Magazin

Država više neće smeti da proverava račune političara

Evidencija koja prikazuje koliko je bankarskih računa u zemlj i inostranstvu proveravano, kao ni koje su banke i računi u pitanju, ne postoji u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prema dosadašnjem, i dalje važećem zakonu, službenici Agencije imaju pravo uvida u bankarske račune političkih funkcionera i to bez njihove bez saglasnosti.

Prema novom nacrtu zakonu o sprečavanju korupcije koji je u javnoj raspravi, predviđeno je da će Agencija imati pravo na uvid u račune funkcionera, ali uz njihovu saglasnost, piše Nova ekonomija.

To je bio i razlog da postavimo pitanje koliko često je Agencija dosad koristila ovo svoje zakonsko pravo.

Kako kažu u ovoj instituciji, podatke o depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu funkcioner je dužan da navede u svom izveštaju o imovini i prihodima, u smislu odredbe čl. 46. st. 1. t. 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i čl. 7. Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine.

Agencija, proveravajući blagovremenost podnošenja izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, tačnost i potpunost podataka, odnosno utvrđujući da li postoji nesaglasnost između uvećane vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda, sarađuje sa državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i drugim pravnim licima, u skladu sa odredbama članova 25, 48. i 49. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

S tim u vezi, ukoliko podaci koji su pribavljeni u postupku provere ukažu na to da funkcioner poseduje račune kod banaka koje nije naveo u izveštaju o imovini i prihodima, Agencija može zatražiti od funkcionera da dostavi dodatne podatke o tim računima, a može se obratiti i neposredno bankama, u skladu sa Zakonom o bankama, za dostavljanje podataka o brojevima računa, licima ovlašćenim za raspolaganje sredstvima po računu, stanju, prometu i osnovima plaćanja, naplate uz navođenje podataka o nalogodavcu uplate, odnosno korisniku isplate sredstava po računu, itd.

Zavrteće vam se u glavi od broja komentara koje su srpski botovi skuckali na internetu

Čitajte Luftiku na Google vestima

Redakcija

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

13 Shares
Share via
Copy link