Magazin

Ovo su najbolji poslodavci u Srbiji

Sajt Poslovi.infostud sproveo je istraživanje “Najpoželjniji poslodavac 2018”, a učesnici u istraživanju su birali najpoželjnije poslodavca na osnovu svog mišljenja, naveli šta poslodavca čini atraktivnim, koliku zaradu očekuju, o kakvom tipu kompanije se radiIstraživanje je sprovedeno u periodu januar  – mart 2018 i popunilo ga je 10 157 ispitanika na sajtu Poslovi.infostud.com.

Deset najbolje ocenjenih kompanija su: Coca- Cola HBC –Srbija doo Zemun, Telenor d.o.o., NIS A.D. Novi Sad, Nordeus d.o.o Beograd, Microsoft Software d.o.o. Beograd, Philip Morris Services doo Beograd, Telekom Srbija a.d Beograd, EPS JP Beograd, LIDL Srbija KD, Robert Bosch d.o.o Beograd.

Došlo je do izmena na listi 20 najbolje ocenjenih kompanija u odnosu na 2016. godinu, ove godine su među najpoželjnijima dva javna preduzeća, dok nema nijedne banke. Ispitanicima su kod poslodavca najbitniji dobri međuljudski odnosi i radna atmosfera što je navelo čak njih 76% (u odnosu na 66% 2016.). Na drugom mestu je tretman zaposlenih od strane menadžmenta, dok se visina plate tj.materijalni razlozi nalaze na trećem mestu.

Strane privatne kompanije najpoželjnije za rad, državne firme i dalje gube na popularnosti

Na popularnosti sve više dobijaju privatne kompanije koje su u stranom vlasništvu jer ih je ove godine gotovo polovina ispitanika označilo kao najpoželjnije za rad. Ovo je skok u odnosu na 2016. kada se za njih odlučilo 39% ispitanika. U državnim firmama bi radilo oko petine anketiranih, što je pad u odnosu na pre dve godine kada su one bile prvi izbor za 27% kandidata.

Beleži se i smanjeno interesovanje za rad u privatnim kompanijama u domaćem vlasništu za koje se 2016. odlučilo oko 17%, a ove godine skoro 14% anketiranih

Ovi rezultati predstavljaju značajnu promenu u odnosu na 2012. godinu, kada se u sličnom istraživanju većina učesnika opredelila za rad u državnim kompanijama (skoro dve petine), a svega 27% je biralo privatnu kompaniju sa pretežno stranim kapitalom.

Žene očekuju gotovo 20 000 dinara niže plate od muškaraca

Pre dve godine prosečna očekivana plata je bila 72 366 RSD, a ove godine željena prosečna zarada iznosi 80 000 RSD. To je donekle i očekivano, imajući u vidu zvanične podatke, koji takođe beleže rast prosečne neto zarade u državi (u 2018. 50 048 dinara, u 2016. 46 097 dinara).

I ove godine žene priželjkuju primetno nižu platu kod najpoželjnijeg poslodavaca, oko 70 000 RSD, u poređenju s muškarcima čija očekivana plata iznosi oko 88 800 RSD.

Kada se ovi podaci ukrste sa stručnom spremom, kandidati sa završenim postdiplomskim studijama u proseku očekuju platu preko 100 hiljada dinara, dok oni sa osnovnom školom duplo niže, oko 47 hiljada dinara. Ispitanici sa završenom srednjom školom (koji predstavljaju najveći procenat radno sposobnog stanovništva) očekuju zaradu od 58 000 RSD.

Tek svaki peti ispitanik ne razmišlja o promeni posla

Četiri od pet ispitanika razmišljaju o promeni trenutnog poslodavca, a tek svakom petom to nije na pameti. U odnosu na prethodno istraživanje iz 2016, porastao je broj onih koji žele da menjaju posao, sa 73% na 81%.

Na promenu posla su najspremniji zaposleni koji kod istog poslodavca rade od 5 do 10 godina. Oni koji za istog poslodavca rade manje od godinu dana, najređe razmišljaju o drugom poslu.

Isto tako zaposleni u firmama u državnom vlasništvu u čak 85% slučajeva razmišalju o novom poslu, dok je znatno manje onih iz privatnih kompanija u stranom vlasništvu koji su na ovaj korak spremi ( oko 65%).

Opasni po zdravlje: Deset poslova koji loše utiču na psihu

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

komentara

Klikni da objaviš komentar

  • Loš je svaki koji stalno menja radnike.
    Napuštam svaki loš kolektiv jer mi je zdravlje važnije, a zaradiću da preživim i sama (nemački jezik).
    Dobar poslodavac je siguran i pozitivan.
    Ovde su dojučerašnji državni paraziti otvorili firme i ne shvataju da uspeh donosi zadovoljan radnik, a ne ugnjetavan od strane nepotista.

337 Shares
337 Shares
Share via
Copy link