Srbija Vesti

Napad na nastavnike i lekare ubuduće će biti krivično delo

zatvor

Tekst izmene Krivičnog zakonika kojim se predviđa da napad na nastavnike i lekare postane krivično delo, na način na koji je to urađeno i u slučaju napada na advokate, usvojen je.

Planirano je da javna rasprava o ovom tekstu počne u septembru, a da krajem godine bude usvojen u parlamentu, prenosi Euronews Srbija.

Sindikati su zadovoljni i očekuju da nemile scene iz učionica i ordinacija više neće biti glavna tema u medijima.

– Neće ovo rešiti problem nasilja, ali će ga smanjiti. Do sada je bilo ako neko napadne lekara na dežurstvu on je mogao privatno da ga tuži. Kada bude izmenjen Krivični zakonik biće tužba po službenoj dužnosti. Ljudi će više voditi računa jer će zaprećena kazna biti od šest meseci do tri godine zatvora. Do sada su mogli da dobiju novčanu kaznu ili do godinu dana zatvora – kaže za Euronews Srbija dr Gorica Đokić, predsednica Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.

Predlozi za odvraćanje počinilaca

Krajem januara (30. 1. 2024.) Sindikat lekara i faramaceura uputio je Ministarstvu pravde, Ministarstvu zdravlja, Vladi Srbije, predsedniku države, Narodnoj skupštini, predlog za izmenu Krivičnog zakonika, koji podrazumeva veću zaštitu zaposlenih u zdravstvu.

„Ugrožavanje sigurnosti obuhvaćeno članom 138. stavom 1. KZ, koji sada štiti zdravstvene radnike, predviđa samo novčanu ili kaznu zatvora do jedne godine za počinioca, što ne smatramo dovoljnom zaštitom zdravstvenih radnika, niti adekvatnom“, navedeno je u dopisu.

Navedeni su i konkretni predlozi kako da se pooštravanjem sankcija, demotivišu potencijalni počinioci.

Kap koja je prelila čašu kod prosvetnih radnika da i oni traže rigoroznije kazne, bio je napad na profesora Tehničke škole u Bačkoj Palanci koga je tokom časa napao bivši učenik i naneo mu teške telesne povrede.

Zaposleni u prosveti su 16. maja organizovali protest u Beogradu, sa samo jednim zahtevom- izmena Krivičnog zakonika i da se napad na nastavnika tretira kao krivično delo po ugledu na advokate.

Ministarstvo pravde izašlo je u susret prosvetarima, urađena je nova verzija Krivičnog zakonika koja čeka na usvajanje. U novoj verziji teksta, koji je predložen od strane Ministarstva pravde, u članu 344 b navedeno je: „Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine“.

U tekstu se još navodi da „ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina“.

„Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina“, navedeno je u predloženoj verziji teksta, prenosi Euronews Srbija.

Šta to znači

Izmene u Krivičnom zakoniku uglavnom odnose na srednje škole, gde su stariji maloletnici i punoletni đaci, ali ne i osnovce.

U osnovnim školama nasilje je regulisano prosvetnim zakonima i pravilnicima. Pravilnik o ocenjivanju kaže da se svaki napad na nastavnika od strane maloletnika smatra najtežim, trećim stepenom nasilja, koji podrazumeva uključivanje policije i Centar za socijalni rad.

Ukoliko se roditelji osnovaca drznu da napadnu nastavnika, to će bi krivično delo.

Predstavnici sindikata tražili su da se u tekst izmene Krivičnog zakonika unese i odredba koja se odnosi na imovinu nastavnika, kao što je definisano za advokate.

– Dobili smo objašnjenje da se pod oštećenjem imovine kod advokata smatraju kancelarije. Za nastavnike to bi bila učionica, a to je državno vlasništvo. Tako da smo od toga odustali – rekao je nedavno za Euronews Srbija Dobrivoje Marjanović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Izvor: Euronews Srbija

Tinejdžerka napravila haos na VMA i medicinsku sestru izudarala u toaletu

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
Share via
Copy link