti skrajnut u korist bilo kog drugog predmeta, tj. njegov status i zakonski mora biti zagarantovan;
mora imati veći broj časova na svim nivoima obrazovanja:
u 6, 7. i 8. razredu broj časova sa 4 treba povećati bar na 5 (preko povećanja maksimalnog nedeljnog opterećenja učenika, tj. promenom člana 59. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju);
u srednjoj školi treba uvesti najmanje još jedan čas (promenom člana 28. Zakona o srednjem obrazovanju);
povećanje broja časova ne sme se odnositi na povećanje trenutne norme nastavnika Srpskog jezika i književnosti (jer bi se suprotno postupanje neposredno odrazilo na opadanje kvaliteta nastave);
povećanje ukupnog fonda časova podrazumeva otvaranje novih radnih mesta za nastavnike Srpskog jezika i književnosti;
povećanje fonda časova ne podrazumeva proširenje nastavnih programa.

Inicijativu možete potpisati ovde.

Izvor:Zelena učionica

Svi mislimo da odlično poznajemo srpski jezik, ali istina je poražavajuća

 

78 Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • More Networks
Copy link
Powered by Social Snap