Magazin

Penzioner iz Bačke Palanke tužio PIO fond i sada mu „dođu“ pola miliona

Penzioner iz Bačke Palanke tužio je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu smanjenja penzije, a PIO je sada obavezan da mu ukupno isplati 478.556 dinara.

Epilog tog sudskog procesa ukratko glasi – „Sud tužbeni zakon tužioca usvaja u celosti“.

Informacija da je penzioner i zvanično na sudu dobio PIO fond prilično je neverovatna, ali postoji i jedna pravna „zavrzlama“, piše Blic.

U prvostepenoj presudi navodi se da je PIO dužan da penzioneru isplati razliku između pripadajućeg i umanjenog iznosa mesečne penzije za period od 9.12.2015. pa do 31.12.2017.

Prvi datum je datum kada je penzioner otišao u penziju, a budući da je postupak pokrenut u januaru 2018. godine, poslednja penzija koja ulazi u presudu je decembarska iz 2017. godine.

Kada je reč o sumi koja treba da bude isplaćena penzioneru, u pitanju nije samo razlika koja iznosi 351.478 dinara, već i zatezna kamata od 53.675 dinara, kao i troškovi postupka od 73.403 dinara.

U čemu je „caka“?

Međutim, ono što penzionere najviše interesuje jeste obrazloženje presude, odnosno na osnovu čega je penzioner dobio ovaj slučaj.

– Po stanovištu suda tuženi je bio dužan da svim korisnicima pa i tužitelju kojima je umanjio penziju, prethodno po službenoj dužnosti donese rešenje o umanjenju penzije sa poukom o pravnom leku – navodi se u presudi.

Dakle, pojednostavljeno, to znači da je penzioner dobio PIO ne zato što su mu umanjili penziju, već zato što mu nisu dostavili rešenje o umanjenju penzije, te on samim tim nije imao ni pravo na žalbu, koja je jedna od „pouka o pravnom leku“.

Dalje se navodi da je ovakvo umanjenje iznosa penzije bez prethodnog donošenja rešenja penzioneru u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o opštem upravnom postupku, jer penzioner nije samo lišen dela svoje penzije, već i prava na žalbu, pa je tužba, procenjeno od strane suda u Bačkoj Palanci, osnovana i on ima prava da potražuje isplatu celokupnog iznosa.

PIO fond je na ove zaključke uložio i prigovor ističući da ovaj sud nije nadležan da ocenjuje ustavnost zakona koji je donela Narodna skupština, niti da utvrđuje, ocenjuje ili menja visinu iznosa penzije bilo kom penzioneru.

Sud je prigovor ocenio neosnovanim, jer oni nisu raspravljali činjenice koje je PIO naveo u prigovoru, niti je penzioner tražio ocenu ustavnosti bilo kog akta, već je samo tražio isplatu iznosa.

– Ovakva odluka je na radost svim penzionerima da imaju nadu da će u jednom trenutku biti obeštećeni – objašnjava Dejan Gavrilović iz Efektive i dodaje da im ostaje da čekaju pravosnažnu presudu.

On ističe, ako presuda bude pravosnažna, veliki broj penzionera koji nije dobio rešenje, moći će da na sličan način postupi kao pomenuti, ali da uvid u to koliko rešenja je poslato, odnosno nije poslato ima samo PIO fond.

Šta kaže PIO

Pitali smo i PIO fond da pomenutu presudu prokomentariše i uputi javnost o žalbenom postupku, međutim, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Penzionerka uzvraća udarac: Gospodine predsedniče, nemojte mi pomagati…

Tamara Obradović

Običan konzument društvenih mreža, američke literature i pomfrita.

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

283 Shares
283 Shares
Share via
Copy link