Srbija

Anesteziolog odgovoran za smrt male Anje Grahovac osuđen na 3 godine zatvora

anja-grahovac
Foto: Privatna arhiva

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je na tri godine zatvora osudio anesteziologa Stanoja Glišića, za smrt trogodišnje Anje Grahovac nakon operacije katarakte na klinici „Perfekta“ 2007. godine.

Sud je preinačio prvostepenu presudu kojom je anesteziolog bio oslobođen od optužbi da je odgovoran za smrt devojčice.

Apelacioni sud je tako preinačio prvostepenu presudu kojom je anesteziolog Stanoje Glišić bio oslobođen od optužbi da je odgovoran za smrt trogodišnje Anje Grahovac.

Drugostepeni sud je delimičnim usvajanjem žalbe Višeg javnog tužioca u Beogradu, preinačio prvostepenu presudu Glišiću zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi osudio na zatvorsku kaznu.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u trećem stepenu, objavljeno je na sajtu tog suda.

Apelacioni sud je saglasan sa prvostepenim sudom da dokazi ne ukazuju da je Glišić nesavesno postupao tokom hiruške intervencije, ali smatra da anesteziolog nije hitno pristupio intenzivnom lečenju i upućivanju oštećene u zdravstvenu ustanovu, u kojoj bi joj mogla biti pružena kompletna medicinska pomoć, te da je time prouzrokovao pogoršavanje njenog zdravstvenog stanja.

Zbog posledica teškog oštećenja moždanog tkiva koje je izazvano hipoksijom, nastalog u toku hirurške intervencije na klinici „Perfekta“, došlo je do višestruke disfunkcije organa, usled čega je nastupila smrt.

Apelacioni sud je zaključio da između očigledno nesavesnog lečenja i pogoršanja zdravlja Grahovac postoji uzročno-posledični odnos, te da je nesumnjivo utvrđeno da je usled očiglednog nesavesnog postupanja okrivljenog prouzrokovano pogoršanje zdravstvenog stanja Anje Grahovac.

Po oceni Apelacionog suda, iako je u toku operacije došlo do poremećaja snabdevanja mozga pacijenta kiseonikom, anesteziolog nije hitno uputio pacijentkinju u zdravstvenu ustanovu u kojoj bi joj mogla biti ukazana kompletna medicinska pomoć, iako je znao da u okviru klinike „Perfekta“ takva medicinska pomoć ne može biti pružena.

Navode da je dete zauzimalo decerebracioni položaj i imalo decerebracione pokrete, koji su već tada ukazivali na teško oštećenje mozga i na potrebu hitne primene kompletne antiedematozne terapije i mehaničke potpore respiratorom.

Drugom prvostepenom presudom Glišić je bio oslobođen od optužbi, dok je prvu prvostepenu, kojom je bio osuđen na kaznu zatvora od tri godine Apelacioni sud ukinuo i naložio da mu se ponovi suđenje, dok je istom odlukom potvrdio deo presude kojom je troje okrivljenih oslobođeno od optužbi zbog nedostatka dokaza da su počinili neko krivično delo.

Anja Grahovac je operisana 21. maja 2007. godine od katarakte na klinici „Perfekta“, a preminula je dve nedelje kasnije, 4. juna, usled oštećenja na mozgu izazvanih manjkom kiseonika pri operaciji.

Roditelji male Anje Grahovac već 13 godina čekaju pravdu za smrt svoga deteta

Share via
Copy link